För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Fellingsbro församling

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

Sveriges län > Örebro län > Fellingsbro församling

Fellingsbro församling
Förvaltningstillhörighet
Stift Västerås
Pastorat -1921 Fellingsbro
1922- Fellingsbro och Fellingsbro norra
Län 1631-1638 Närke-Värmland
1639-1653 Örebro
1654-1778 Närke-Värmland
1694-1890 Västmanland (del av Fellingsbro)
1779- Örebro
Landskap Västmanland
Härad Fellingsbro
Åkerbo härad (del av Fellingsbro)
Tingslag -1890 Åkerbo härad (del av Fellingsbro)
-1898 Fellingsbro härad
1899-1950 Lindes domsaga
1951-1970 Lindes och Nora domsaga
Domsaga -1718 Siende, Tuhundra och Åkerbo (del av Fellingsbro)
-1771 Norra Närke
1719-1795 Siende, Tuhundra, Åkerbo och Snevringe (del av Fellingsbro)
1772-1809 Örebro, Glanshammar och Fellingsbro
1796-1857 Åkerbo (del av Fellingsbro)
1810-1854 Östernärke
1855-1950 Linde
1858-1890 Västmanlands västra (del av Fellingsbro)
1951-1970 Lindes och Nora
1971- Lindesberg
Fögderi 1720-1856 Östernärke
1720-1890 Kungsör (del av Fellingsbro)
1857-1966 Linde
1967- Lindesberg
Länsmansdistrikt -1883 Åkerbo härads första distrikt (del av Fellingsbro)
-1917 Fellingsbro härad
1884-1890 Kungsörs fögderis tredje distrikt, (del av Fellingsbro 1884)
Kronofogdedistrikt 1965- Lindesberg
Kommun 1863-1970 Fellingsbro
1971- Lindesberg
Militär indelning Vestmanlands Regemente
Kungsörs kompani
-1791 Livregementet till Häst
Fellingsbro kompani
1791-1796 Livregementsbrigadens Lätta-Dragon-Kår
Arboga och Fellingsbro skvadroner
1796-1834 Livregements (Brigadens) Husarkår
Arboga och Fellingsbro skvadroner
1834- Livregementetes Husarkår (Husarer)
Livskvadronen och Örebro skvadron
1893- Livregementet till Fot
FamilySearch ID# 6373673
NAD Ref.kod SE/ULA/10244Historia[redigera | redigera wikitext]

Fellingsbro socken har medeltida ursprung. Från stenåldern finns boplatser med gropkeramik. Från bronsåldern finns gravrösen och från järnåldern finns gravfält.

Administrativ historik[redigera | redigera wikitext]

Vid Kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Fellingsbro församling och för de borgerliga frågorna till Fellingsbro landskommun. Landskommunen uppgick 1971 i Lindesbergs kommun. 1922 utbröts ur församlingen Fellingsbro norra församling, med kyrka i Spannarboda, vilken 1992 åter uppgick i denna församling.

Militär tillhörighet[redigera | redigera wikitext]

De indelta soldaterna tillhörde Västmanlands regemente, Kungsörs kompani och Livregementets husarkår, Livskvadronen och Örebro skvadron.[1]

Geografi[redigera | redigera wikitext]

Fellingsbro församling ligger nordost om Örebro norr om sjön Hjälmaren och kring sjöarna Oppåsen och Finnåkersjön. Församlingen är en kuperad skogsbygd med talrika sjöar och mossar.

Fellingsbro församling har alltid tillhört landskapet Västmanland. Däremot har länstillhörigheten varierat lite. Fram till 1779 tillhörde Fellingsbro Närkes och Värmlands län utom en del (Fellingsbro västmanlandsfjärding) som tillhörde Västmanlands län. Efter 1779 tillhörde Fellingsbro Örebro län utom Västmanlandsfjärdingen som fortfarande tillhörde Västmanlands län. 1890-02-21 överfördes Västmanlandsfjärdingen till [[Örebro län[[ vilket betydde att hela Fellingsbro församling kom att tillhöra Örebro län.

Tätorten Rockhammar samt tätorten och kyrkbyn Fellingsbro med sockenkyrkan Fellingsbro kyrka ligger i socknen. Mindre orter i socknen är Oppboga, Sällinge, Finnåker och Spannarboda. [2]

Platser/orter[redigera | redigera wikitext]

Aspviken,

Balsta, Berga ägor, Berga, Bergaby ägor, Bergaby, Blixterboda, Boda (östra), Bovik, Brunnsvik, Bråten, Bårfåna, Bårsjötorp, Bäck, Bäckkilen, Bäcktorp, Bäjby,

Eke (norra), Eke, Ekeby (norra), Ekeby bruk, Ekeby,

Fallet, Fellingsbro gästgivaregård, Fillmansboda, Finnhugge, Finntorp, Finnåker bruk Finnåker nedre bruk, Finnåker Norra by ägor, Finnåker södra by ägor, Finnåker södra by, Finnåker ägor, Finnåker övre bruk, Finnåker, Fiskartorp (Grönbo), Fiskartorp (Kåfalla), Fogryta, Fors, Forsbyboda, Forssäter, Fröddesboda, Furnunäs, Furuskogen, Fyrby ägor, Fyrby, Fänninge kronogård, Fänninge, Fänsboda,

