User:Amberannelarsen/sandbox158

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Norge

Access the Records
CID
{{{CID2}}}
{{{CID3}}}
{{{CID4}}}
{{{CID5}}}
{{{CID6}}}
{{{CID7}}}
{{{CID8}}}
{{{CID9}}}
This article describes a collection of records scheduled to become available at FamilySearch.org.
Norway
Flag of Norway.png
Flag of Norway
NO Locator Map Norway.jpg
Map of Norway
Norway.png
Location of Norway
Record Description
Record Type Folketelling
Collection years: 1891
Language: Norsk språk
Title in the Language Folketellingen for kongeriget Norge den 31te desember 1891
FamilySearch Resources
Related Websites
Archive
Riksarkivet


Hvorfor burde jeg se på denne samlingen?[edit | edit source]

Folketellingen omfatter alle personer i Norge 1.januar 1891. Seperate mantallsliter ble holdt for seilskip. Folketellingen ble beordret av kongelig resolusjon 31 oktober 1890. I distriktene ble befolkningen forhørt av en agent som gikk dør til dør, mens i byene var husstandens leder pålagt å oppgi informasjonen. Skjemaer som inneholdt informasjon om landbruk og husdyrhold gikk tapt i 1939 under en brann.

Hva er i denne samlingen?[edit | edit source]

Folketellingen i 1891 består av tre former: Hovedliste (Hovedliste), Husliste (Husliste) og Personseddel (Personliste). Hvert samfunn er delt inn i ett eller flere tellingskretser. I distriktene gir hovedlisten skatteregistreringsnummeret for hver gård og bruk. I byer er husnummeret og navnet på husfaren eller husmoren gitt. Hovedlisten brukes som en indeks til "Husliste". Husliste gir det totale antallet personer i hver bolig, og fordeler det i antall menn og kvinner til stede, besøkende eller midlertidig borte. Personseddel gir konkrete detaljer om hver person i husholdningen.

Å lese disse postene[edit | edit source]

Disse opptegnelsene er på Norsk. Hvis du trenger hjelp med å lese disse oppføringene, kan du se følgende veiledninger:

Personssedel - Skjema B[edit | edit source]

Nr. Norsk Engelsk
1. Fuldt Navn Full Name
2. Kjøn: Mandkjøn, Kvindekjøn Gender: Male, Female
3. Stilling til Familiens Hovedperson: Selv Hovedperson, Hustru, Søn, Datter, Tjenestyende, Logerende hørende till Familien, enslig Logerende, Besøgende, o. s. v. Relation to the Family's Main Person: Self, Wife, Son, Daughter, Servant, Relatives of the Family, Lodger, Visitor, etc.
4. Ægteskabelig Stilling (for personer over 15 år): Ugift, Gift, Enkemand, Enke, Separeret efter Bevilling, Lovlig fraskilt Marital Status (for persons over 15 years of age): Married, Married, Widowed, Widowed, Separated by Grant, Legally Divorced
5. For gifte Kvinder: Er De og Deres Mand indbyrdes beslægtet, som Næstsøskendebarn (Tremenninger) eller næremer? Ja, Nei For Married Women: Are you and your husband related to each other, second cousins or close relatives? Yes, No
6. Fødselsår / For Børn under 2 Aar: Fødselsmaaned Year of birth / For children under 2 years of age: month of birth
7. Fødested: Herred, Sogn eller By / For de i Udlandet fødte: (Landets eller Stedets Navn) Place of birth: district, parish or town / For those born abroad: (Name of the country or place)
8. Hvilken Stats Undersåt (for dem, der ikke ere norske Undersaatter) Subject of which nation (for those who are not Norwegian subjects)
9. Trossamfund (for dem, der ikke tilhøre den norske Statskirke) Religious affiliation (for those who do not belong to the Norwegian State Church)
10. For de i selvstændig eller i underordnet Stilling Erhvervende: Erhvervsgren (Hovednæring, Bierhverv) og Stilling i samme For those in independent or subordinate business position: Business sector (Main industry, sideline) and position in that business
11. For de af Andre helt eller delvis Forsørgede: Forsørgerens Livsstilling For those of others wholly or partly supported: The providers's occupation
12. Sindssvag, Døvstum eller Blind Feeble-minded, deaf or blind
13. Er sindssygdommen, Døvstumheden eller blindheden medfødt (hvormed ligestilles, at de er kommne tilsyne i de første Barneaar), eller er den fremtraadt senere? Is the mental illness, deafness or blindness innate (which equates to appearing in the first year of childhood), or did it develop later?
14. For de kun midlertigist Tilstedværende: sædvanlgit Bosted For the only temporarily present: customary residence
15. For de midlertidigt Fraværende: antageligt Opholdssted For the temporarily absent: acceptable place of residence

Hva kan disse postene fortelle meg?[edit | edit source]

Denne folketellingen inneholder følgende informasjon for hver person:

 • Navn
 • Stilling til familien
 • Sivilstand
 • Fødselsår og sted
 • Nasjonalitet
 • Yrke
 • Fysiske handikap

Samlingsinnhold[edit | edit source]

Hele folketellingen består av fire separate skjemaer.

