Valbo - Ryr Parish, Älvsborg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Valbo - Ryr Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Mariero Church

History[edit | edit source]

From April 17, 1885 the official name of this parish was Valbo-Ryr. Earlier the name of the parish was Ryr (in Valbo härad) or Norra Ryr.

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Valbo - Ryr Parish, Älvsborg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift -1967 Karlstads stift
1968- Göteborgs stift
Pastorat -1670 Annex parish in Färgelanda, Ödeborg, Valbo-Ryr and Torp pastorate
1670-1720 Mother parish in Valbo-Ryr pastorate
1720-1961 Annex parish in Torp and Valbo-Ryr pastorate
1962-1967 Annex parish in Färgelanda, Ödeborg, Torp and Valbo-Ryr pastorate
1968-2005 Annex parish in Foss, Håby and Valbo-Ryr pastorate
2006- Incorporated into Foss parish
Län 1634-1966 Älvsborg
Landskap Dalsland
Härad Valbo
Tingslag -1947 Valbo
1948-1966 Nordal, Sundal and Valbo
1967-1970 Sunnerviken
Domsaga add here
Fögderi -1715 Dalsland
1716-1946 Sundal
1946-1966 Vänersborg
Kommun 1863-1951 Valbo-Ryr
1952-1966 Ödeborgs landskommun
1967- Munkedal
Militär indelning VESTGÖTA-DALS REGEMENTE
Valbo Kompani
Extra Soldat-Roteringen


Place Names:[edit | edit source]

Alemyren, Alsbo

Backa, Backstugugården, Berget, Bergkasen under Soterud, Bergkasen under Strömsäter, Björndalen, Blåsupp, Borghagen, Bråtemyr, Bönerud Lilla, Bönerud Stora

Dalen under Ryr, Dalen under Värhult, Dalkasen

Ellnebacka

Fagerhult, Fagerskog, Falkenberg, Fiolerud, Flatebyn

Giljan, Gjutegatan, Griniåsen, Gärmunderud, Gönäs

Hagen, Harkerud, Hasslehagen, Hasslekasen, Hattefjäll, Hjälmekasen, Hjälmeliden, Holan, Holmen, Horsemaden, Hultet, Hultet under Tuvan, Hyttan, Hyttebacken, Hästkasen, Högebro, Högstorp

Intakan, Inatakan under Lerryr Södra, Inatakan under Smedserud

Jägaretorpet

Kasen, Kasen under Backa, Kasen under Nya, Kasen under Torkelsrud, Kaserna under Holmen, Kaserna under Muberg, Kaserna under Vägsäter, Kattersbogen, Kavelkasen, Kikerud, Kilane Norra, Kilane Södra, Kleven, Klovene, Klypan, Klypemon, Knatthällan, Krappsäter, Kulten, Kvarnbacken, Kvarnen, Kvarnholan, Kyrkerud, Kölnekullen

Lerryr Norra, Lerryr Södra, Liljenbergsfors, Liljenbergsfors Tegelbruk, Lindalen, Linjekasen, Linjen, Lunden, Långkasen (erna), Lövskogen

Mjövattnet, Moarna, Modalen, Mon, Mossen, Muberg, Myrhagen, Myskehagen

Nya Kasen, Nybygget under Holmen, Nybygget under Kilane Norra, Nybygget under Smedserud, Nytorp, Näset

Orremyren

Parken under Högstorp, Parken under Kilane Norra, Pylsemyren, Pålhuset, Pòlsemyren

Ryr, Ryr Lilla, Ryr Såg, Rödklev, Rölanda, Römerud, Rörviken

Solvermyren, Silveråsen, Sivik, Sjökas, Skogen Lilla, Skogen Stora, Skogsberg, Skymtebergsmon, Skälebräcka, Slätthult, Smedberg, Smedbyggningen, Smedserud, Snippestad, Sollid, Sotehagen, Sotekasen, Soterud, Stenby, Stenkasen, Stenkasen under Tåkan Stora, Stola, Strömmen under Högstorp, Strömmen under Strömsäter, Strömsäter, Sugmyren, Svarvstolen, Sågbacken, Söttorp

Tegelbruket, Torkelsrud, Torrud, Tosterud, Tryckhult, Trången, Trästickeln, Trätängen, Turud, Tuvan, Tuvan Östra, Tåkan Lilla, Tåkan Stora, Tången (ane) under Backa, Tången (ane) under Lerryr Norra

Uvehagen, Uverud

Valberg, Vintermyr, Vågsäter, Vågsäter Kvarn, Vågsäter Såg, Våla, Vårhult

Åkervik, Åserud

Älgerud, Ängbråten, Ängen under Vågsäter, Ängen under Vågsäter, Ängen under Värhult, Änghagen under Hattefjäll, Änghagen under Tuvan, Änkelsrud

Ögården


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Älvsborg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Älvsborg" and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

  • Reading Scandinavian Gothic Handwritten Records: (free, online lessons at FamilySearch):

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References:[edit | edit source]

Valbo-Ryr Husförhörslängd 1826-1831 Ortregister