Vang Parish, Oppland, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 13:40, 19 December 2020 by Jhankins (talk | contribs) (→‎Census Records: Adding census links)
Jump to navigation Jump to search

Guide to Vang, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Vang Parish
Jurisdictions
Stift/Bispedømme/
Diocese
add here
Prosti add here
Len 1599-1660 Akershus
Amt 1689-1919 1660-1687: Akershus,
1687-1689: Gudbrandsdalen og Hedemarken, 1689-1757: Akershus,
1757-1781: Oppland,
1781-1919: Kristian
Fylke 1919-Present Oppland
Region add here
Prestegjeld Vang
Kommune add here
Skifteretten add here
Tinglag Vang
Fogderi Valdres
Sorenskriveri Valdres
Skipreide add here


Church Records[edit | edit source]

  • Also available as digital images on Digitalarkivet (Digital Archives).

Census Records[edit | edit source]

  • 1664-1666 Civil Census: Hadeland og Valdres fogderi Vang clerical district. Microfilmed imageas are available at the Family History Library Film 122977 Item 4 and online at Digitalarkivet as scanned images.

  • 1664-1666 Civil Census: Valdres prosti Vang clerical district Vang parish Microfilmed imageas are available at the Family History Library Film 122968 Item 1 and online at Digitalarkivet as Digital Archives
  • 1875: The 1875 census for Vang clerical district includes Vang, Øye, and Hurum parishes and is available on microfilm at the Family History Library in Salt Lake City. Also available in a searchable database online at Digitalarkivet (Digital Archives).

  • 1891: The 1891 census for Vang is available in a searchable database online at Digitalarkivet (Digital Archives).

  • 1900: The 1900 census for Vang clerical district includes Vang, Øye, and Hurum parishes and is available on microfilm at the Family History Library in Salt Lake City. Also available in a searchable database online at Digitalarkivet (Digital Archives).

  • 1910: The 1910 census for Vang is available in a searchable database online at Digitalarkivet (Digital Archives).


Court Records[edit | edit source]

Land Records[edit | edit source]

Farm Books[edit | edit source]

Frøholm, Anders, Garder og slekter i Vang, Valdres 1985. A genealogy and a history of the people and their farms in Vang and Høre (formerly Hurum) parishes, Oppland, Norway. FHL 948.24/V1 D2f The title on the cover is Valdres bygdebok 1. A farm name index to Volume 1 part 1 is found in the following link. File:948.24-V1 D2f V1 P1 - Valdres.pdf

Farm Names[edit | edit source]

The farm number and name of the farms listed in Oluf Rygh Farm Name Index in about 1900 were as follows:

