Pjätteryd Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to searchGuide to Pjätteryd Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Pjätteryd Church

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Pjätteryd Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat 1961: Own pastorat. 1962: Annexing parish in pastorat Göteryd, Pjätteryd and Hallaryd.
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad Sunnerbo
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi 1720-1945 Sunnerbo, 1946-1966 Allbo, 1967 Ljungby
Kommun 1863-1951 Pjätteryds, 1952-1970 Göteryds, 1971 Älmhults
Militär indelning Karlskrona 07, Kronobergs 07


Place Names [edit | edit source]

Abborrslätt, Abrahamsborg, Anderstorp, Askersund, Aspholmen Kvarn,


Backatorpet, Backstuga ; Abborraslätt- Barset- Boastad-Bökhult- Fotabol- Fothult Norrgård, Södergård- Grimsbygd- Grävlingsrås- Gåaryd- Hökhult- Klöxhult Norrgård- Linnerås- Långaskog- Länshult- Länshult Södergård- Millebygen- Möcklehult Östergård- Nybygden- Osnaköp Norrgård- Södergård- Prästgården- Ruke- Sjöabro- Stenshult Östergård - Yxnäs, Barset, Bengtsboda Bökhult- Skeppshult, Bengtstorp, Bergagården. Björkeberg, Björkedal, Björkerås, Björkö Norra, - Bökhult, Björnhult, Boastad, Bockatorp, Bokelid, Brantelid, Brokabygd, Brostugan Bergagården- Osnaköp Norrgård, Bruudden, Bäckastugan, Bökenstorp, Bökeveka, Bökhult, Bökön,


Daltorpet, Djursnäs,


Ekelida, Ekhult Västra- Östra, Ekåsen, Eldsboda, Elinstorp, Eriksberg, Eriksdal, Erlandsås,


Fallatorpet, Fattighuset, Finnhult, Flyhagen, Fotabol, Fotatorp Södra, Fothult Norrgård- Södergård, Froagården Lönshult, Fållalund, Fållen,


Gammalstorp, Garveriet, Glädjelida, Granaholm, Granesprång, Grenadjärtorp Bökhult- Gåaryd kvarn- Klöxhult Södergård- Osnaköp Norrgård, Grimsbygd, Grävlingshall, Grävlingsholm, Grävlingsrås, Grönadal, Grönelid, Grönningetorp, Gummesberg, Gummestorp, Gustafsfors, Gåaryd, Gåraryd kvarn, Gölsmåla,


Hagatorp Lilla- Stora, Hagstad, Haraholm, Hassletorpet, Helsingborg, Helsingdal, Helsingör, Heslerås, Heurlinsdal, Holmen Lilla- Stora, Hult Lilla, Hulthagen, HulugårdenLönshult, Huluvik, Hyttan, Håkansberg, Håkansholm, Håkanstorp, Håresköp, Häradshövdingsbostället Kalv, Häradskrivarebostället Kolborset, Hästhagen, Högelid Lilla- Stora, Hökhult, Hökåsen,


Johansdal Möcklehult Östergård, Johansdal Nybygden- Osnaköp Södergård, Johansholm, Jonsboda, Jonsköp, Jonstorp, Jordkojan Bökön-Fothult Norrgård- Käxnäs, Juleboda, Julsnäs, Jönsö,


Kalvsnäs, Carlstorp, Kiastad, Kiastadvik, Kihagen (Kohagen?), Killeberg Hökhult- Skärshult, Klöxhult Norrgård-Rusthåll- Södergård, Korsbacke(n), Kristinelund, Krusatorpet, Krypatorp (Soldattorp) Skeppshult, Kråkatorp, Kullen,  Kållakärr, Kållasund, Kärrnäs, Käxnäs,


Leaboda, Liatorpet, Lillö, Lindholm, Lindholmen Stenshult, Lindhult, Lindås Västra- Östra, Lindåsen, Lindön, Linneboda, Linnerås, Lommastugan, Lundbyholm, Lunden Håresköp- Kolborset, Långaskog, Länshult, Lärkesö, Lönsboda, Lönshult Froagård- Hulugård- Norrgård - Södergård, Lövhult,


Madestorp Norra- Södra, Marielund, Milleboda, Millebygden, Möcklehult Västergård- Östergård,


Norratorp Fothult Södergård- Sjöabro, Norrgården Kolborset, Norrgården Osnaköp, Nybygden, Nybygget, Nydala, Nöjet,


Olovsdal, Olovstorp, Ormakulla, Orraberg, Osholmen, Oshult, Osnaköp Södergård, Ottersnäs,


Pappersbruket, Persatorpet, Perstorp Boastad- Fothult, Petersborg, Pettersdal, Pikatorpet, Planen Långaskog- Runnarsköp, Prästgården,


Rosendal, Rosenlund, Ruke -kvarn-Ladugård, Runnarsköp, Runnebäck,


Samuelstorp, Silfvitsberg, Sjötorpet, Sjöudden, Skeppshult, Skogsnös, Skyttaholm, Skärmansköp, Skörsholm, Skörshult, Skärsnäs, Skövlehyltan, Slättebacke, Smedsholm, Snickareboda, Soldattorp; Hökön- Håresköp- Hökhult- Lindhult- Lönshult- Hulugård- Onsaköp Södergård- Skärshult- Svinaberga- Yxnäs, Soldattorp (Krypatorp) Skeppshult, Spåningsrås, Stackudden, Stensberg, Stenshult Västergård- Östergård, Stenslund, Stensnäs, Stockhult Lilla- Stora, Strömhult, Stuga utan namn; Bökhult- Lönshult Norrgård- Möcklehult Västergård- Stenshult, Sunesholm, Svanaboda, Svanberg, Svensboda, Svenslund, Svenstorp, Svinaberga, Kolborset Södergård, Södratorp, Söraholm,


Tommatorpet (Tummatorpet), Tornet, Tranebäck, Trekanten, Tvivelstorp, Tången,


Ulvatorpet,


Wannås, Vilhelmsdal, Wittsjö, Wägaholm, Wäktarestugan, Wästerboda, Wästerhult, Wästervik,


Yxnäs,


Åhus, Åraslöv, Åtorpet,


Öarne, Öjhult, Örsholm, Örshult, Ösjsöholm, Östratorp,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Kronoberg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Kronoberg and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References [edit | edit source]

Pjätteryd Parish, 1841-1846 AI;9, Husförhörslängd. Ort register.