Eksjö Stadsförsamling Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Eksjö Stadsförsamling Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Eksjö Church

History[edit | edit source]

Eksjö Municipality is a municipality in Jönköping County, southern Sweden, where the town Eksjö is the seat.
Eksjö Stadsförsamling was combined with Eksjö landsförsamling to make Eksjö församling on January 1, 1949.
The present municipality was created in 1971 when the former City of Eksjö was united with three neighboring municipalities.
[1]

Eksjö Stadsförsamling Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Linköping
Pastorat -1948 Eksjö stadsförsamling and Eksjö landsförsamling, 1949- Eksjö församling.
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad -
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi 1949- Eksjö
Kommun 1949-1970 Eksjö stad, 1971- Eksjö
Militär indelning add here
NAD Ref Code SE/VALA/00075
National Archive SVAR link
Swedish Wikipedia link
SCB Congregation map link
Open Street map link


Place Names [edit | edit source]

1;a Kvarteret  # 1 through 41, 2;a Kvarteret 1 through 31, 3;e Kvarteret 1 through 25, 4;e Kvarteret 1 through 29,
Badhuset, Berglunda, Berglyckan, Brudbladet Västra, Bråthult Lilla, Bråthult Stora, Bäck,

Ebbelund, Erikslund,

Fattighuset, Fredriksberg, Fällbohammar, Fällbotorp, Fördelen,

Gyesjöbäck (Gysjöbäck), Göransberg,

Hagadal, Hagstugan,

Ingeborgsö,

Karinsberg, Klädesfabriken, Kristinelund, Kvarnen Stadens, Kållkärret,

Lillemark, Lilläng, Ljunglunda, Lugnet, Lunnagård, Lunnatorp, Lyckeberg,

Mostugan,

Norlunda Lilla, Norlunda Stora, Nyebro,

Persö,

Rolandsdamm, Rosenäng, Rådhuset, Ränneslätt,

Sandåkra, Sjöholmen, Skolhuset, Societetshuset, Sockenstugan, Stadens ägor, Stadskvarnen, Stocknäs (Ståcknäs) Lilla, Stocknäs ( Ståcknäs) Stora, Södertull,

Tandholm,

Västanå

 Åkerslund,

Ägorna Stadens, Ängen.

Yrkesutövare med flera ;

Adelsperson page 12, 21, 42, 49, 134, 181, Adjunkt 13, Adjutant 27, 152, 164, Amma 51, 53, 126, Apotekare 110, Artillerist 17, 29, 31, 140, 206, Auditör 1, 89, 95,

Badare 1, Badarelärling 1, Bagare 7, 89, 123, 130, 152, Bagarelärling 7, 130, 152, Bagerska 12, 19, 28, 83, 149, Barberare 1, 8, Barnmorska 10, 133, 147, 168, Barnsköterska 1, Bataljonsadjutant 27, 152, 164, Bataljonsmusikant 25, Betjänt 79, 134, 181, Bleckslagaregesäll 145, 159, Bleckslagarelärling 145, 159, Bodbetjänt 47, 48, 106, 124, 138, 171, Bokbindare 2, 51, Bokhållare 106, 171, Boktryckare 150, 173, Boktryckarelärling 150, 173, Borgareänka 71, 76, 111, Borgmästare 42, 133, Brevbärare 111, Bryggareänka 44,

Cicelör (Gravör) 79, Cicelörgesäll 79, Cicelörlärling 79,

Direktör 3, Doktor (Med) 41, 110, 135, Doktorinna 11, Dosmakare 94,

Fabrikör 21, 53, 163, Fanjunkare 4, 69, 74, Farmaceut 110, Fiskal 52, 144, 147, 199, Fogde 119, 146, Furir 157, Fältläkare 41, Fänrik 175, Färgare 20, 65, 67, 177, 179, Färgaregesäll 20, 30, 65, 67, 112, 132, 155, 166, 177, Färgarelärling 65, Förvaltare 163,

