För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Svenska kyrkan

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska kyrkans vapen

Svenska kyrkan[redigera | redigera wikitext]

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka och det största kristna samfundet i Sverige både till medlemsantal och antalet gudstjänstfirare. Historiskt har Svenska kyrkan, sedan utbrytningen ur Katolska kyrkan i Sverige 1536, varit statskyrka och har fortfarande karaktären av nationalkyrka. Banden med staten är inte helt klippta, bland annat föreskriver svensk lag att kyrkan måste vara ett 'evangeliskt-lutherskt trossamfund. [1]

Benämningen Svenska kyrkan finns med i lagtext först 1860 (i den första dissenterlagen). Ett särskilt namn för kyrkan i Sverige behövdes för att särskilja Svenska kyrkan från andra trossamfund, vilkas existens genom dissenterlagen för första gången erkändes av staten. Tidigare talade man om ”kyrkan i Sverige” eller ”den svenska kyrkan”. Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten, vilket gör att kyrkan inte längre officiellt kallas statskyrka. Svenska kyrkan är dock fortfarande till viss del styrd av riksdagen, genom Lag om Svenska kyrkan (1998:1591) och lagen (1998:1592) om införande av lagen om Svenska kyrkan.

Oavsett relationen till staten ser sig Svenska kyrkan som en folkkyrka. Svenska kyrkan är det största samfundet inom Lutherska världsförbundet.

Nutida organisation[redigera | redigera wikitext]

Uppsala domkyrka, Nordens största katedral

Svenska kyrkans organisation, uppgifter och administration finns sedan den 1 januari 2000 huvudsakligen reglerad kyrkans egna regelverk, kyrkoordningen. Viss lagstiftning finns dock kvar, huvudsakligen rörande begravningsverksamheten och vissa andra frågor i agen om Svenska kyrkan. Även lagen om trossamfund reglerar vissa aspekter av Svenska kyrkans, liksom Sveriges övriga religiösa samfunds organisation.

Organisatoriskt är Svenska kyrkan uppdelad på lokal, regional och nationell nivå. Lagen om Svenska kyrkan föreskriver att dess verksamhet ska vara rikstäckande.

Lokal nivå[redigera | redigera wikitext]

På lokal nivå är Svenska kyrkan indelad i församlingar. Till skillnad från frikyrkorna är Svenska kyrkans församlingar territoriella, vilket innebär att församlingarna har geografiska gränser, man är alltså medlem i den församling inom vilkens gränser man är folkbokförd. Det finns dock några undantag från detta.

Regional nivå[redigera | redigera wikitext]

Regionalt är Svenska kyrkan indelad i tretton stift. Stiftet är en Biskops tjänstgöringsområde och har som uppgift att främja och ha tillsyn över församlingarnas grundläggande uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.

Nationell nivå[redigera | redigera wikitext]

På nationell nivå leds Svenska kyrkan av Kyrkomötet, Kyrkostyrelsen och Biskopsmötet. Den nationella nivån har ansvar för Svenska kyrkans tro, lära, gudstjänstfirande, ekonomi och organisation.

Ärkebiskopsämbetet och kyrkans nationella kansli, Kyrkokansliet, finns i Kyrkans hus i Uppsala.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. "Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund som framträder som församlingar och stift. Svenska kyrkan har också nationella organ. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet.|1–2 §§ lag. Svensk författningssamling 1998:1591) om Svenska kyrkan SFS 1998:1591 (lagen.nu)