Vetlanda Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Vetlanda Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Vetlanda Church
Ekenässjön Church

History[edit | edit source]

Vetlanda Municipality is a municipality in Jönköping County, in southern Sweden where the town of Vetlanda is the seat. The municipality was created in 1971, when the City of Vetlanda was united with the surrounding rural municipalities to form a unitary municipality. In 1863, when the first local government acts in Sweden came into force, there were more than 20 entities within the area of the present municipality.
[1]

Vetlanda Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat - 1961Vetlanda, 1962-1994 Vetlanda, Bäckseda and Näsby, 1995 - Vetlanda, Näsby, Björkö and Nävelsjö.
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad Östra
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi 1720-1917 Östra härad, 1918-1945 Njudng, 1946- Vetlanda
Kommun 1863 Vetlanda
Militär indelning Smålands Husar-Regemente
Hvetlanda Sqvadron, Vexiö Kompani
Smålands Grenadier-Bataljon
Östra Härads Kompani
Kalmare Regemente
Vedbo Härads Kompani
Extra Soldat-Roteringen
NAD Ref Code SE/VALA/00413
National Archive SVAR link
Swedish Wikipedia link
SCB Congregation map link
Open Street map link


Place Names[edit | edit source]

Alarp, Anderslund, Anderstorp, Annelund, Applaryd, Arvingetorp,

Backstugan; Ekenäs Mellangård, Fageräng, Flugeby Brattagård, Flugeby Gummagård, Gettinge Hemmingsgård, Gettinge Sven Månsgård, Hyndarp, Lambotorp, Lilla Krassaberg, Stora Delleryd, Vetlanda Gästgivaregård,

Baggamåla, Barkabo, Barkeryd, Björkelund Erikshester, Björkelund Solkarp, Björnstorpet, Blomsholm Vetlanda Pukaregård, Blomsholm Östanå, Blomsterlund, Blomstran, Boholm, Brattagården Flugeby, Broholm, Broslätt (Bröslätt), Brostugan Kättilstorp, Brostugan Vetlanda Postgård, Bruabäck Föreda Brunnsgård, Bruabäck Föreda Kronogård, Bruabäck Vetlanda Mellangård, Brunnsgården Föreda, Brunnsgården Torget, Bränna, Byestad, Bäck,

Dagsås (Daxås), Dalsheda, Delleryd Lilla, Delleryd Stora,

Eckerda Håkansgård, Eckerda Per Jonsgård, Eckerda Spolagård, Eckerda Uppeby, Eckerda Uppeby Nissaryd, Ekeberg, Ekelund Holmesberg, Ekelund Hult, Ekenäs Mellangård, Ekenäs Västergård, Ekenäs Östergård, Ekholmen, Eldstorp, Emmabo, Enkarp (Änkarp Erikshester, Eskås (Äskås),

Fagerhult, Fageräng, Fagraholm, Fattigstugan Vetlanda, Fifflekull (Fiflekull) Lill - Stora, Flinkatorpet, Flugeby Gummagård Kvarn, Flugeby Håkansgård, Flugeby Per Jonsgård, Flugeby Torsgård, Flugeby Ödegård, Fothemmet, Fåglasång, Föreda ; Brunnsgård - Hansgård - Kronogård - Lockabolet - Norrgård - Sven Nilsgård, Försberg,

Gettinge Hemmingsgård, Gettinge Månsgård, Gettinge Sven Månsgård, Gettinge Östgötagård, Gisslas (Gislas), Granbolet, Granlund, Granmålen, Gripslund, Gropen, Grönlund Kopparp, Grönlund Kättilstorp, Gäddemåla, Gäddevallsås, Gästgivaregården Vetlanda, Göransberg,

Hagelund, Halla, Hallamåla, Hammarsberg, Herrgården Upplanda, Hjärtaryd, Holmesberg Löjtnantsboställe - Sergeantboställe, Hult, Hult Lilla, Hult Flugeby Torsgård, Hultet, Hulu, Hulubäck, Husartorp; Flinkatorpet Eckerda Spolagård - Kleva Stora Krassaberg - Skacklarp Månstorp - Sälleholm Hult - Flugeby Gummagård - Föreda Kronogård - Lönnebergn - Stora Delleryd, Hyndarp,  Håkansgården Tångerda, Hännaryd, Häråsen (Heråsen), Hästkosten, Högelund, Högeren, Höreryd,

