Tingsås Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Tingsås Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Tingsas Church

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Tingsås Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat 1878: Annexing parish in pastorat Väckelsång, Tingsås and Uråsa. 1879-1991: Own pastorat. 1992: Mother parish in pastorat Tingsås and Väckelsång.
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad Konga
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi 1720-1917 Konga, 1918-1945 Konga and Kinnevalds, 1946-1966 Konga, 1967 Växjö
Kommun 1863-1970 Tingsryds köping, 1971 Tingsryds
Militär indelning Smålands 07, Kronobergs 07


Place Names [edit | edit source]

Abborrgjöl, Anneberg, Aspelund ; Gäddeviksås- Kornalycke - Kroksjömåla Västergård- Törnamåla, Aspholmen,


Backstugan (Backstugor); Bagganäs- Betet- Bräken- Djuramåla Jostegård- Storegård- Södergård- Elsemåla Östergård- Flözmåla- Grönadahl- Gäddeviksås - Iremåla Östergård - Kornalycke - Kroksjöboda Norrgård- Kroksjömåla Västergård - Långsjömåla - Mårdslycke - Mårdslätt - Skatemåla- Skyttemåla- Slättamåla- Tingsmåla Norrgård- södergård- Törnamåla- Ulfsmåla- Ulfsryds Edmundsgård- Norrgård- Storegård- Yttre Källehult, Bagganäs, Bamsans, Betesqvarn, Betet, Björkelund Kornalycke- Kroksjöboda Södergård- Långasjömåla- Ulfsryds Södergård- Yttra Källehult, Björkenäs Kroksjöboda Södergård- Långasjömåla, Björket, Björkholmen Grönadahl, Björnalycke, bokedahl; Djuramåla Storegård, Elserås Lillegård- Storegård- Kroksjöboda Norrgård, Bokelund; Knällsberg- Törnamåla- Yttra Källehult, Bokön, Bonäs, Brevik, Bruntanäs, Brånen, Bräken, Bäckaskog, Bäckaslätt,
Dahlen ; Hökamåla, Törnamåla- Öfra Källehult, Djuramåla ; Jostegård- Kåragård (eller Norregård)- Norrgård (eller Kåragård)- Storegård- Södergård, 


Ebbalycke, Edstorp, Ekebergslund ;  Djuramåla Norrgård - Yttra Källehult, Ekedahl Djuramåla Norrgård, Ekeforss, Ekelund; Kroksjöboda Norrgård- Öijasjömåla, Elgalund Elgnäs, Elgelund Flöxhult, Elglund Elsemåla Västergård, Elgnäs, Eliselund, Elsemåla Västergård- Östergård, Elserås  Lillegård- Storegård, Enganäs ; Djuramåla Norrgård- Greflingeryd- Grönadahl- Iremåla Östergård, Engaslätt, Evelund,


Flöxholm smedja Flöxmåla, Flöxhult, Flöxlund, Flöxmåla,


Greflingeryd, Grönadahl, Grönalund, Grönaslätt, Gäddeviksås, Göljahult ; Lilla Törnamåla- Norra- Stora,


Hagabygget Yttra Källehult, Hagalund Betet, Hagen ; Hökamåla, Ulfsryds Norrgård- Yttra Källehult, Hakatorp, Hanaslätt Lilla- Stora, Harakullen, Hassleholm, Hejan, Holmahult, Hultatorpet;  Elsemåla Östergård- Kornalycke- Långsjömåla, Hultet ; Kroksjöboda Norrgård - Långasjömåla - Skatemåla, Husartorpet ; Ebbalycke- Flöxhult - Tingsryd - Yttra Källehult, Hylterne ; Ulfsryds Edmundsgård- Norrgård- Södergård, Håkanstorp, Högelid, Hökamåla ; Lilla ,


