Hurdal Parish, Akershus, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Hurdal, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Hurdal Parish
Jurisdictions
Stift/Bispedømme/
Diocese
Borg bispedømme (1070-1969 Oslo bispedømme)
Prosti add here
Len 1599-1660 Akershus
Amt 1689-1919 1662-1919: Akershus
Fylke 1919-Present Akershus
Region add here
Prestegjeld Hurdalen
Kommune add here
Skifteretten add here
Tinglag Hurdalen, Ullensaker
Fogderi Øvre Romerike
Sorenskriveri Eidsvold
Skipreide add here


Church Records[edit | edit source]

Hurdal church.jpg

Microfilm at the Family History Library for Hurdal prestegjeld (clerical district). Contains parish registers from the parishes Hurdal and Feiringfrom 1861- 1877. They were separated from Eidsvoll clerical district in 1777.  All the records for Eidsvoll clerical district prior to 1861 were lost by fire.

Digitized parish registers at Digitalarkivet [Digital Archives]

Census Records[edit | edit source]

For the 1664-1666 census see Eidsvoll

  • 1865: Folketælling 31 December 1865.  This census for Hurdal prestegjeld (clerical district) includes the parishes of Hurdal and Feiring and contains the persons name, residence, status in the family, occupation, sex, martial status, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Each book usually contains one clerical district (prestegjeld). In some books there are two clerical districts recorded. The parishes and school districts in each clerical district are listed at the beginning of each book. 
  • The 1865 census is also available online at the Digital Archives (Digitalarkivet) as well as at the Norwegian Historical Data Centre at the University of Tromsø in Norway.
  • 1900 Folketælling for Norge, 3 Dec 1900.  This census for Hurdal prestegjel (clerical distric) includes the parishes Hurdal and Feiring.  It contains the persons name, sex, resident or temporary resident, temporarily absent and where person is, position in the family, marital status, occupation, year of birth, place of birth, citizenship, religion, and other miscellaneous information.
  • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet) as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.
  • 1910: The 1910 Census was started 1 December 1910 and completed a few week later.  It is available online at Digital Archives (Digitalarkivet) as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.
  • The census of 1801, 1865, 1875 (index only), 1891, 1910 (index only) are also available at Ancestry($).

Court Records[edit | edit source]

Land Records[edit | edit source]

Farm Books[edit | edit source]

The Family History Library has Hurdal bygdebok. It is a history of Hurdal in Akershus county and a genealogy of the people and their farms.

Farm Names[edit | edit source]6 Almelien

6 Bakken, 44 Bentefaldet vestre, 9 Bergvatn, 35 Bernstømte, 37 Bjørtomt, 7 Bonkerud, 14 Braateløkken, 16 Bratbakken, 34 Bratlien, 18 Bruenløkken, 17 Brustad, 19 Bundli, 1 Buraas

7 Dalen, 14 Dyrbak, 6 Dølstuen

20 Eidsæteren, 38 Elvebakken, 6 Elvengen, 8 Erikstellet

30 Fagerlien, 8 Fagerlund, 7 Flaen, 8 Fransheimet

18 Gaarder, 8 Garsjøen, 8 Garsjøen, 18 Graaterud, 36 Grasbakken, 6 Gulliksrud

4 Hagen, 19 Hammeren, 2 Haug, 6 Holen, 8 Holtet, 18 Hulderhaug, 32 Hurdalens Præstegaard, 8 Husværet

8 Indgjerdingen, 8 Indlæggen

18 Jensrud

8 Kakubraaten, 18 Knai

22 Langton, 39 Lundberg, 31 Lundby, 16 Lundstangen, 8 Lysgaard

18 Mathiesen, 11 Melby, 18 Mjølnerhaugen, 8 Moen, 18 Morten

18 Negaarden, 36 Nordengen

36 Opgaarden, 16 Opperud

6 Ringen, 7 Rognlien, 5 Rognstad nedr,e 28 Rud, 15 Rustad, 27 Rustaden lille, 8 Rydningen, 42 Røsaasberget, 41 Røsaasen, 12 Røsrud, 40 Røssumaasen

29 Sanden, 19 Sandsbraaten, 10 Siljuholtet, 26 Sjulsrud, 36 Skrukkelien midtre søndre, 5 Slaatbraaten, 14 Snippen, 6 Snultra, 10 Solsrud, 6 Steinset, 38 Stellet, 6 Stranden, 14 Strømmen, 13 Sæteraasen, 36 Sørgaarden

8 Tajet, 5 Tangen, 16 Tangen, 16 Tangen og Dammen, 36 Taraldsæteren, 18 Tobias, 8 Tømta

10 Vestli, 33 Vestli nordre, 24 Vestlien søndre, 38 Voldengen

14 Ødemark nedre, 23 Øiangen, 30 Østbakken, 21 Østerud, 6 Øverby.

