Silesia (Schlesien) Archives and Libraries

From FamilySearch Wiki
Revision as of 08:59, 25 June 2009 by NishimotoSR (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Solna 20
tel: (32) 755-33-77
fax: 755-33-78
email: apraciborz@katowice.ap.gov.pl

Archiwum Archidiecezjalne we Wroclawiu
ul. Kanonia 12
50-328 Wroclaw
Poland


Archiwum Panstwowe
Pomorska 2
50-215 Wroclaw
Poland

Archiwum Panstwowe w Zielonej Gorze
ul. Kazimierza Wielkiego 11
PL-65-047 Zielona Gora
Tel: 48 68 3243921
Email: peazielonagora@ptew.org.pl
Poland

Archiwum Panstwowe w Wroclawiu Oddzial w Kamiencu
pl. Koscielny 4
Address3 PL 57 230 Kamieniec Zabkowicki
Poland
48 74 8173540


Archiwum Panstwowe w Katowicach
ul. Jozefowska 104 skr.poczt.1
PL 40-145 Katowice 33
Poland
48 32 583831

Archiwum Panstwowe w Katowicach Oddzial w Gliwicac
ul. Zygmunta Starego 8
PL 44-100 Gliwice
Poland
Tel: 48 32 2314440
Email: apgliwice@wp.pl
http://www.katowice.ap.gov.pl/gliw.html

Archiwum Panstwowe w Katowicach Oddzial w Pszczyni
ul. Brama Wybrancow 1 Zamek
PL 43 200 Pszczyna
Poland
Tel: 48 32 2103560
Email: appszczyna@interia.pl
http://www.katowice.ap.gov.pl/pszcz.html