Skepperstad Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Skepperstad Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Skepperstad Church

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Skepperstad Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat - 1961 Hultsjö, Skepperstad and Hjärtlanda, 1962-1991 Fröderyd, Ramkvilla, Bäckaby and Skepperstad, 1992- Sävsjö, Hjärtlanda and Skepperstad.
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad Västra
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi 1720-1917 Västra härad, 1918-1945 Njudung, 1946-1966 Sävsjö, 1967- Vetlanda
Kommun 1863-1951 Skepperstad, 1952-1970 Bäckaby, 1971- Sävsjö,
Militär indelning Smålands Grenadier-Bataljon
Lif-Kompaniet
Kalmare Regemente
Vestra Härads Kompani
NAD Ref Code SE/VALA/00333
National Archive SVAR link
Swedish Wikipedia link
SCB Congregation map link
Open Street map link


Place Names[edit | edit source]

Andersborg, Anderstorp,

Backstuga Fröset Mellangård, Karstorp, Skepperstad Klockaregård, Skepperstad Nedregård, Skepparstad Stom, Skepperstad Övragård, Solkaryd Nedregård, Solkaryd Norrgård, Solkaryd Södergård,

Bengtsbo, Berget, Bossnatorp(Bosnatorp), Brukstorpet,

Danielstorp,

Ekeberget, Ekenäs, Elmesås (Älmesås),

Fattighuset Skepperstad, Frisnäs, Fröset Mellangård, Fröset Norrgård, Fröset Södergård, Förnär Lilla,

Gransholmen,

Grenadjärtorp; # 88 Lilla Förnäa Skepperstad Helgagård, # 89 Holmenstorp Skepperstad Klockaregård, # 90 Högafälle Skepperstad Övragård, # 91 Ekeberget Skepperstad Nedregård, # 92 Kålsnäs Skepperstad Tomasgård, # 93 Brukstorpet Solkaryd Norrgård, # 94 Solkaryd Nedregård, # 95 Klåvehall Nässja Rusthåll, # 96 Terle Skärsjö Säteri,

Grimsabråten (Grimsabroten),

Helgagården Skepperstad, Hemmingstorp, Hillekvarn, Hjulås (Julås), Hjälmåkra (Hjelmåckra) Södergård, Holmen, Holmenstorp, Hult Lilla, Hultön, Hårsudden, Häggen (Heggen), Hägnen, Högafälle, Högelid, Högåsa,

Johannesberg Skepperstad Klockaregård, Johannesberg Skepperstad Nedregård,Julås (Hjulsås),

Karlstorp, Karstorp (Kastorp), Klockekvarn, Klåvehall, Klämmehall, Knekttorp # 86 Solkaryd Södergård, Knoppetorpet, Kuratorpet, Kvarnen Terle, Kvarnstugan, Kyrkohagen, Kålsnäs, Källeberg, Källedal, Källehult, Kärret,

Lillahult, Lyckan, Lönneberg, Lövhagen,

Mariedal, Mellangården Fröset, Mellangården Solkaryd, Mogärde, Mogärde Nya, Mårtatorp,

Nedergården Skärsjö, Norddal, Nordsand, Norrgården Fröset, Norrgården Hjälmåkra, Norrgården Solkaryd, Norrskog Skepperstad Klockaregård, Norrskog Solkaryd Mellangård, Nyatorp Skepperstad Övragård, Nyatorp Älmesås,

Nybygget; Frisnäs, Fröset Norrgård, Fröset Södergård, Hjälmåkra Norrgård, Nässja, Skepperstad Nedregård, Skepperstad Stom, Skepperstad Övragård, Solkaryd Nedregård,

Nygård, Nygård Lilla, Nyängen, Näset, Nässja Rusthåll,

Rosendal, Rusthållet ; Nässja, Skepperstad Helgagård, Skepperstad Klockaregård, Skepperstad Nedregård, Skepperstad Tomasgård, Skepperstad Övragård, Solkaryd Nedregård, Solkaryd Norrgård,

Oxhagen, Petersborg,

Simonsgården Skepperstad, Sjöudden, Skansen, Skureholm, Skärsjö Nedregård, Skärsjö Säteri, Skärstorp, Smedhem, Smedstorp, Soldattorp; # 84 Hjulås Fröset Norrgård, # 87 Källehult Skärsjö Nedregård, # 88 Klockarekvarn Fröset Mellangård, # 89 Näset Älmesås, Solkaryd Södergård, Spången, Stommen Skepperstad, Strömmahall, Strömmahult, Svenstorp, Säteriet Skärsjö, Södergården Hjälmåkra, Södergården Solkaryd, Söderskog, Södratorp,

Terle, Terle Kvarn, Tomasgården Skepperstad, Tummebäck,

Ugglanäs (Uglanäs),

Vasafällan,

Åslatorp

Älmesås (Elmesås), Ängafällan, Ängahagen, Ängfällan, Ängtorpet,

Övragården Skepperstad,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Jönköping Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Jönköping" and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References [edit | edit source]

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Skepperstad Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). June 2012 https://sok.riksarkivet.se/

Skepperstad Parish, Husförhörslängd 1841-1846 AI;8 Ort register.