Otterøy (Vik) Parish, Nord-Trøndelag, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Guide to Otterøy, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Otterøy (Vik) Parish
Jurisdictions
Stift/Bispedømme/
Diocese
add here
Prosti add here
Len 1599-1660 Trondheim
Amt 1689-1919 1660-1804: Trondhjem, 1804-1919: Nordre Trondhjem
Fylke 1919-Present Nord-Trøndelag
Region add here
Prestegjeld Fosnes
Kommune add here
Skifteretten add here
Tinglag Fosnes
Fogderi Namdalen
Sorenskriveri Namdalen
Skipreide add here


Church Records[edit | edit source]

Otterøy (Vik) parish: 1751-1950


See also Fosnes clerical district.


Census Records[edit | edit source]

See Fosnes


  • 1795-1797 Census A church census of a part of Nidaros diocese (stift) which includes towns and villages in Nord-Trøndelag and Nordland counties. In Nordland they are Tjøtta, Nesna, Elsfjord and Korgen. In Nord-Trøndelag they are Grong, Høylandet, Harran, Klinga, Otterøy, Flatanger, Kvam, Følling and Verdal. This census is available on microfilm at the Family History Library.


Court Records[edit | edit source]

Land Records[edit | edit source]

Farm Books[edit | edit source]

Aglen, Gjermund: Otterøyboka Bind I Aglin-Skorstad 2005

Aglen, Gjermund: Otterøyboka Bind II Ølervika-Skomsvold 2012

Farm Names[edit | edit source]

11 Aarnes 7 Aarvik 8 Alte 10 Altøen

3 Beisvaag 22 Broem 28 Buviken

19 Engesvik

13 Fossland 13 Fosslandsosen 5 Frøvarp

22 Gaasøen 19 Gangarviken

15 Haakilan 18 Hamnes 24 Hoddøen indre 23 Hoddøen ytre 1 Hovik 15 Husvik

4 Kalklauv 18 Kløiviken

24 Langneset 29 Langstranden 32 Ledang 33 Leirfjord 23 Leirviken

26 Morken med Mælen

28 Oksdøl 17 Otterøen 17 Otterøstranden

9 Reindalen

31 Sagviken 22 Sandviken 34 Simonsaunet 25 Skjerpenget 25 Skjerpmoen 20 Skomsvold 9 Skorstad 31 Statland 16 Stortrømoen 6 Strømmen 25 Sund 2 Survik med Alte-Løvøen 27 Sylteraunet 30 Sætran 31 Sørlien

29 Tøtdal

21 Vik 3 Vikan 16 Vindset 16 Vindsetmoen

14 Øiamoen 14 Øien 12 Ølenvik

Otterøyboka Bind I: (listed in order of Farm Books)

Aglin: Nermoen, Sjøtun, Midtmoen, Øvermoen, Aglinmoen, Myra, Freheim (Vassneset), Urskaret, Solåsen, Rokvoll, Jetteåsen, Devika: Årvika, Thorerommet, Iner-Vaslian, Geilhålet, Myra, Høysetet, Skaret, Øverhagan, Sjøvolden, Devikplass, Devikmoen, Bergly, Stamneset, Vasli, Grova, Vågheim, Liavollen, Trøa, Bjørkly, Havgløtt, Klaven; Finanger: Øvre Rendalen, Blikstranda, Borterbakken, Bakkatomta, Varpvika, Varpvikmoen, Øver-Aunet, Sivertaunet, Stranda, Elva, Oregon, Portland, Oppistu, Blistranda, Aspli, Skogly, Hagamo, Solvolden, Soltoppen, Olgastua; Tømmervika: Øvervika, Fjeldset; Årvika: Tronvika, Lillevika, Årvikhøgda, Skogtun, Knausen; Årnes: Årnesmoen, Årnesodden, Årneshaugen, Framhallen, Birkelund, Åsen, Lind-huset, Nygård, Sørli, Østvik, Skogli, Nytun, Bjørklund, Utsikten, Blåbærskogen, Årnesbakkan, Solstad;  Alte: Tronvika, Årvika, Saltkjelvika, Solbakken, Aaen, Hestvika, Sætervika, Sætran, Trætvika, Kalvika (Berget), Landvika, Bokkvika, Aunet, Heggli, Sjøberg, Granvik, Myrvoll, Leirvoll, Åseheim, Årset, Einstad, Rognhaug, Bjørkli, Furuflaten, Heggset, Bjørklund, Solberg, Solbu, Myrvang, Solhaugen; Store Skårstad: Nedre Rendalen, Botnet, Knutmoen, Skjærevika, Engesmoen, Lennavika, Myra, Pladsen, Sveebakken, Moen, Morkabudalen, Vesterbjerget, Somlavika, Engan, Dalheim, Botnet, Høgset, Bergly, Solvand, Solheim, Fjordgløtt, Soltun, Høgda, Åsberg; Lille Skårstad: Nesset, Altøya, Husevika, Varpholmen, Vestgården, Plassbakken, Mortiniusplassen, Lonesplassen, Loneset, Fredheim, Fjellseth, Hammerhaugen, Sjøbakken, Heimset.

