För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Norden

Från FamilySearch Wiki
Version från den 10 september 2013 kl. 07.54 av SvenLuthman (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Norden är en geografisk benämning på Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som tillsammans utgör Norden.

Genom Norge och Sverige och ned till Danmark går en bergskedja som heter Skanderna. Den har gett upphov till att Norge, Sverige och Danmark geografiskt tillsammans benämns Skandinavien. Finland och Island hör således ej till Skandinavien.

Nordens historik[redigera | redigera wikitext]

Under vikingatid och tidig medeltid betecknade Norden eller Nordlanden enligt de isländska sagorna, de områden i vilket "dansk tunga" (d.v.s. "fornnordiska") talades, alltså Sverige, Norge, Danmark och Island. Finland hörde inte till Nordlanden, men stundom räknades utomnordiska områden såsom delar av England (Danelagen) hit. I hela detta område talade man ett gemensamt språk och delade en gemensam kultur. Att länder och områden som Finland, Sameland och Grönland kommit att räknas till Norden, beror på att de hör eller länge hört till något av de nordiska länderna, antingen som jämställda delar (såsom Finland) eller underställda moderlandet.

Vissa områden knöts till Norden med början under vikingatiden; det gäller särskilt Färöarna, Island och Grönland, vilka koloniserades av nordmän. Finland och Estland hade under vikingatiden starka förbindelser med Mälardalen och Danmark och knöts genom dessa förbindelser relativt tidigt till de Skandinaviska länderna. Under tidig medeltid började de första större nordiska rikena att bildas.

Kalmarunionens flagga

Under en del av medeltiden var Norden förenad under en gemensam krona genom den så kallade Kalmarunionen. Denna union upphörde då Sverige utträdde – först i efterdyningarna till Engelbrektsupproret och definitivt genom Gustav Vasa år 1523. Norge fortsatte däremot vara en del av Danmark till 1814 då landet ingick en påtvingad personalunion med Sverige. Öarna i Atlanten, som ursprungligen hade varit norska, fortsatte dock att tillhöra Danmark. Island blev självständigt från Danmark år 1944. En del av befolkningen på Färöarna och Grönland eftersträvar självständighet. Om Färöarna och Grönland kommer att räknas som delar av Norden vid eventuell självständighet är osäkert.

Nordiska korsflaggor[redigera | redigera wikitext]

De nordiska ländernas flaggor bygger alla på samma grundform; alla nordiska länder, utom Grönland, har korsflaggor baserade på den 800-åriga danska flaggan Dannebrogen. Flaggorna visar ett avlångt kors vars centrum sitter till vänster, på sidan närmast flaggstången. Det kallas för ett nordiskt kors.

Vissa territorier med särskilda band till de nordiska länderna, till exempel Shetlandsöarna och Orkneyöarna, har också korsflaggor. Dessutom finns det en rad provinsflaggor inom Norden, till exempel Skåneflaggan, som bygger på samma motiv.

En gemensam flagga eller banér för hela Norden hade ett rött kors på ett gult fält och användes första gången av Erik av Pommern då Norden var enat under Kalmar-unionen.[1] Den har idag ingen officiell status.

Flag of Denmark.png Flag of Finland.png Flag of the Faroe Islands.png Flag of Iceland.png Flag of Norway.png Flag of Sweden.png Flag of Åland.png
Danmark Finland Färöarna Island Norge Sverige Åland

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. Larsson, Lars-OloKalmarunionens tid (utgåva Andra upplagan). Stockholm: Bokförlaget Prisma (1997), s. 152–153