72 Austreim

35 Bagetun 33 Bakkene 77 Bakkene 83 Belseim 22 Berge 25 Bø nedre 46 Bøland 27 Bøs-Ødegaarden

76 Dal 49 Dalaaker

33 Ellingbø nordre

26 Flaten 73 Fygle

29 Gaasedelen 52 Gilen 75 Givre 31 Grindaheim 35 Grov

88 Hagen 59 Hamre nedre 60 Hamre øvre 39 Haugen 31 Haugene 67 Hemsing 70 Hæn nedre 63 Høverstad

74 Igda

88 Jevne

44 Kattevaal nedre 48 Klettene 82 Kongslien 30 Korsekren 39 Kvaale nedre 53 Kvam

51 Lajord 55 Leine nordre 62 Leirol 79 Lien nordre 81 Lokreim

64 Mosaaker 47 Myre

66 Nefstad 40 Nertrost 57 Nordland 69 Nordsveen

58 Oldre

32 Præstegaarden

65 Remme 68 Remmesbrekken 86 Rogn lille 73 Rysnestølen

34 Skaare 38 Skjælhaugen 61 Sparstad 21 Stele 88 Sæte 50 Søine 48 Søndrol 43 Sørebø nedre

84 Torpe 36 Tune nordre 20 Turtnes 83 Tømmermyren

87 Ødegaarden 54 Øilo


Vangsboka G.NR 178-194

Alfhei, Alfheim, Aspli, Bakken, Bakkstua, Barlid, Bekkedal, Birkely, Bjørke, Bjørke-eie/Bjørkstua, Bjørkenær, Bjørkheim, Bjørkli (Pris), Bjørklund, Bjørktun, Bjørkøy, Blekehusa, Boli (Steffenstua), Bratland, Brattbakken, Brennsætra og Leyelsborg, Brubakken, Bækkelund, Bærut, Dalberg, Dalfarmen, Dalfarmenstua, Djupsand, Domstadbakken, Drengstua, Edeltun, Elvebakken, Elveli, Elverheim, Elvestad, Elvsveen, Enebo, Enga, Engelund/Løvlund, Enger, Evje, Fagertun, Farmen, Farmeneie, Farmenhaugen, Fiskefoss, Fjellberg, Fjellbo, Fjellnær, Fjellseth, Fjellvang, Flaten, Fossum, Fredbo, Fredhjem (Farmen skole), Frogne, Frognerrud, Frognhøy, Frognstad, Frognstua, Frøn, Furubakken, Furuheim, Føråda/Møystadstua, Gile, Gilestua, Giljar, Gilje, Gillund, Gimle, Godheim, Granheim, Granlia, Granlund, Granvin, Gropa/Søbakken/Rekkastua, Gruva av Frogne, Hagabakken, Habastua (Sveen), Hagen, Hanum, Hanumseie, Hanumsveen (Hjellumsøgarden, Haug, HHaugli, Haugen, Haugli, Hemstad, Hjellumsøgarden (Hanumsveen), Hoelset, Hol, Holm, Holseie, Holter, Humledal, Høgholm, Hørningen (Målerbakken), Ilseng, Ilsengeie, Ilstad, Iversrud, Jørnstua, Kloppsvea (Ner-K.), Kornfritt, Korpholen, Kroken, Krøsbakken, Kurud, Kvæka, Kvæka-eie, Lauvsveen, Lauvsveen (Nedre L.), Lauvsveen, Leitun, Leyelsborg og Brennsætra, Lille-Bjørke (Wegger-villaen), Lillehagen, Lillesveen, Lindby, Lindstad, Lium, Lokkattbakken (Nedre L.), Lovisenberg (Skattumsbakken), Lovisenbergstua (Bakken),  Lund, Lønnum, Løvbakken, Løvlund/Engelund, Maristua, Moen, Mortenstua, Myhr, Myrbakken, Myre, Myrvang, Møllerstua, Møystad, Møystadeie, Møystadstua, Målerbakken (Hørningen), Nerstua (Frognstua), Nordbakken, Nordby, Nordgård, Nordhagen, Nordsveen, Nybakk/Randistua, Nybakk, Nybakken, Nyberg, Nybo, Nyborg, Nygard, Nyheim, Nymoen, Nysted, Nystua, O-eie, Olasveen, Ohpaug, Opphus, Opphusbakken, Opphuseie, Opphushagan, Opphusstua, Pesfritt, Pettersbakken, Pettersborg, Pris (Bjørkli), Randistua/Nybakk, Raustua (Ødegård), Rogerud, Rolighaug, Rønningen, Sagbakken, Sagen, Sanda, Sandbakken, Sandvåg, Sausveen/Sveen, Seljeset, Skarpsno (Føråda), Skattum, Skattumeie, Skattumsbakken (Lovisenberg), Skattumstua, Skaubo, Skogly, Skogshaug, Skogstad, Skurdal, Slæperud, Smedbakken, Smedstua (Enga), Snekkersveen, Solbakken, Sole, Solgløtt, Sollien, Solsiden, Solstad, Solvin, Steffenstua (Boli), Steinbo, Stenhaug, Stenseth, Storsveen, Stua eller Hagen (Frogneie), Sveen/Sausveen, Sveen (Hagastua), Sveen, Sveen (Østre S.), Sveiserstua (Nybo), Sveitsbakken, Svestua, Sætersborg, Søbakk, Søhagen, Sørensbakken, Sørli, Tangen, Tanndalen, Tirihaugen, Tjennstua, Tjerne, Tompentur, Trångbakken, Tånga, Veinær, Veiskillbakken, Vesterhagen, Vesti, Voll, Vollseie, Vonheim, Ødegård (Raustua), Øgarden/Aars, Øgarden, Østerhagen, Østerhaug, Østgård (Enga), Østgård (Ilseng st.), Østhagen, Øvergård, Øverheim, Aars/Øgargen

Probate Records[edit | edit source]

Hadeland, Land and Valdres judicial district
*1659-1857 Family History Library
*1659-1802 Digitalarkivet

Valdres judicial district
*1659-1903 Family History Library
*1786-1879 Digitalarkivet

Toten and Valdres deanery
*1737-1810 Digitalarkivet

References[edit | edit source]

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Stensrud, Odd:  Vangsboka G.nr. 178-194. Utgitt av Vang Historielag 1983