Hurdal Bygdebok vol. 2.

MAIN FARMS:  with sub-farms

BURÅS,

Halstenbakken,  

Oppigardn

Negardn, Nordgardn.

HAUG:

Arstun

Nordstun, Nystun

Rognstad-Greina

Søstun.

NER-ROGNSTAD:  

Arstun

Borgen og

Møllertangen, Monsrud

Nordgardn,  Nordstun, Nystun

Rognstadhagen, Rognstadlykkja, Rognstadtangen

Slåttbråten, Snekkerstua,  Søgardn, Søstun

Tangen.

ØVRE ROGNSTAD:

 Almlia (Lie), Amalia (Flaen),  Arstun

Dølstua (nå Ringli)

Elvenga,  Engelund

Finstad, Frydenlund

Gulliksrud

Lisbakken (før Midtli)

 Myrhaug

Nord Ringen,  Nordby, Nordenga, Nordlia, Nordlis Dalen, Nordstrand,  Nordstun

Ringstad

Skjelstad, Steinset,  Strand, Sølykkja, Sø Ringen

Tangen

Øverby (ova Lisbakken), 

ROGNLIA:

 Bonkerud

Dalabråten, Dalen

Enga

Flaen

 Midtgardn

 Nordgardn

 Rognli

Søgardn

Tangen.

GARSJØ-GEINA:

GARSJØEN:

Elverheim, Erikstellet  Garsjø (Smeden), Garsjømoen, Gjetvang (før Jensrud)

Holtet, Husværet (nå Gran)

Innleggen

 Kakebråten

 Lundgård, Lysgård

 Nedre Inngjerdinga,  Ner-Tømta, Nedre Tømteenga (nå Vestenga), Nord-Rønningen,  Nordbråten (nå Fagerlund), Nordgardn&

nbsp; Rønningen

 Solbakken, Søgardn

Tømte

 Øvre-Inngjerdinga, Øver-Tømta

 Åsheim.

BERGVATNET:  

ØSTGREINA:

SOLSRUD:

 Granbo

Nordstun

 Salomonstuen, Seljuholtet, Søstun

Vestli.

MELBY:

  Harstad

Melbybakken, Melbybråten

Neristua, Nordstun

Rødtjennenga

 Søstun.

RØSRUD:

 Innleggen

 Lucasrud

 Nordstun

Søstun.

ØVRE ØMARK:

 Bekkelund

Elvsvingen (Bråtenga)

Enga

Neråsen (Seteråsen)

Oreholtet

 Roa.

NER-ØMARK:

 Bråtan

Midtåsen

Negardn

Seteråsen, Skau, Skogli, Slåttbråtan,  Snippen, Solheim, Stein, Stenerud, Strømmen,  Sø-Flaen (Årfleti?), Sønnigardn

Ømarksbakken (Dyrbakk),  Øveråsen.

TØMTE (RUSTAD):

 

OPPERUD:

 Brattbakken

Gamlemoen, Gulaker

Hagen

Mikkelsmoen

 Nordstun, Nymoen

Sandmo, Stortangen, Søstun.

BRUSTAD:

 Bruhaug (Nordre Brustadstua)

Kløfta, Kroken (før Grind-Kroken)

Nordgardn

Skogsett, Søgardn. 

KNAI:

 Arstun

Bertelstua

Jensstua, Jordet

Madsstua

 Negardn, Nordgardn, Nystun

 Søgardn.

PLASSER OG SMÅBRUK:

 Bakken nord (Sørenslykkja), Bakken vest (Sagbakken), Bråtan

Enga

Flattum,  Furulund

Grue, Gråterud,  Gårder

Holtet, Huldrehaugen

Jensrud, Jensrudlykkja

 Lykkja

 Mjølnerhaugen

Nord-Morten

Parken

Snikker, Stenberg, Sø-Morten

Tobias

Veslestua

&nbsp

BUNDLI:

 Hammersborg, Hammeren

Nord-Bundli, Nordenga,  Nordlund, Nordstua

Sandbråtan, Sø-Bundli, Søstua.

