För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

SVAR

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan
Svar10.png

Logga in genom att ange ditt användarnamn och lösenord. Abonnemang kan man lösa genom att klicka på abonnemang och välja typ och längd. Den som loggar in får full tillgång till arkiven.

Svar11.png

De mest användna digitaliserade arkiven är samlade under ikonen "Släktforskning". Här finns kyrkoarkiven, folkräkningarna, skannade SCB-utdrag med mera.


Kyrkoarkiven[redigera | redigera wikitext]

Under kyrkoarkiv finns länkar till bland annat register till kyrkoarkiven

Svar12.png


Folkräkningarna[redigera | redigera wikitext]

Folkräkningarna nås även via ikonen "Personsök i folkräkningen" En folkräkning är den officiella räkningen av ett lands eller en orts befolkning. En återfunnen person i en folkräkning ger grunddata (hemförsamling, by, personens namn, yrke, födelsedatum och församling med mera) som behövs för att kunna gå vidare i andra arkivhandlingar. Vill du finns det en film att se som berättar om hur man söker i folkräkningen på SVAR´s hemsida.


Skannade SCB-utdrag[redigera | redigera wikitext]

Här finns 1930 års folkräkning, de till Statistiska Centralbyrån (SCB) insändna utdragen ur originalkyrkoböckerna för födda, vigda och avlidna för tiden 1860-1939 och utdrag ur Husförhörslängderna för åren 1860, 1870, 1880, 1890, 1900 och 1910 samt de summariska folkmängdsredogörelserna för tiden 1861 - 1940.


Att söka[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera sätt att söka på. Man kan söka efter en bild när man har bildid-nummret eller ange en församlings namn och få som svar alla de arkiv som direkt berör församlingen (benämns geografisk sök) samt söka efter ett specifikt arkiv i arkivsök. Vanligt är att man här klickar för "Digitala dokument" samt anger en församlings namn i namnfältet för att nå de digitaliserade källorna.

Svar14.png

En sockenkatalog är ett register över var på något mikrokort man hittar en specifik by eller gård inom den socken katalogen omfattar. Uppgifterna är även användbara på digitaliserat material, eftersom man får en hänvisning till den sida byn eller gården finns upptecknad i husförhörslängden. Man finner förteckningen över sockenkataloger genom att skriva in "sockenkataloger" i Arkivsöksrutans namnfält.

Svar15.png

Arkivmaterial som inte återfinns som skannat eller filmat i SVAR:s arkivförteckningar kan vara skannat av Arkivdigital eller Genline. Material som inte är skannat eller fotograferat får man söka i respektive landsarkiv vid personligt besök eller genom att beställa kopior. Troligen kommer man inte att skanna allt material i alla arkiv.

Möjligen kan man beställa film/mikrokort via Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars heligas (Mormonkyrkans) släkthistoriska center - men då gäller helt andra filmnummer än de som SVAR använder.

Givetvis bör man klicka på alla rubriker för att få en uppfattning om vad som finns att tillgå via SVAR. Sockenkatalogerna är ett tips. Här kommer ytterliggare ett tips.

Tips eller ett sätt att avnända SVAR:s arkiv och databaser

Låt oss anta att någon söker en person som man endast känner till som Anders Björkman och att han kommer från Gävleborgstrakten. Det skulle kunna vara Amerika-ättlingar som sökter sin förfader lika gärna som någon i Sverige som har en släkttradition man vill följa upp. Vi har dock inga bevis för att vår tänkta Anders Björkman har emigrerat. Namnet är slumpmässigt valt för att visa hur man kan göra en sökning med så lite fakta.


Svar16.png


Svar17.png

Om jag tror att den eftersökta personen (familjen) fanns i Gävleborgs län omkring före 1895 klickar man på 1890 års folkräkning för Gävleborgs län.


Svar20.png

Genom att fylla i så litet som möjligt och genom att välja ungefärlig stavning får man flest träffar. Gäller sökningen ett barn kan det vara bra att ej ange barnets efternamn då deras efternamn sällan registreras i folkräkningarna.Svar21.png

I folkräkningen finns endast en person som heter Anders Björkman. Övriga personer har redovisats för att vi begärde ungefärlig stavning av hans efternamn. En klickning på namnet Björkman returnerar:

Svar22.png


En klickning på "visa källa" returnerar Statistiska Centralbyråns (SCB:s) utdrag ur husförhärslängden.

Svar23.png


Anders Björkman (näst sist) anges vara bolagsarbetare född 1827 i Björklinge, Uppland, enligt detta utdrag ur husförhörslängden för Hille församling i Gästrikland.


Tabellverket, eller som det senare (1858) kom att kallas Statistiska Centralbyrån (SCB), grundades år 1749. Till SCB anmodades pastorsämbetena att varje år sända utdrag ur födelse- vigsel och dödsböckerna (dops- lysnings- och begravningsböckerna) samt utdrag ur Husförhörslängderna. De senare vart tionde år. Utdragen innehöll inte allt som stod i originalen. Även felavskrifter kan förekomma så man bör gå tillbaks till originalen för att kontrollera och få all information som finns i originalkyrkoböckerna.


Att söka i kyrkoböckerna[redigera | redigera wikitext]

I rutan Arkivsök markerar vi digitala bilder och fyller i Hille i namnfältet för att kontrollera informationen i SCB-utdraget för Anders Björkman. I retur får vi en förteckning över källor för Hille.

Svar24.png


Vi söker först i husförhörslängderna och därefter i födelse/dopboken. (Klicka på rutan "bild" längst till höger för att ladda upp den kyrkobok du vill läsa efter det att du har klickat på t.ex. husförhörslängder).

Svar25.png

Dessvärre gör en fläck det omöjligt att läsa hans födelsedatum. Man får följa honom och familjen i husförhörslängderna både bakåt och framåt i tiden för att kunna fastställa om det är den Anders Björkman man söker. I detta exempel noteras att sonen Anders Gustaf, som anges vara född i Västland är född i Tolfta församling där även hans moder är född. Anders Björkman anges i husförhörslängderna omväxlande vara född i Tierp, Björklinge samt Hille församlingar med olika födelsedatum. Troligen vet han ej själv eller vill inte uppge var han är född! Nåväl, det var inte Anders Björkman i sig själv som vi ville visa utan tekniken att söka i folkräkningarna efter person som man inte riktigt vet varifrån de kommer eller vart de flyttade.

Att finna ut att socken Wessland numera heter Västland är svårare. En bra hjälp att söka efter ortsnamn är Rosenbers: Geografiskt statistiskt handlexikon öfver Sverige, som gavs ut år 1885 och redovisar många ortsnamn omkring 1880-talet. Den finns under sökbara register/databaser. Förekommande är att namn som förr stavades med e nu stavs med ä och att vi nu inte använder bokstaven h så mycket i ortsnamn som man gjorde förr.

Läs mer om SVAR på deras hemsida  www.svar.ra.seTillbaka till Huvudsidan