Iremåla ;Västergård- Östergård,Iresjömåla, Ishagen,


Jordkulan Yttra Källehult,


Carlsro, Knällsberg, Kolarehagen, Konäs, Kornalycke, Korpalycke, Christinelund ; Eglnäs- Knällsberg, Kroksjöboda; Norrgård Södergård, Kroksjömåla ; Västergård- Östergård, Qvarnen; Bräken- Gäddeviksås- Tingsmåla Norrgård, Qvarn och såg Knällsberg, Kyrkoäng, Kåranäs, Källaren, Källarestugan Ulfsryde Södergård, Källehult ; Öfra- Yttra, Källehultsmåle, Källemåle, Källmanstorp,


Ledet, Lillaryd, Lillö, Lindholmen, Ljungsryd, Ljusadahl ; Kornalycke- Kroksjöboda Norrgård, Lunden; Bagganäs- Djuramåla Norrgård, Lustiglund, Långasjömåla, Löfvingsholm,


Malmkälla, Marielund, Mostacka, Målajord, Månaelund, Mårdslycke, Mårdslätt,


Nabben, Norrige, Nyadahlm Nyatorp; Elserås Storegård- Kornalycke- Källehultsmåle- Långasjömåle, Nybygget ;  Bagganä- Bräken, Djuramåla Norrgård- Djuramåla Södergård, Elsemåla Östergård- Elserås Lillegård-Grönadahl- Hökamåla- Knällsberg- Långasjömåla- Skatemåla- Tingsryd- Ulfsmåla- Yttra Källehult, Nyodlingen Yttra Källehult, Nytorp; Djuramåla Norrgård- Storegård- Elsemåla Östergård- Grönadahl- Iremåla Östergård- Knällsberg- Yttra Källehult, 


Oanäs,


Peterslund, Pöket,


Rishyttan Grönadahl, Rostingsliden (Restingsliden), Ryadahl tingsryd, Ryalund Tingsryd- Ulfsryds Mellangård,
Salalyckan, Salastugan Grönadahl, Sandhult, Sandkullen, Sandslätt, Sannahult, Sjöamällan, Sjöholm, Sjöholmen ;  Bagganäs- Långsjlmåla, Sjöudden; Konäs- Törnamåla, Skatemåla, Skärsjölund; Knällsberg- Öijasjömåla, Skärsjörås Bräken, Skyttemåla, Slättamåla, Smedjan: Gäddeviksås- Knällsberg, Flöxholm- Flöxmåla, Sockenskomakaren, Soldattortpet; Bagganäs, Bete- Djuramåla Norrgård- Elsemåla Västergård- Grönadahl- Iremåla- Kornalycke. Kroksjöboda Norrgård-Södergård- Kroksjömåla Östergård- Skatemåla- Skyttemåla- Ulfsryds Storegård- Södergård- Öfra Källehult, Sporramåla, Stenbandsholm, Stenelyckan, Stenforss Järnbruk - Kniphammaren, Sockenskolmästaren, Sockenskräddaren, Sockensnickaren, Spikhammaren, Stångjärnshammaren, Stigamon, Strömma Garveri, Strömmamåle, Svaleholm, Svartabäck, Svenstorp ; Djuramåla Jostegård- Södergård- Grönadahl, Södrelycke,


Thoralid, Thoralycke ; Ulfsryds Edmundsgård- Skattegård, Tingsmåla Norregård- Södergård, Tingsryd, Tingsryds; Färgeri- Garveri- Qvarn och Såg och Stamp- Nedregård- Sockenstuga- Öfregård, Tornesholm, Torp Wästra Törnamåla, Torpen Grönadahl, Torpet Hökamåla- Kroksjöboda Södergård, Törnamåla (Tornamåla),


Ulfsholm, Ulfsmåla, Ulfsryds; Edmundsgård- Mellangård- Norrgård- Skattegård- Storegård- Södergård, Undantagsstugan Elsemåla Östergård,


Wråen, Wästrahult; Lilla- Stora, Öijasjömåla, Ön,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Kronoberg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Kronoberg and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References [edit | edit source]

Tingsås Parish 1843-1848, AI;13, Husförhörslängd. Ort register.