Kalvsvik Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Kalvsvik Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Kalvsvik Church

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Kalvsvik Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat 1961 Mother parish in pastorar Kalvsvik and Jät. 1962-1991 Annex parish in pastorate Vederslöv, Dänningelanda, Tävelsås and Kalvsvik. 1992 Annex parish in pastorate Vederslöv, Dänningelanda, Tävelsås, Kalvsvik and Öja. 1998 included pastoratet i Växjö
Län Kronobergsamfällighet
Landskap Småland
Härad Kinnevald
Tingslag -1918 Kinnevald, 1919-1970 Mellersta Värend
Domsaga 1971- Växjö
Fögderi 1720-1917 Kinnevalds and Norrvidinge, 1918-1945 Konga and Kinnevalds, 1946-1966 Kinnevalds and Norrvidinge, 1967 Växjö
Kommun 1963-1951 Kalvsviks, 1952-1970 Merrersta Kinnevalds, 1971 Växjö
Militär indelning Småland House regement 07, Kronobergs regement 07


Place Names [edit | edit source]

Arnanäs - Utjord,


Backstugan ; Boavred - Bräkenskalla - Hårestorp Södergård - Hässelycke - Hössöm Östergård - Kalvshaga  Björsagård - Lunden,  Kalvsvik Björket - Bolsgård - Johansgård - Klockaregård - Kullagård - Länsmansgård ,  Kullen,  Baggagården Kalvsvik, Baljaryd, Björkedal, Björkelund Frännafälla - Tjugeboda, Björket Kalvsvik, Björklyckan,  Björnaberg, Björsagården Kalvshaga - Kalvsvik, Boavred, Bokudden Kalvshaga Torsagård - Kläcklinge, Bolsgården Kalvsvik, Bolsvik, Brevik, Brokvarn, Bräkenskalla, Buskahult,


Degerhaga, Dönjanet,


Ekemåla, Ekelund, Eknäset,


Fattigstugan, Formetorp, Frännafälle,


Granelund, Gropholmarna, Grönadal, Gäddvik,


Hagsgärde, Hagstad, Hagtorpet, Hammaren, Hjortatorp, Holmahult, Hårestorp Norrgård - Södergård, Hässlelycke, Högahult, Höljeryd Kråketorp Norrgård - Sunnerö - Stora, Hössön Mellangård - Östergård,


Jaenstorp, Johangården Kalvsvik, Jonsbo, Jordhyttan Boavred - Dönjanet, Järndammen,


Kallstorp, Kalvshaga Björsagård - Lunden - Norrgård - Olofsgård- Torsagård - Ugglegård, Kalvsvik ; Baggagård - Björket - Björsagård - Bolsgård - Fattigstuga - Johansgård - Klockaregård - Kronogård - Kullagård - Ljungagård - Lockagård - Länsmansgård - Olsagård - Persgård - Södergård - Toragård, Kalsbergs Nybygge, Klockaregården, Kläcklinge Säteri, Kobackarna, Kolaryd, Kringlelyckan, Kråketorp Norrgård  - Södergård, Kullagården Kalvsvik, Kullekvarn, Kullen, Kvarnen Pene - Rösås, Kvarnlyckan, Källarelyckan, Källeberg, Källehult, Källåsen, Kättudden,


Lankekvarn, Ljungadal, Ljusadal, Lugnet, Lunden Klavshaga, Lyckan, Lyekulla, Länsmansgården Kalvsvik,


Madaholm, Malmsberg, Marken, Mossalyckan, Mörtevik,


Norratorp, Nyatorp, Nybygget ; Bräkenskalla - Degerhaga - Hagsgärde - Kalvshaga Ugglegård - Kalvsvik Baggagård - Kalvsvik Johansgård - Kalvsvik Kronogård - Kalvsvik Lockagård -  Kullen ä Rävsjö, Nyedal, Nyelycke, Nyhagen, Nykvarn,


Olofsgården Kalvshaga, Olsagården Kalvsvik, Oxbacken,


Pene Kvarn och Såg, Pensgården Kalvsvik, Peterslund,


Rosenlund, Ryelycke, Rävsjö, Räsvik, Rösås - Kvarn,


Sandsbro, Sandvik, Sandvikslyckan, Sjölyckan Kalvsvik Norrgård - Kolaryd, Skägganäs, Skärvet, Skärvudde, Skärvuddetorp, Smedhemmet Kalvsvik Olsagård - Persgård,


Smedstugan, Soldattorp ; # 32 Kalvsvik Toragård - # 33 Sunnerö - # 34 Kalvshaga Björsgård - #35   -Frännafälle - # 36 Kalvsvik Länsmansgård - # 37 Kalvsvik Kullagård - # 38 Kalvsvik Persgård - # 40 Kalvshaga Olofsgård - # 41 Hårstorp Norrtorp - #42 Bräkenskalla - # 44 Dönjanet - # 45 Kullen - # 49 Tjugeboda - Kalvshaga Norrgård - Kolaryd, Stensnäs, Stenvik, Storelycke, Storängen, Stugan ; Hagsta - Hössön Östergård - Kalvshaga Norrgård - Kalvshaga Olofsgård -  Kalvsvik Björsgård - Kalvsvik Södergård - Kläcklinge - Sunnerö, Sundbacken, sundet, Sågen Pene, Södratorp Kalvsvik Olsagård - Sunnerö,


Tellan, Tellelund, Tjugeboda Rusthåll, Toragården Kalvsvik, Tornaberg, Torstalycke, Torstorp, Törnelyckan,


Udden, Ugglegården Kalvshaga,


Vaktstugan, Vidingstorp, Västerhult Kalvshaga lunden - Kalvshaga Olofsgård, Västrelycke,


Åmad, Åsen, Östrahult,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Kronoberg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Kronoberg and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References  [edit | edit source]

Kalvsvik Parish 1841-1848 AI;10 Husförhörslängd. Ort register,