 1. Hovedlister lister alle tellingkretser (tellingkreds) og deres nummer på et sted
 2. Hovedliste for hver tellingskrets som identifiserer hver Husliste med gaardsnummer (gårdsnummer), bruksnummer, og sted eller husstandlederns navn
 3. Husliste som gir navnet på husstandens leder og antall personer som bor i boligen
 4. Personseddel med detaljene for den personen

Hvis du vet navnet på gården som en person bodde på, kan du søke på Hovedliste for å identifisere husliste for den gården. Hvis det er mer enn én gård med lignende navn (som Sollied nedre, Sollied øvre eller Sollied nørdre) bør du sjekke husliste for hver gård. Husliste arrangeres numerisk først av tellingkreds og deretter av husliste. Når du finner husliste for gården vil det identifisere det totale antall personer som bor der. Den vil også identifisere etter kjønn hvor mange som var til stede på datoen for folketellingen, hvor mange som var midlertidig borte, og om der var noen besøkende. Det er en personsedel for hver person i en husholdning. Skjemaet har felt som skal fylles ut av tellingsmannen og verdier du kan velge. Disse skjemaene er generelt arrangert med den mannlige husstandens leder først, etterfulgt av sin kone, mannlige barn eldste til yngste, kvinnelige barn eldste til yngste, andre familiemedlemmer, husholdninger og leieboere. I tilfeller der husstandens leder er en kvinne ville hun bli oppført først, og deretter ville andre bli oppført i den rekkefølgen som er beskrevet. I Tromsø bispedømme Troms og Finnmark fylker var ytterligere tre spørsmål om nasjonalitet spurt, språk som snakkes hjemme, og om familien var nomadisk eller hadde et fast bosted. Skjemaene for skib hadde en forkortet liste av spørsmål. Folketellingen omfattet også sjømenn om bord på norske skib i utenlandske havner.

Eksempelbilder[edit | edit source]

Hvordan søker jeg i denne samlingen?[edit | edit source]

Søk i indeksen[edit | edit source]

You will be able to search this collection when it is published.

Hvordan analyserer jeg resultatene?[edit | edit source]

Sammenlign hvert resultat fra søket ditt med det du vet for å finne ut om de er like. Dette kan kreve undersøkelse av flere oppføringer eller bilder. Hold oversikt over forskningen din i en forskningslogg.

Hva gjør jeg nå?[edit | edit source]

Jeg fant personen jeg var ute etter, hva nå?[edit | edit source]

 • Fortsett å søk i indeksen og poster for å identifisere andre slektninger
 • Når du leter etter en person som hadde et felles navn, se på alle oppføringene for navnet før du bestemmer deg for hva som er riktig. Vær oppmerksom på at mange personer har samme navn
 • Du må kanskje sammenligne informasjonen til mer enn én familie eller person for å ta denne beslutningen
 • Vær oppmerksom på at transkripsjonsfeil kan oppstå, som med enhver indeks

Jeg finner ikke personen jeg leter etter, hva nå?[edit | edit source]

 • Let etter forskjellige stavemåter for navnene. Du bør også se etter aliasnavn, kallenavn og forkortede navn
 • Søk i indekser og registreringer av nærliggende områder
 • Prøv alternative søkemetoder slik som bare å fylle ut søkeboksen for etternavnet (eller søkeboksen for gitt navn) på landingssiden og la den andre boksen stå tom og deretter klikk på søk. Dette bør returnere en liste over alle med det bestemte navnet. Du kan deretter bla gjennom listen etter personer som kan være din stamfar
 • Det er også mulighet at en familie ble utelatt i folketellingen

Forsknings hjelpemiddler[edit | edit source]

Følgende artikler vil hjelpe deg i din søken etter din familie i Norge.

Å siterer denne samlingen[edit | edit source]

Sitater hjelper deg med å holde oversikt over steder du har søkt, og kilder du har funnet. Identifisering av kildene dine hjelper andre med å finne oppføringene du brukte.

Collection Citation:
The citation for this collection can be found on the Collection Details Page in the section Citing this Collection.
Record Citation:
When looking at a record, the citation can be viewed by clicking the drop-down arrow next to Document Information.