Voxtorp Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Voxtorp Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Voxtorp Church

History[edit | edit source]

The parish prior to 1840 was spelled Våxtorp and after 1840 it was spelled Voxtorp.

A fire in 1869 destroyed the greater part of the church records of Voxtorp parish.

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Voxtorp Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat - 1961 Värnamo, Voxtorp and Tånnö, 1962- 1986 Gällaryd, Voxtorp, Tånnö, 1986- Voxtorp, Gällaryd, Tånnö.
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad Östbo
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi 1720-1945 Östbo, 1946- Värnamo.
Kommun 1863-1951 Voxtorp, 1952-1970 Bors kommun, 1971- Värnamo kommun.
Militär indelning add here
NAD Ref Code SE/VALA/00429
National Archive SVAR link
Swedish Wikipedia link
SCB Congregation map link
Open Street map link


Place Names[edit | edit source]

Abrahamsbygget, Alebo, Ambjörns, Anderstorp, Anneberg, Aspet,

Backelund, Backen Bor Östergård -Drömminge Prästgård Lundboholm, Bengtsbo, Berg Östra, Bergamoen, Berget Drömminge Gärdesgård - Drömminge Stora Norrgård, Berghem, Bidhem, Björkekulla Lilla - Stora, Björkelund Stora Rona - Tagel, Blankebo, Boagården Drömminge, Bokelund, Bokåsen, Bokåsen Lilla, Bolstorp, Bor Kvarn - Lergård - Norrgård - Norrgård Gästgivaregård - Södergård - Östergård, Bossfällan, Brittelund, Broholm, Brostugan, Bråtahylte, Bråten, Brännet, buskabo Ulås Norrgård - Ulås Trädgård, Bäckåsen,

Damkroken, Dansarebo, Drömminge Boagård - Gärdesgård - Lilla Norrgård - Prästgård - Skattegård - Smeagård - Stora Norrgård - Östergård,

Ed Kvarn - Sätesgård, Ekön, Elganäs, Elgebo, Elieberg, Elsegärde, Enefällan, Eriksbo, Erlandsbo, Eugenielund,

Femtingsgården Ulås, Fiskarehemmet, Fransenborg, Furulund, Fällen Elsegärde - Ulås Skattegård, Fällan, Fällan Södra,

Gatestugan, Getaklippa, Gladebo, Grannafällan, Grantaved, Granåsen, Granåset Lilla, Grenadjärtorp Kullen Drömminge Stora Norrgård - Södra Fällan Åsen, Grönahult, Grönevik, Gullbäck, Gustavsberg, Gärdesbo, Gärdesgården Drömminge, Gästgivaregården Bor Norrgård,

Hagastugan Västra, Hattebo, Henriksdal, Hjortlöpen, Horsmad, Hult Lilla - Norra - Östra, Hultet, Hyltan, Höglid, Högsjöberg, Högsjömo, Högåsen, Hörnet,

Ingarebo,

Jarlsborg Ylås Skattegård - Ulås Trädgård, Johansminne, Jonsbo - Lilla, Jonsgården Ulås, Julosten,

Karlsbygget, Kittebo, Klo Lilla Ingarebo - Lundboholm - Stora, Klockarebacken, Klockaregården Mönsterskrivareboställe, Komministerbostället Ulås Norrgård, Kronolänsmansbostället Ulås Norrgård, Kronstad, Kullen, Kvarnen Bor - Ed - Pinnarekulla - Sölaryd, Kyrkemaden Drömminge Gärdesgård - Drömminge Skattegård, Källaremoen, Källeberg, Källebo Bor Lergård - Stora Rona, Källängen,

Laskebo, Ledet Drömminge Skattegård - Lundboholm, Ledstugan, Leonsvik, Liarne, Liden, Lindåsen, Linnekullen, Lundboholm, Lunden, Lundsbo, Lunnafållan, Lövsberg,

Margretelund, Moen, Måsen,

Nissatorp, Norhaga, Norrabo, Norrelund Lundboholm - Ulås Norrgård, Nybygget, Nyäng, Nästaviken,

Olofsbygget,

Petersbo, Pinnarekulla Kvarn - Lilla -Stora, Pixled,

Ramsbäck, romanstorp, Rona Lilla -Stora, Ruebo, Ruebofåll, Rusarebo, Råslätt, Rödjan, Rödjelund, Rödjetorpet,

Savarn, Sjöbo, Sjötorpet, Skacklenäs, Skacklerona, Skogen, Skogsdal, Skogsfällen, Skogsholm, Skogslund, Skonkabo, Skräddarebo Lilla - Stora, Skräpet, Slottet, Slätten, Snörpet, Sockenstugan,

Soldattorp; # 88 Tursatorpet Krokens Drömminge Gärdesgård, # 89 romanstorp Stora Rona, # 90 Södra Sölaryd, # 91 Stockarshult Stockarshult, # 92 Tursatorpet Ledet Ulås Femtingsgård, # 95 Fållen Elsegärde, Kronstad Bor Södergård, Lilla Skräddarebo Bor Lergård,, Tursatorpet Flinkens Drömminge Smeagård, Tursatorpet Norratorp Drömminge Prästgård,

Stensholm, Stenshult, Stensnäs, Stigshult, Stillarebo, Stockarshult, Svensbygget Bor Lergård - Lundboholm - Ulås Skattegård, Svinhult, Södratorp, Sölaryd Kvarn - Norra - Södra,

Tagel, Tallevråen, Tegelstugan Tjärbacken Stora, Trollebo, Trolleklippa, Trädgården Ulås, Tursatorpet Flinkens - Krokens - Ledet - Norratorp, Tutebo,

Ulsborg, Ulsnäs, Ulås Norrgård Kronolänsmansboställe - Södergård - Trädgård - Västergård,

Vika, Vitasten, Västerås,

Åsafällan, Åsbrolund, Åsbroäng, Åsen,

Älganäs, Älgebo, Ängatorpet,

Öen, Östanskog, Österås,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Jönköping Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Jönköping" and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References [edit | edit source]

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Voxtorp Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). June 2012 https://sok.riksarkivet.se/

Voxtorp Parish, Husförhörslängd 1861- 1869 AI;1, Ort register.