EIDSETER:

 Nersetra,  Nordsetra

Søsetra.

ØSTERUD:

Bogen

Haugnes

 Nordstua

Søstua

Østerudbråtan.

LANGTON:

 Nordgardn

Søgardn.

ØYANGEN:

&nbsp

Jeppedalen

Nordplassen (Nordre Jeppedalen)

Tomta.

VESTLIA:

 Nordstua

 Søstua.

RUSTAN (RUSTADGREINA):

 

SØGARDN (RUSTAD):

 Bakken, Bergset

Finngardn

Grensen, Grindbråtan

Haugen, Heggeli

 Lund

Lykkja

 Midtre Søgardn (Søstua), Myrvoll (Pers), Merravika

 Nedre Holen, Ner-Bekken, Nordbakken,  Nordre Søgardn (Nordstua)

Skogly (Halvors), Smedbakken,  Smedstua,  Søbakken

Lukashagan

Øvre-Bekken, Øvre Holen. 

NORDGARDN (RUSTAD):

 Grindåker

Nordve

Tajebråtan, Tajet, Tajelykkja

Øverbakken.

VIKEN (LILLE-RUSTAD):

 Askildlykkja

 Nordstua

Sjulsrud, Søstua.

RUD: 

SAND:

Oppsand.

FAGERLIA:

 Fagerliflaen

Østbakken.

LUNDBY:

 Grindstua

Homle

Jonsby

Nilsstua, Nordby, Nordstua

Rønnestua

Sagstua, Skredderbakken, Søstua

Taraldstua

Vesby (Garverhemet).

GJØDING (Hurdal prestegard):

 Bråtan

Embretsetra

Hvile (Kristenshvile)

Jåterud

Langgården

 Krabberud

 Madsrud, Moen

Ner-Tømte

Prestegarden

Raufossen, Ronken

Smedstua

Tømtebakken (Gammerud)

 Vestgardn

Østgardn, Øvre-Tømte

Tømtelykkja.

GJØNGSETRA (NORDRE VESTLI):

 Enga

 Haugen

Kroken

Rundhaugen (Bråtan)

Nordstua

Søstua

Trilterud

Øverenga &nbsp

BRATTLIA:

 Hagan, Holtet

Kvenndalen

Lykkja (Løkken)

Midten

Nersage, Nygard

Oppistua

Øversaga, 

BERNSTØMTE (KNAISETRA):

 Skrukkelia.

OPPGARDN:

 

BJØRTOMT:

 

NORDGARDN OG SØGARDN:

Brenna,  Brustua (før Brubakken)

Elvbakken

Grasbakken

Nordenga&

nbsp Søgardn

Nedre Grasbakken, Nordre Vollenga

Rugrota

Simarud, Snabland, Stensrud

Vollenga&

nbsp; Tangen, Taraldsetra.

LUNDBERG:

 Dalen

Nistua, Nordstua

Oppistua

Sibilrud, Solbakken.

SKIMTEN (Røssumåsen):

 Bilstua

Dølerud.

RØSÅSEN:

 Hallom

Nigardn

Røsåsbråtan.

RØSÅSBERGET:

 Bruskedalen

Hagan

Nerhagan

Pålsrud

Røsåslykkja

Stenberg.

SØ-FALLA (ØSTRE FALLA):

 

NORD-FALLA (VESTRE FALLA):

 Botne

Fallhaugen,.

SKJEGGERUD (LØVLI):

 

Genealogy[edit | edit source]

Møller Nilsen, Anne-Lise (Anne Lise Nielsen), 1936-: Slekten fra glassverket: Gustav Møller og Elise Iversdatter's forfedre, søsken og etterkommere.  A genealogy and a history of the ancestors  and descendants of Hans Gustav Hermansen Møller born 6 Feb 1857 in Hurdal, Akershus, Norway and his wife Elise (Lise) Iversen born 11 Dec 1865 in Norderhov, Buskerud, Norway.  They married 26 Dec 1889.

FHL 929.2481 M736m

Probate Records[edit | edit source]

1683-1865: Records are found in Øvre Romerike judicial district.

1845-1880: Records are found in Eidsvoll judicial district.

1709-1778: Clerical probate records are found in Øvre Romerike deanery.

References[edit | edit source]

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Tveter, Olav:  Hurdal bygdebok - Gards- og slektshistorie, Oslo:  Hurdal kommune ved bygdeboknemnda, 1958.  Bind II