Vislanda Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Vislanda Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Vislanda Church

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Vislanda Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat Mother parish in pastorat Virserum and Järeda
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad 1884: Aspelands Parish Kalmar county and Östra parish in Jönköpings County, -1839 Uppvidinge. 1885: Aspelands parish in Kalmar county
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi 1720-1917 Allbo, 1918-1945 Allbo and Norrvidinge, 1946-1966 Allbo, 1967 Växjö
Kommun 1863-1970 Vislanda, 1971 Alvesta
Militär indelning Karlskrona 07, Kronobergs 07


Place Names [edit | edit source]

Andersboda, Annerstad, Splamon (Aplamoen), Spelund,


Backstuga ; Aplamon- Biabacken- Björkemon- Brohult Västergård- Fagerås- Hullingsved- Hönetorp Södergård- Kalkatorp Norrgård- Lindås Södergård- Västergård- Östergård- Lönshult Södergård- Mo(e)n- Moshult- Mörhult- Piggaboda- Sjöbacken- Sjötorp- skeppshult- Skörda Storgård- Spånhult- Snörshult- Tubbamåla- Ugnabygden- Ulvsboda- Örnhyltan, Backstugan Kyllershylte, Banken, Biabacken, Björkedal, Björkelund Fagerås- Skyhyltan, Björkemon (Björkemoen), Björkenäs, Björkeryd, Björnstorp, Bokelid, Brohult Västergård- Östergård, Brånan,


Danielsboda, Dragontorp # 23 Piggaboda- # 24 Sjöbacken, Duveryd,


Ekedal, ekemon (Ekemoen), Ekenäs, Ekåsen, Elnaryd, Enganäs (Änganäs), Eriksdal,


Fagerås. Fattigstugan vislanda, Feret, Fromarp, Fröåsa (Fröåsen), Furulund, Fåglasång (Foglasång), Fållen, Fällan,


Glimminge, Gransboda, Grönadal, Grönalid, Göksmo,


Hallen, Haramon (Haramoen), Henriksdal (Hinriksdal), Hjulsryd, Holland, Hullingsved Säteri, Hultet, Håradal, Håralycke, Håramon (Håramoen), Häradsbäck (Häradsbeck), Hästhagen, Hönetorp Norrgård- Södergård- Västergård,


Jakobsboda, Johansboda Hullingsved Säteri- Lönshult Norrgård, Johanslund, Johanstorp, Jonsboda, Jönsabo, Jönsboda Aplamon- Vislanda Prästgård,


Kalkalycke, Kalkatorp Norrgård- Södergård- Östergård, Karlstorp, Kolabotten, Krokshult (Kroxhult), Kroksnäs (Kroxnäs), Kvarnabacken, Kvarnen Lönshult-Piggaboda- Röshult- Värmanshult, Kvarntorpet, Kyllershylte, Kyrkeryd, Källeboda (Kjelleboda), Källerstorp (Kjällerstorp),


Larsboda, Liljedal (Liljedahl), Lillegården Skörda, Lindholmen, Lindeberg (Linneberg), Lindås Södergård- Västergård- Östergård, Lindö (e)n, Linnelund, Ljusadal, Lyckhult, Långatorp, Lönshult Norrgård- Södergård- Kvarn,


Magnusdal (Magnisdal), Mahem, Mjöhult, Mo(e)n, Moshult, Munters, Myrarås, Målahem, Målastugan, Målerås. Månsboda, Mörhult,


Norraryd, Norratorp Lönshult Norrgård- Tubbaremma, Nyagård, Nyatorp Hullingsved Säteri- Piggaboda, Nybygget Fagerås- Skyhyltan, Nydala, Nygård, Nys(s)torp,


Olsboda, Oset, Oxleboda,


Piggaboda- Prästgården Vislanda,


Remmatorp, Rickardshult (Rickarshult), Råknen (Råknan), Röckla, Rödingsås, Rödjan, Rörshult,


Sanden, Simonsboda, Simonstorp, Sjöanäs, Sjöbacken, Sjöholmen, Sjötorp (Sjötorpet), Sjöviken, Skeppshult (Skepshult), Skräddareboda, Skyhyltan, Skörda Lillgård- Storegård, Skördatorp, Skövlemon, Snällstorp (Snälstorp), Snörshult (Snöreshult), Soldattorp ; # 122 Hönetorp Södergård, # 123 Aplamon, # 124 Fållen, # 125 Mörhult, # 126 Lönshult Södergård, # 127 Mjöhult, # 128 Tubbamåla, # 129 Skörda Lillegård, # 130 Hjulsryd, # 131 Snörshult, # 132 Värmanshult, # 133 Brohult Västergård, # 134 Trästen Östergård, # 135 Lindås Västergård, # 136 Rickardshult, # 138 Skörda Storegård, Speleboda, Spjutaretorp, Spånhult (Spånghyltan), Stalltomten, Stommen, Stubbalycke, Svansboda, Svenstorp, Svältestorp, Sälhyltan (Sällhyltan), Söralund, Söratorp, Sörhult,


Torpet Spånhult, Trästen (Trädsten) Västegård- Östergård, Trätehagen, Tubbamåla (Tubbemåla), Tubbaremma (Tubbarema), Tungbohall, Tyckatorp,


Udden, Ugnabygden, Ulvsboda,


Vaktstugan, Vislanda Fattigstuga- Prästgård, Vissingsö, Värmanshult, Väst(e)rås Fagerås, Västerås Lindås Östergård, Västramo,


Åbo Norra- Södra, Åker,


Änganäs (Enganäs), Ängen,


Örnhyltan, Österljung, Östratorp,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Kronoberg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Kronoberg and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References [edit | edit source]

Vislanda Parish 1841-1845 AI;10, Husförhörslängd. Ort register.