Väckelsång Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Väckelsång Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Väckelsång Church

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Väckelsång Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat 1878: Mother parish in pastorat Väckelsång, Tingsås and Uråsa. 1879-1961: Mother parish in pastorat Väckelsång and Uråsa. -1962: Mother parish in pastorat Väckelsång, Uråsa and Jät.
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad Konga
Domsaga add here
Fögderi 1720-1917 Konga, 1918-1945 Konga and Kinnevalds, 1946-1966 Konga, 1967 Växjö
Kommun 1863-1970 Väckelsångs
Militär indelning Smålands 07, Kronobergs 07


Place Names [edit | edit source]

Abrahamsgården Söftestorp, Agnalid, Anderstorp, Applaholm,


Backagården Fiskestad, Backstugan ; Ekeryd Säteri- Elovshult- Fiskestad Makagård- Möckleryd Grisagård- Södergård- Ravlanäs- Söftesmåla- Väckelsång Bondegård- Trottagård- Östad Gossagård, Bamsan Norra- Södra, Bengtsgården Väckelsång, Bergalund, Berget Västra- Östra, Bergsnäs, Björkelund ; Bredahult- Hönebol- Kåranäs- Väckelsång Makagård- Västra Berget- Östad Gossagård, Björket, Björnholmen, Björnö, Björstorpet Lilla- Stora, Blommedal, Boaryd Norreudd- Säteri- Södreudd, Boarydsudd, Bocka, Bokedal Ekeryd Säteri- Möckleryd Norrgård, Bokehall, Bokön, Bondegården Väckelsång- Östad, Bostället Ekamåla, Botahult Norrgård- Södergård, Bredahult, Brostugan Lilla Lidhem- Stora - Västra Berget, Brunagården Östad, Brunsberg, Brånatorpet, Bråten,


Dagsgården Fiskestaden, Dalen- Norra Bamsan, Dalslund, Djursatorpet, Drobbanäs,


Edefors- Kvarn, Ekeryd Säteri, Elofshult,


Fiskarestugan, Fiskestad; Backagård- Dagsagård- Jäppagård- Klockaregård- Krokagård- Makagård- Norrgård- Södergård, Friden, Fällan,


Gatugården Östad, Gossagården Östad, Granelund, Granet, Grimsberg, Grimsvik; Väckelsång Bengtsgård- Skullagård, Grisagården Möckleryd, Grävlingehyttan, Grönadal, Gustafsborg, Gängeskulla Norra- Södra, Gärdet, Gökaslätt,


Hallagården Väckelsång, Hallen, Hanagården Väckelsång, Hanahög, Hans Olssonsgården, Östad, Haraudden, Heddelund, Hjärpatorpet, Holmen, Horsholmen, Hult Lilla Möckleryd Grisagård, Hultatorpet, Hultet Lidhem- Lilla Lidhem, Hultrydet Norra- Södra, Husartorp # 33 Hönseryd, # 34 Korrö Fiskestad Korpagård, # 35 Kanalen Lidhem, Hyll(e)sholm, Hårsnäs, Hönebol, Hönseryd,


Jonslund Ravlanäs- Väckelsång Trottagård, Jäppagården Möckleryd, Jönsagården Söftestorp,


Kanalen, Karlstorp, Kilen Möckleryd Södergård- Söftestorp Abrahamsgård- Väckelsång Makagård- Södergård, Knappagården Väckelsång, Knappahult, Knap(p)ängen, Korrö-Kvarn, Kristiansdal, Kristinelund, Kubbö, Kvarnamåla, Kvarnen Ekefors- Korrö- Söftestorp Jönsagård- Ugglegård, Kvarntorpet Ekeryd Säteri- Lidhem, Kvartermästarebostället Linnersmåla Norrgård- Södergård, Kåranäs, Källehult- Lilla, Källeryd, Käringeberg, Kärsebergshult,


Larstorp, Lidhem Stora Månsgård, Lindholmen, Lindsberg, Linön, Ljungelund, Ljusadal, Lund, Lunnadal, Långö, Läget, Länsmansbostället Uvanäs,


Makagården Väckelsång, Makahult, Marielund, Marken, Mossen, Månsagården Nistingsö, Mårdslätt, Mårtensgården Östad, Norrgård Möckleryd- Södergård,


Nistatorpet Ekeryd- Möckleryd Södergård, Nistingsö Svensgård, Norratorp Ulvanäs- Östad Bondegård, Norreudd Boaryd, Norrgården ; Linnersmåla- Söftestorp- Väcklingeö, Nyatorp;  Bredahult- Möcklryd Jäppagård- Väckelsång Bengtsgård- Södergård, Nybygget; Boaryd Säteri- Ekeryd Säteri- Hönebol- Kvarnamåla- Möckleryd Grisagård- Väckelsång Södergård- Östad Mårtensgård, Nyhult, Nytorpet Lidhem- Söftesmåla, Nådendal,


Oxhagen Lidhem- Söftestorp Abrahamsgård,


Perstorp, Peterslund, Pettersborg, Prästgården Väckelsång,


Ramö, Ravlanäs, Ringshult, Rosenlund, Rudsborg, Ryadal Boaryd Säteri- Kåranäs, Ryd Lilla, Rydshall, Rydsholm, Röret,


Saknaden, Salatorpet, Sandtorp, Saxagården Väckelsång, Sjöholmen Kåranäs- Söftestorp Abrahamsgård, Sjölyckan, Skogslund, Skomakaretorpet, Skullagården Väckelsång, Slätten, Smedsgården Östad, Smedtorpet Ekeryd Säteri- Söftestorp- Väckelsång Södergård, Snappahemmet, Snärshult, Sockenstugan Väckelsång, Soldattorp ; # 53 Stora Brostugan Lidhem, # 54 Väckelsång Makagård, # 55 Bondegård, # 56 Saxagård, # 57 Södra Hultrydet Östad Bondegård, # 58 Norra Hultrydet Östad Hans Olsonsgård, # 59 Botahult Södergård, # 60 Kåranäs, # 62 Hönebol, # 63 Möckleryd Grisagård, # 64 Söftesmåla, # 65 Svenshult, # 105 Bocka Fiskestad Norrgård, # 106 Fiskestad Krokagård, # 107 Fiskestad Södergård, # 109 Söftestorp Jönsagård, # 110 Söftestorp Ugglegård, # 111 Boarydsudd Boaryd Södreudd, # 113 Långö Bredahult, # 114 Änga- Käringeberg- Ringshult, Stakatorpet, Stefanstorp, Stommarehemmet Elofshult- Väckelsång Prästgård, Styragården Väckelsång, Styrahult, Sutareslätt, Svensgården Nistingsö, Svenshult, Svenstorp, Södergården Linnersmåla- Väcklingeö- Östad, Söftesmåla, Söftestorp ; Norrgård- Ugglegård- Ugglegård Kvarn,


Tillfället, Torshögen, Tranehall, Trosstorpet Norra- Södra, Trottagården Väckelsång, Trädan, Täckaregården Östad, Täppan,


Ursatorpet,


Vaktstugan Möckleryd Grisagård- väckelsång Makagård, Vakttorpet,  Väcklingevik, Väcklingeö Norrgård- södergård, Värebol, Västradal,


Änga,


Östradal,
To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Kronoberg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Kronoberg and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References  [edit | edit source]

Väckelsång Parish 1844-1849 AI;10, Husförhörslängd. Ort register.