Johanneslund, Johannisberg Stora Fifflekull, Johannisberg Vetlanda Mellangård, Jonsbo Skog, Jonsbo Stora Krassaberg,

Karlsbo, Kerstinsgården Tångerda, Kistegården Torget, Kleva, Klintekvarn (Klintö Kvarn), Knappshem (Knapshem), Kopparp, Krassaberg Lilla - Stora, Kronogården Föreda - Tångerda - Upplanda, Kronoslätt, Kullatorpet, Källeberg, Källeholm, Källehult Hult - Upplanda Herrgård, Källestugan, Kättilstorp (Kettilstorp),

Lambotorp, Liljeholmen, Lillegården Vetlanda, Lilleholm, Lindholm, Linneberg, Ljungaryd, Lockabolet Föreda, Lundholmen, Lustigborg, Lyckås Gettinge hemmingsgård, Lyckås Hulu, Lättebo, Löjtnantsbostället Holmesberg, Lönneberg (Löneberg), Lövdal, Lövhagen,

Madhagen, Madholmen (Maholmen), Madstugan, Malmodal, Marieberg, Marieholm, Marknadsbodarna Torget, Mellangården Vetlanda, Modal, Mogårde - Lilla, Moholm, Mossbråsa Lilla - Stora, Mosshagen, Målaregården Torget, Månstorp,

Nissaryd Eckerda Uppeby, Nordholmen, Norge (Norriget), Norrgården Föreda - Tällerda - Vetlanda, Nybo, Nydala, Nyelund Föreda Hansgård, Nyelund Vetlanda Lillegård, Nyhagen, Nyholm, Nässja,

Olofsgården Tångerda, Olstorp,

Packarp Lilla - Stora, Palmsholm, Paulifors, Perstorp, Petersborg Skog, Petersborg Vetlanda Pukaregård, Peterslund, Postgården Vetlanda, Pukaregården Vetlanda,

Ringsholm, Rosendal, Ryd, Rydlund,

Sandbo, Sandliden, Sandslätt, Silkeryd, Sjöarp, Sjöholmen, Skacklarp (Skakelarp), Skoarp, Skog, Skogslund, Slättemo, Skärpet, Sockenstugan Vetlanda,

Soldattorp; Blomsholm Östanå, Bränna Perstorp, Granmålen Eckerda Håkansgård, Silkeryd Nissaryd, Arvingetorp, Barkabo, Flugeby Per Jonsgård, Hallamåla, Skog, Tångerda Håkansgård, Tällerda Södergård,

Solkarp, Spolagården Eckerda, Stugan Föreda Hansgård, Sunegården Tångerda, Svenljunga, Sven Månsgården Gettinge, Sven Nilsgården Gettinge, Svensholm, Sällebäck, Sälleholm, Sällehägnad, Sälleryd Lilla - Stora, Södergården Tällerda, Södraholm,

Tungshuset Vetlanda, Torkelstorp (Torkilstorp), Tånghult, Tällerda (Tellerda) Norrgård - Södergård,

Ulvadal, Uppebyn Eckerda, Upplanda Herrgård - Kronogård - Ågård,

Vedtorget, Vetlanda Tingshus, Värmunderyd (Vermunderyd), Värntorpet (Verntorpet), Västergården Ekenäs, Västraholm, Västrakull, Västralund,

Åkerlund, Åkersberg, Åkersholm, Åtorpet,

Ängaholm, Änkarp (Enkarp), Äskås (Eskås),

Östanå (Nässja), Österholmen (Österholm),


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Jönköping Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Jönköping" and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References [edit | edit source]

Vetlanda parish, Husförhörslängd 1841-1845 AI;13 Ort register.

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Vetlanda Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD).July 2012 https://sok.riksarkivet.se/