Gibo, Gillberga, Granberga, Gräsmossen, Grönbo bruk, Grönbo ägor, Grönbo, Grönbotorp, Gåsta, Gärdet, Gästgivaregård,

Hagen, Hallonmossa, Harparboda, Havregårde, Hedkrog, Hinderstorp, Hobo, Hoboås, Hosta, Hult (norra), Hult (södra), Hult (västra), Hult, Hultatorp, Humlegårdstorp, Husbacken, Hälla, Hällby, Hällviken, Hökasta,

Innansjön, Iskarboda (Grönbo), Iskarboda (Kåfalla), Iskarbosmedja,

Kaplansgården, Kilen, Klockargården, Kojbo, Korparbäcken, Korrvike ägor, Korrvike, Kvasta, Kåfalla, Kåtorp, Känäs (Sorby), Känäs, Kärrboda, Kärrbohammar,

Larsbo, Lilla Rosendal, Lilla Rosendal, Lillforsen, Lisselboda, Lund, Luntbacke, Luntäng, Långbo, Långbotorp, Långgärde, Långpersäng, Läbbesta, Lävbohagen,

Masungnen, Matsbo, Mossboda,

Nederby, Norlund, Norra Eke, Norra Ekeby, Norra Hult, Norra Norrby, Norra Torvesta, Norra Österhammar, Norrby (norra), Norrby (ostra), Norrby (södra), Norrby bruk ägor, Norrby bruk, Norrby kvarn, Norrby kvarn, Norrsäter, Nybble, Nyboda, Nybygget, Nybygget, Nyckelby, Nygärdet, Näsby,

Oppboga bruk, Oppboga ägor, Oppboga, Oppeby, Oppebyberg, Oppebyboda,
Pilkrog, Prästgården, Prästgårdens ägor,

Rinkaby, Rockhammar, Rockström, Rosendal Lilla, Runsboda, Runsbotorp, Rynninge, Rynningefors, Römossen, Römossen,

Sarbäcken, Sjöfallet (Grönbo), Sjöfallet (Kåfalla), Skolhuset, Skomakartorp, Skulsta, Sköllberga, Slyttermossen, Smedstorp, Spahäll, Spannarboda ägor, Spannarboda, Sparsta, Spjutudden, Spånga, Spångboda, Stensta Bruk, Stensta kvarn, Stenstaby, Stentorp, Stentorp, Stenängen ägor, Stenängen, Stockhult, Storbo bruk, Storbotorp, Storbron, Sundbo bruk, Sundbotorp, Sundbotull, Sverkesta, Svillinge, Sågen, Sällinge Säteri, Sällinge, Sämskartorp, Sätra, Södra Hult, Södra Norrby, Sörby ägor, Sörby, Sörbyhammar,

Torvesta (Norra), Torvesta (Västra) Tåje ägor, Tåje,

Ullersäter, Utäng,
Varu, Villboda ägor, Villboda, Vretlunda, Vrälinge, Vässlingby ägor, Vässlingby, Vässlingbyholm, Västansjö, Västersäter, Västersörby, Västra Hult, Västra Torvesta, Västra Övre, Västvalla,

Åby, Åbyfallet, Ålsänge,

Ängeby,

Öby, Öjemyr, Österhammar (norra), Österhammar bruk, Österhammar, Östersörby, Östra Boda, Östra Norrby, Östra Övre, Övre (västra), Övre (östra), Övre ägor,

För att se vilken typ av plats det är behöver du tillgång till en Svensk ortförteckning.

Omgivande församlingar[redigera | redigera wikitext]

Listade från söder till norr i respektive län.

  • Örebro län - Lillkyrka-Ödeby, Glanshammar, Näsby, Lindesberg, Ramsberg
  • Västmanlands län - Götlunda, Medåker, Västra Skedvi

Samlingar[redigera | redigera wikitext]

(skriv information om de olika samlingarna, eller tips om hur man använder dem)

  • Kyrkouppteckningar


  • Juridiska uppteckningar


  • Militära uppteckningar


Andra relaterade källor[redigera | redigera wikitext]

  • Digitala
  • Tryckta


Föreningar och bibliotek[redigera | redigera wikitext]


Referensmaterial[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Riksarkivet. "Fellingsbro Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). Februari 2011 http://www.nad.ra.se/ Fellingsbro församling, husförhörslängd 1836-1846 AI:19a, AI: 19b, AI: 19c, AI:19d, AI:19e, Ortregister

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. Adm historik för Fellingsbro socken (Klicka på första post sedan församlingen två gånger). Källa: NAD Nationell Arkivdatabas, Riksarkivet.
  2. Häradskartor för Örebro län från 1890-1897 av Rikets allmänna kartverk. Från Geobibliotekets kartsamlingar, Stockholms Universitet