Skørping Parish, Ålborg, Denmark Genealogy

Skørping


History

Skørping is a town and a former municipality in Rebild municipality in Region Nordjylland in the geographic region of the Jutland peninsula known as Himmerland in northern Denmark.
On January 1, 2007, Skørping municipality ceased to exist as a result of the 2007 Municipality Reform when it was merged with Nørager and Støvring municipalities to form the new Rebild municipality.
[1]

Skørping Parish
Jurisdictions
Stift (diocese) Aalborg Stift
Pastorat (chapelry) Skørping-Fræer Pastorat
Amt (county) 1662 - 1793 Aalborghus
Amt (county) 1794 - 1970 Ålborg
Herred (district) Hellum
Kommune (municipality) Add here
1788 – 1793 Lægd number 92
1794 – 1869 Lægd number 50
1870 – Udskrivningskred /Lægd number 5/393
Gods (estate) Lindenborg gods; Torstedlund gods; Albæk gods; Lundbæk gods; Pandum gods; Hellum herreds provsti; Buderupholm gods; Hellum Herredsret; Hindsted Herredsret; Villestrup gods


Place Names

Bavnehøj, Birkeholm, Bjergeskov, Bjergmose Høj, Bjergmosehus, Bredodde, Brohøjgaard, Brosø, Brunbakke, Brændeskov, Buderupholm, Bundgaard, Bækkedal,
Cimbrerstenen,
Den Jyske Skovhave,
Egholm Slot,
Fruerhøj, Fruerhøjgaard, Fruerskov, Fræer Purker, Fællesskov,
Gammel Skørping, Grønhøj,
Hanebakke, Hanehøj, Havedal, Havemose, Hedegaard, Hedekrog, Hellumtved, Hem Odde, Hollandshus, Holmegaarden, Hyldgaardsminde, Højodde, Hørdal,
Ilderhøj,
Jægersborg,
Kejserbakke, Kildedal, Kildehøj, Klodholm, Kobberkrog, Kodhøj, Kodhøjgaard, Kratgaarden, Kyø Skov, Kaaelsbjerg,
Langerumshus, Legensgaard, Lerhøj, Lille Stendal, Limovnen, Lindenborg Aa, Laaddenhøj,
Margretehøj, Mikkelshøj, Mortensminde, Mosskov, Mosskovgaard, Mossø, Møllegaard, Mørkehus, Mørkeskov,v Ny Bundgaard, Nældedal, Nørrekol, Nørreskov,
Ottrupgaard, Ottrup Huse, Ottrup Mose, Overklithus,
Pallisdal, Pumphus,
Rebild, Rebild Bakker, Rebild Skovhuse, Rebild Søndergaard, Rebild Tved, Rebild Østergaard, Rebildhedehus, Rebildtved, Rishøjgaard, Rold Hule, Rold Høj, Rold Storkro,
Sigsgaarden, Skadsholm, Skeldal, Skindbjerg, Skindbjerggaard, Skindbjerglund, Skovstederne, Skørping, Skørping Lund, Skørpingholme, Skørpinglund, Sortehøj, Stevnhøj, Store Stendal, Store Økssø, Stubberupgaard, Sverriggaard, Sverrighus, Svinhøje, Søndergaard, Sønderkol, Sønderskov,
Teglgaarden, Teglgaards Hede, Teglgaards Hedehus, Teglgaards Skov, Teglhus, Tophus, Troelsholm, Troldefald, Troldeskov, Tvillinghøjgaard, Tvillingskov,
Vedsted Høj, Vedsted Skov, Vedstedhus, Vælderskov

To see what kind of place it is you will need a Danish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Birth, Marriage, and Death Online Records

  • Free Online Database:
The vast majority of research you do in Denmark will be in church parish registers, which are held in the Danish State Archives available online at ARKIVALIERONLINE. Select your county and parish from the drop-down lists.
  • Help Reading Danish Records:
Denmark Parish Register Headings provides translated examples of parish headings. You will be able to interpret much of what is in the records using these headings. Danish Genealogical Word List covers typical terms found in the records. Denmark Feast Day Calendars will help you translate dates written in feast day form. Denmark surnames are patronymic and change every generation, so carefully study Denmark Personal Names.
  • Help Reading Old Handwriting:
  • Knowing What to Look for Next:
To understand the best research strategies for these records, see Denmark Church Records Christenings Guide.


Collections

  • Lægdsruller, Danish Military Levying Rolls, is a census of men eligible to join military (1789-1932)
What's on Lægdsruller and Søruller
Danish Military Levying Rolls (Lægdsruller)

Related SourcesFamily History Library Records

Click Denmark, Aalborg Records for a full listing of records at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Denmark, Aalborg" and then select your parish.


References

- Krabsen & Medici. "Krabsens Stednavnebase." <http://www.krabsen.dk/stednavnebase/>, Dec 2011.

- Trap, J. P., ed. Kongeriget Danmark, 3d ed. Vol. 4, Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg og Randers Amter. København: G. E. C. Gads Forlag, 1901.