Norge Dåpshandlinger - FamilySearch Historical Records

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Norge

Geographylogo.pngSpråk: norsk | English

Information icon.png Dette er en eldre samling Legacy Collection
Denne samlingen er en delvis indeks med poster for dette område. Samlingen ble opprinnelig satt sammen for publisering i april 2010. Siden den gang kan bare noen få poster ha blitt tillagt. Siden ingen flere poster legges til, eller eventuelle rettelser i dataene, anses dette å være en "Legacy" collection.
Der det er identifisert betydelige problemer med dataene, er det opprettet en Wiki-artikkel om kjente problemer. Se innholdsfortegnelsen i denne artikkelen for å se om en er tilgjengelig.
Siden dette er en indeks med poster som er kompilert fra diverse kilder, er det sterkt anbefalt at du bekrefter all informasjon du finner med originale oppføringer.
Access the Records
Norge Døpte, 1634-1927
CID1467014
{{{CID2}}}
{{{CID3}}}
{{{CID4}}}
{{{CID5}}}
{{{CID6}}}
{{{CID7}}}
{{{CID8}}}
{{{CID9}}}
This article describes a collection of records at FamilySearch.org.
Norway
Flag of Norway.png
Flag of Norway
NO Locator Map Norway.jpg
Map of Norway
Norway.png
Location of Norway
Record Description
Record Type Døpte
Collection years: 1634-1927
Language: Norsk
FamilySearch Resources
Related Websites


Kirke i Honningsvåg, Finnmark

Hva er i denne samlingen?[edit | edit source]

Dette er en indeks for dåpshandlinger i Norge for årene 1634 til 1927. Denne indeksen er ikke fullført for et bestemt sted, område eller tidsperiode. Denne samlingen kan inneholde informasjon som tidligere er publisert i Internasjonal genealogisk indeks.

Bildesynlighet[edit | edit source]

Når det er mulig, gjør FamilySearch bilder og indekser tilgjengelige for alle brukere. Rettighetene til å vise disse dataene er imidlertid begrenset av kontraktmessige grunner som kan endres. På grunn av dette kan det være begrensninger på hvor og hvordan bilder og indekser er tilgjengelige, eller hvem som kan se dem. Vær oppmerksom på at noen samlinger bare består av delvis informasjon indeksert fra postene og inneholder ingen bilder.

Hvis du vil ha mer informasjon om bildebegrensninger, kan du se siden Begrensninger for visning av bilder i FamilySearch Historical Record Collections.

Hva kan disse postene fortelle meg?[edit | edit source]

Denne indeksen ble opprettet fra dåpsopptegnelser fra Den norske lutherske kirke. Indeksdataene omfatter vanligvis barnets navn, dåpsdato og foreldrenes navn. Hvis et FHL-filmnummer er angitt i oppføringen for din stamfar, kan du søke etter det i FamilySearch Catalog.

Disse indekserte postene er for øyeblikket ikke tilknyttet bilder. Bilder er tilgjengelig på Riksarkivets hjemmeside, Digitalarkivet.

Samlingsinnhold[edit | edit source]

Informasjonen i denne samlingen ble hentet fra menighetsregistre. Navnene på barnet og foreldrene er vanligvis inkludert. Navnet på familiens bolig, eller gårdnavn (gårdnavn) ble ikke indeksert.

Vær oppmerksom på at på grunn av personvernlover kan ikke alle poster i databasen være søkbare. Et kart og en tabell som viser antall poster for hvert fylke er tilgjengelig på Norske dåp.

Dekningstabell[edit | edit source]

Fylkestallet i tabellen nedenfor er identifikasjonen nummer for fylkene i Norge som brukes av norske myndigheter. Poster hvor ingen lokalitet kan identifiseres er oppført som "Norge (staten)."

Fylke nummer Fylke Poster
01 Østfold 421,021
02 Akershus 241,772
03 Oslo 224,540
04 Hedmark 470,948
05 Oppland 532,522
06 Buskerud 704,724
07 Vestfold 437,626
08 Telemark 375,125
09 Aust-Agder 521,319
10 Vest-Agder 447,469
11 Rogaland 353,760
12 Hordaland 756,069
13 Bergen 120,838
14 Sogn og Fjordane 374,451
15 Møre og Romsdal 381,468
16 Sør-Trøndelag 345,810
17 Nord-Trøndelag 257,481
18 Nordland 328,945
19 Troms 176,699
20 Finnmark 60,178
Norge 4,187


Hvordan søker jeg i denne samlingen?[edit | edit source]

Før du søker i denne samlingen, er det nyttig å vite:

  • Navnet på din stamfar
  • Stedet der stamfarens fødsel skjedde
  • Den omtrentlige fødselsdatoen

Søk i indeksen[edit | edit source]

Search by name on the Collection Details Page.
  1. Fill in the search boxes in the Search Collection section with the information you know
  2. Click Search to show possible matches

Hvordan analyserer jeg resultatene?[edit | edit source]

Sammenlign hvert resultat fra søket ditt med det du allerede vet for å finne ut om de er like. Dette kan kreve undersøkelse av flere oppføringer eller bilder. Hold oversikt over forskningen din i en forskningslogg.

Hva gjør jeg nå?[edit | edit source]

Jeg fant personen jeg var ute etter, hva nå?[edit | edit source]

  • Legg til ny informasjon i oppføringene dine
  • Sørg for å fullt transkribere og sitere oppføringen for fremtidig referanse; se avsnittet Siterer denne samlingen for å få hjelp. Lagre eller skrive ut et kopi av bildet
  • Saml inn bidrag for hver person som har samme etternavn, med mindre etternavnet er et vanlig etternavn. Denne listen kan hjelpe deg med å identifisere mulige slektninger som kan bekreftes fra oppføringer

Jeg finner ikke personen jeg leter etter, hva nå?[edit | edit source]

  • Det kan være mer enn én person i postene med samme navn
  • Din stamfar kan ha brukt forskjellige navn eller varianter av navnet sitt gjennom hele livet

Forsknings hjelpemiddler[edit | edit source]

Følgende artikler vil hjelpe deg i din søken etter din familie i Norge.

Kjente problemer med denne samlingen[edit | edit source]

For en fullstendig liste over alle kjente problemer knyttet til denne samlingen, se vedlegge Wiki-artikkel.

Å siterer denne samlingen[edit | edit source]

Sitater hjelper deg med å holde oversikt over steder du har søkt, og kilder du har funnet. Identifisering av kildene dine hjelper andre med å finne oppføringene du brukte.

Sitat for samlingen:
Sitatet for denne samlingen finner du på siden "Collection Details" i seksjonen Citing this Collection.
Dokumentsitat:
Når du ser på en oppføring, kan sitatet vises ved å klikke rullegardinpilen ved siden av Document Information.