Otterøyboka Bind II:(listed in order of farm books)
Ølenvika: Svemoen, Lamoen, Fjellset; Fossland: Sørenmoen, Saltskaget, Fosslandaunet, Kårplassen, Gjøta, Høgda, Hynne, Fosslandsrønningen, Grindflekken, Nyrønningen, Stævnet, Fosslandsosen, Johanaunet, Brenneraunet, Strandheim, Osastranda, Stranda, Dunderihopp, Sandheim, Rønningen, Lauvli, Granheim, Utsigt, Granmo (Sørenmoen), Nordset (Grindflekken), Berget, Strandmo, Solvang, Fredheim, Fagertun, Elvebakken, Kjeldstad, Granly, Furulund, Skogly, Rabben; Øya: Øyamoen, Moen, Lilleøya, Nordstrand, Granli, Soltun, Øytun, Skogly, Heimtun; Husvika: Håkilan, Husvikmoen, Lien, Krokmyra, Åsen, Myrmo, Myren, Granheim, Vestli, Solvoll, Furuli, Borgen, Lund, Fururabben; Vindset: Vindsetmoen, Høyren, Stortrømoen, Bergmoen, Høyøren, Sørlien, Vargåshøgda, Vindsetåsen, Sørlien, Sørheim, Granli, Øvremo, Høgda, Åshøgda, Utsikten, Bjørkly; Otterøy: Otterøyaunet, Otterøystrand, Sandmoen, Aaring, Brumoen, Solviken, Breistranda, Brumoen, Einstadmyra, Elvemo, Steinmo, Furuheim, Utheim, Bjørkvang, Breistrand, Heimdal, Nordli, Myrvang, Gropa, Strandbu, Solbu, Strandli, Skogtun, Utheim, Sandmoen; Hamnes: Vestgården, Kløvvika, Øvergjerdet, Sakariasvika, Steinvika, Varpvika, Kløvvika, Weldegården, Sørlia, Øvergården, Odden, Tyristu, Notvika, Nergården, Øvergjerdet, Bjørknes, Lauvli, Haugen, Bakkan; Engesvika: Oterbekken, Gangervika, Carl Magnusbakken, Janplassen, Odden, Engesbakk, Engeslia, Granholt, Nerlia, Granholt, Sjøhaugen; Skomsvold: Skomslia, Solheim, Dalbakken, Nyheim, Indbrynplassen, Brekka, Rønningen, Furuli, Heimtun, Vonheim, Andershaugen, Fagerheim, Plassen, Furumo, Endelia, Strandheim, Strandahaugen

Probate Records[edit | edit source]

1656-1863: Probates are found in Namdal judicial district.

1703-1815: Clerical probates are found in Namdal Deanery

References[edit | edit source]

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Aglen, Gjermund: Otterøyboka; Aglin-Skorstad bind I. Utgitt av Otterøy Historielag, Namsos 2005

Aglen, Gjermund: Otterøyboka; Ølevika-Skomsvold bind II. Utgitt av Otterøy Historielag, Namsos 2012