Gardist 1, 85, Garvare 21, 23, 27, 57, 58, 166, Garvaregesäll 23, 27, 53, 57, 48, 104, 130, 136, 164, 205, Garvarelärling 21, 58, 163, Garvareänka 27, 143, Garverifabrikör 21, 53, 163, Generalmajor 181, Gevärsmed 74, Glasmästare 4, 40, 63, 111, 115, 123, 145, Glasmästaregesäll 145, Grenadjär 67, Guldsmed 59, 151, Guldsmedgesäll 59, 85, 87, 108, 151, Guldsmedgesällänka 83, 116, Guldsmedlärling 59, 151, Guldsmedänka 139, Gästgivare 139, Gördelmakare 33, 69, 83, 145, 167, Gördelmakaregesäll 38, 60, 167, Gördelmakaregesällänka 83, Gördelmakarelärling 83, 167, Gördelmakareänka 72,

Handelskompanjon 68, Handlande 4, 47, 48, 63, 104, 106, 124, 138, 160, 166, 168, 171, 174, Handlerska 12, 132, Handsmakare 23, 44, 46, 47, 60, 66, 126, 176, 201, Handsmakaregesäll 46, 60, 111 b, 126, 142, 176, Handsmakaregesällänka 23, 111 b, 128, Handsmakarelärling 46, 47, 60, 126, Hattmakare 6, 10, 11, 35, 45, 62, 83, 152, Hattmakaregesäll 10, 19, 23, 25, 37, 44, Hattmakaregesällänka 72, 83, 84, 87, Hattmakarelärling 11, 35, 45, 62, Hattmakareänka 29, 31, 36, 114, 163, Hautboist (Oboist) 77, Hovkamrer 169, Hovmästare 1, 8, 10, Hudavdragare 206, Hudavdragareänka 205, Husar 7, 17, 37, 99, 114, 116, 130, 154, 202, 208, Husaränka 47, 116, Hushållerska 134, 181, Hållkarl 130, Häradshövdingsänka 93, Häradsksrivare 152, 173,

Juvelerare 151, Järnhandlande 160,

Kammakare 10, 24, 91, Kammakaregesäll 74, Kammakaregesällänka 91, Kammarherre 79, Kammartjänare 72, Kamrer, Kandidat 85, 111 a, Kapten 14, 49, 117, Kaptenska 63, 167, Klädesflickare 16, 35, 36, Klädesvävare 178, Kollega (Lärare) 52, 80, Komminister 56, Komministeränka 72, Kommissarie 98, Kommissionslantmätare 14, 69, 98, 133, 148, Kompanjon 168, Konstförvant 173, Kopparslagare 34, 143, 175, Kopparslagaregesäll 34, 143, 175, Kopparslagaregesällänka 39, Kopparslagelärling 143, 175, Kopparslagmästare 143, Koppaslageänka 39, Korpral 17, 195, Krukmakare 15, 26, 39, Krukmakaregesäll 15, 26, 39, 44, 71, 201, Krukmakarelärling 15, 39, Krukmakareänka 157, Kusk 17, Kyrkväktare 105, Kyrkväktareänka 105, Källarmästare 1, 139,

Landsfiskal 144, 199, Lantmätare 7, 14, 69, 98, 133, 148, 151, Livgardist 85, Livgrenadjär 24, Läkare 41, 110, 135, Lärare 51, 52, 55, 80, 164, Löjtnant 175, 181,

Magasinsförvaltare 163, Magister 43, 52, 56, 80, Major 62, Majorska 54, Mjölnare 185, Mjölnareänka 30, 128, Murare, 34, Muraregesäll 31, Muraregesällänka 29, Murarelärling 61, 112, 122, Murarmästare 24 b, 28, 29, 31, 61, 74, 78, 112, 122, Musikant 25, 38, 62, 63, 71, 76, 174, Musikdirektör 89, Musiklärare 164, Målare 8, 37, 107, 165, 173, 201, Målaregesäll 107, 116, 154, 173, Målarelärling 8, 97, 173,


Sweden 1951 Place Names Register and the Swedish Parish Pages list in this Wiki will give you searchable lists of places, particularly parishes and the farms within those parishes.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Jönköping Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.

Click on "Places within Sweden, Jönköping" and then select your parish.


Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References [edit | edit source]

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Eksjö Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). June 2012 https://sok.riksarkivet.se/

Eksjö Stadsförsamling parish, Husförhörslängd 1846-1851 AI;22, Ort register.