User:Amberannelarsen/sandbox155

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Norge

Information icon.png This is a Legacy Collection
This collection is a partial index of records for this locality. The collection was originally assembled for publication in April 2010. Since that time only a few records may have been added. As no additional records will be added, or any corrections made to the data, this is considered to be a "Legacy" collection.
Where significant issues with the data have been identified, a Known Issues Wiki article has been created. See the table of contents of this article to see if one is available.
Many Legacy collections contain records from localities other than that which the collection is for. If available, please consult the coverage table to see what other localities may be included.
As this is an index of records compiled from various sources, it is strongly recommended that you verify any information you find with original records.
Access the Records
Norge Døpte, 1634-1927
CID1467014
{{{CID2}}}
{{{CID3}}}
{{{CID4}}}
{{{CID5}}}
{{{CID6}}}
{{{CID7}}}
{{{CID8}}}
{{{CID9}}}
This article describes a collection of records at FamilySearch.org.
Norway
Flag of Norway.png
Flag of Norway
NO Locator Map Norway.jpg
Map of Norway
Norway.png
Record Description
Record Type Døpte
Collection years: 1634-1927
Language: Norsk
FamilySearch Resources
Related Websites


Kirke i Honningsvåg, Finnmark

Hva er i denne samlingen?[edit | edit source]

Dette er en indeks for dåpshandlinger i Norge for årene 1634 til 1927. Denne indeksen er ikke fullført for et bestemt sted, område eller tidsperiode. Denne samlingen kan inneholde informasjon som tidligere er publisert i Internasjonal genealogisk indeks.

Bildesynlighet[edit | edit source]

Whenever possible FamilySearch makes images and indexes available for all users. However, rights to view these data are limited by contract and subject to change. Because of this there may be limitations on where and how images and indexes are available or who can see them. Please be aware some collections consist only of partial information indexed from the records and do not contain any images.

For additional information about image restrictions see Restrictions for Viewing Images in FamilySearch Historical Record Collections.

Hva kan disse postene fortelle meg?[edit | edit source]

Denne indeksen ble opprettet fra dåpsopptegnelser fra Den norske lutherske kirke. Indeksdataene omfatter vanligvis barnets navn, dåpsdato og foreldrenes navn. Hvis et FHL-filmnummer er angitt i oppføringen for din stamfar, kan du søke etter det i FamilySearch Catalog.

Disse indekserte postene er for øyeblikket ikke tilknyttet bilder. Bilder er tilgjengelig på Riksarkivets hjemmeside, Digitalarkivet.

Samlingsinnhold[edit | edit source]

Informasjonen i denne samlingen ble hentet fra menighetsregistre. Navnene på barnet og foreldrene er vanligvis inkludert. Navnet på familiens bolig, eller gårdnavn (gårdnavn) ble ikke indeksert.

Vær oppmerksom på at på grunn av personvernlover kan ikke alle poster i databasen være søkbare. Et kart og en tabell som viser antall poster for hvert fylke er tilgjengelig på Norske dåp.

Dekningstabell[edit | edit source]

Fylkestallet i tabellen nedenfor er identifikasjonen nummer for fylkene i Norge som brukes av norske myndigheter. Poster hvor ingen lokalitet kan identifiseres er oppført som "Norge (staten)."

Fylke nummer Fylke Poster
01 Østfold 421,021
02 Akershus 241,772
03 Oslo 224,540
04 Hedmark 470,948
05 Oppland 532,522
06 Buskerud 704,724
07 Vestfold 437,626
08 Telemark 375,125
09 Aust-Agder 521,319
10 Vest-Agder 447,469
11 Rogaland 353,760
12 Hordaland 756,069
13 Bergen 120,838
14 Sogn og Fjordane 374,451
15 Møre og Romsdal 381,468
16 Sør-Trøndelag 345,810
17 Nord-Trøndelag 257,481
18 Nordland 328,945
19 Troms 176,699
20 Finnmark 60,178
Norge 4,187

Hvordan søker jeg i denne samlingen?[edit | edit source]

Før du søker i denne samlingen, er det nyttig å vite:

  • Navnet på din stamfar
  • Stedet der stamfarens fødsel skjedde
  • Den omtrentlige fødselsdatoen

Søk i indeksen[edit | edit source]

Search by name on the Collection Details Page.
  1. Fill in the search boxes in the Search Collection section with the information you know
  2. Click Search to show possible matches

Hvordan analyserer jeg resultatene?[edit | edit source]

Sammenlign hvert resultat fra søket ditt med det du allerede vet for å finne ut om de er like. Dette kan kreve undersøkelse av flere oppføringer eller bilder. Hold oversikt over forskningen din i en forskningslogg.

Hva gjør jeg nå?[edit | edit source]

Jeg fant personen jeg var ute etter, hva nå?[edit | edit source]

  • Legg til ny informasjon i oppføringene dine
  • Sørg for å fullt transkribere og sitere oppføringen for fremtidig referanse; se avsnittet Siterer denne samlingen for å få hjelp. Lagre eller skrive ut et kopi av bildet
  • Saml inn bidrag for hver person som har samme etternavn, med mindre etternavnet er et vanlig etternavn. Denne listen kan hjelpe deg med å identifisere mulige slektninger som kan bekreftes fra oppføringer

Jeg finner ikke personen jeg leter etter, hva nå?[edit | edit source]

  • Det kan være mer enn én person i postene med samme navn
  • Din stamfar kan ha brukt forskjellige navn eller varianter av navnet sitt gjennom hele livet

Forsknings hjelpemiddler[edit | edit source]

Følgende artikler vil hjelpe deg i din søken etter din familie i Norge.

Kjente problemer med denne samlingen[edit | edit source]

For en fullstendig liste over alle kjente problemer knyttet til denne samlingen, se vedlegge Wiki-artikkel.

Å siterer denne samlingen[edit | edit source]

Sitater hjelper deg med å holde oversikt over steder du har søkt, og kilder du har funnet. Identifisering av kildene dine hjelper andre med å finne oppføringene du brukte.

Collection Citation:
The citation for this collection can be found on the Collection Details Page in the section Citing this Collection.
Record Citation:
When looking at a record, the citation can be viewed by clicking the drop-down arrow next to Document Information.

Hvordan kan jeg bidra til FamilySearch Wiki?[edit | edit source]

We welcome user additions to FamilySearch Historical Records wiki articles. We are looking for additional information that will help readers understand the topic and better use the available records. We also need translations for collection titles and images in articles about records written in languages other than English. For specific needs, please visit WikiProject FamilySearch Historical Records/Guidelines for Articles.

Please follow these guidelines as you make changes. Thank you for any contributions you may provide.