Norge Ekteskap - FamilySearch Historical Records

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Norge

Geographylogo.pngSpråk: norsk | English

Information icon.png Dette er en eldre samling Legacy Collection
Denne samlingen er en delvis indeks med poster for dette område. Samlingen ble opprinnelig satt sammen for publisering i april 2010. Siden den gang kan bare noen få poster ha blitt tillagt. Siden ingen flere poster legges til, eller eventuelle rettelser i dataene, anses dette å være en "Legacy" collection.
Der det er identifisert betydelige problemer med dataene, er det opprettet en Wiki-artikkel om kjente problemer. Se innholdsfortegnelsen i denne artikkelen for å se om en er tilgjengelig.
Siden dette er en indeks med poster som er kompilert fra diverse kilder, er det sterkt anbefalt at du bekrefter all informasjon du finner med originale oppføringer.
Access the Records
Norge Ekteskap, 1660-1926
CID1468080
{{{CID2}}}
{{{CID3}}}
{{{CID4}}}
{{{CID5}}}
{{{CID6}}}
{{{CID7}}}
{{{CID8}}}
{{{CID9}}}
This article describes a collection of records at FamilySearch.org.
Norway
Flag of Norway.png
Flag of Norway
NO Locator Map Norway.jpg
Map of Norway
Norway.png
Location of Norway
Record Description
Collection years: {{{start_year}}}
Language:
FamilySearch Resources
Related Websites


Hva er i denne samlingen?[edit | edit source]

Dette er en indeks til ekteskap i Norge for årene 1660 til 1926. Denne indeksen er ikke fullført for et bestemt sted, område eller tidsperiode. Denne samlingen kan inneholde informasjon som tidligere er publisert i Internasjonal genealogisk indeks.

Bildesynlighet[edit | edit source]

Når det er mulig, gjør FamilySearch bilder og indekser tilgjengelige for alle brukere. Rettighetene til å vise disse dataene er imidlertid begrenset av kontraktmessige grunner som kan endres. På grunn av dette kan det være begrensninger på hvor og hvordan bilder og indekser er tilgjengelige, eller hvem som kan se dem. Vær oppmerksom på at noen samlinger bare består av delvis informasjon indeksert fra postene og inneholder ingen bilder.

Hvis du vil ha mer informasjon om bildebegrensninger, kan du se siden Begrensninger for visning av bilder i FamilySearch Historical Record Collections.

Hva kan disse postene fortelle meg?[edit | edit source]

Kirken var hovedregistrator for fødseler, dåpshandlinger, vielser, dødsfall og begravelser. Disse opptegnelsene vil inneholde fødsel og dåp, ekteskap, konfirmasjoner, bevegelser inn og ut av sognen, dødsfall og begravelser. Navnene på hovedpersonen for hver hendelse vil vanligvis bli registrert, sammen med deres bolig og eventuelle andre personer som kan være tilknyttet hendelsen.

Samlingsinnhold[edit | edit source]

Informasjonen i denne samlingen ble hentet fra kirkebøker. Navnene på barnet og foreldrene er vanligvis inkludert. Navnet på familiens bolig, eller gårdsnavn ble ikke indekset.

Vær oppmerksom på at på grunn av personvernlover, ikke alle poster i databasen er nødvendigvis søkbare.

Hvordan søker jeg i denne samlingen?[edit | edit source]

Søk i indeksen[edit | edit source]

Search by name on the Collection Details Page.
  1. Fill in the search boxes in the Search Collection section with the information you know
  2. Click Search to show possible matches

Hvordan analyserer jeg resultatene?[edit | edit source]

Sammenlign hvert resultat fra søket ditt med det du allerede vet for å finne ut om de er like. Dette kan kreve undersøkelse av flere oppføringer eller bilder. Hold oversikt over forskningen din i en forskningslogg.

Hva gjør jeg nå?[edit | edit source]

Jeg fant personen jeg var ute etter, hva nå?[edit | edit source]

  • Legg til ny informasjon i oppføringene dine
  • Sørg for å fullt transkribere og sitere oppføringen for fremtidig referanse; se avsnittet Å sitere denne samlingen for å få hjelp. Lagre eller skrive ut et kopi av bildet

Jeg finner ikke personen jeg leter etter, hva nå?[edit | edit source]

  • Det kan være mer enn én person i postene med samme navn
  • Din stamfar kan ha brukt forskjellige navn eller varianter av navnet sitt gjennom livet

Forsknings hjelpemiddler[edit | edit source]

Følgende artikler vil hjelpe deg i din forskning for din familie i Norge.


Å siterer denne samlingen[edit | edit source]

Sitater hjelper deg med å holde oversikt over steder du har søkt, og kilder du har funnet. Identifisering av kildene dine hjelper andre med å finne oppføringene du brukte.ge.

Sitat for samlingen:
Sitatet for denne samlingen finner du på siden "Collection Details" i seksjonen Citing this Collection.
Dokumentsitat:
Når du ser på en oppføring, kan sitatet vises ved å klikke rullegardinpilen ved siden av Document Information.