Norge, Skifteindekskort - FamilySearch Historical Records

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Norge

Access the Records
Norway, Skifteindekskort, 1640-1903
CID1661306
{{{CID2}}}
{{{CID3}}}
{{{CID4}}}
{{{CID5}}}
{{{CID6}}}
{{{CID7}}}
{{{CID8}}}
{{{CID9}}}
This article describes a collection of records at FamilySearch.org.
Norway
Flag of Norway.png
Flag of Norway
NO Locator Map Norway.jpg
Map of Norway
Norway.png
Record Description
Record Type Skifteindekskort
Collection years: 1640-1903
Language: Norsk språk
Title in the Language Norge, Tinglysningskort 1640-1903
FamilySearch Resources
Related Websites
Archive
Arkivverket


Hva er i samlingen?[edit | edit source]

Denne samlingen er en kortindeks for skiftene for årene 1640-1903. Disse indekskortene ble opprettet av ansatte i riksarkivene i Norge og er maskinskrevet eller håndskrevet. Ikke alle arkiver opprettet denne indeksen, så samlingen dekker ikke hele Norge. FamilySearch har indekser for følgende fylker:

 • Akershus
 • Aust-Agder
 • Buskerud
 • Hedmark
 • Oppland
 • Østfold
 • Rogaland
 • Telemark
 • Vest-Agder
 • Vestfold

Indeksene grupperes etter fylke og registreringsdistrikt (sorenskriveri). I hvert distrikt arrangeres kortene alfabetisk ved navnet på gården der avdøde bodde, og deretter kronologisk etter år. Den alfabetiske ordningen begynner med AA etterfulgt av A og slutter med Æ og Ø.

Samlingens Innhold[edit | edit source]

Hvert kort inneholder følgende informasjon:

 • Skifterettsdistrikt (sørenskriveri)
 • Bind (inklusive datoer)
 • Sidenummer
 • Gårdsnavn
 • Prestegjeld eller Sogn
 • Dato for skifteretten
 • Navnet på avdøde og ektefellen
 • Navn på barn/arvinger
 • Rettens avgjørelse

Hvordan søker jeg i samlingen?[edit | edit source]

For å søke i indeksen må du vite følgende:

 • Navnet på den avdøde
 • Boligens sogn
 • Den omtrentlige døds- eller skiftedato

Bruk informasjonen som finnes i indeksen (for eksempel sidenummer) for å finne dine forfedre i skiftepostene. Sammenlign informasjonen i posten med det du allerede vet om dine forfedre for å finne ut om dette er riktig person. Du må kanskje sammenligne informasjonen til mer enn én person for å ta denne beslutningen.

Når du har funnet din stamfars post, bør du vurdere hver del av informasjonen som er gitt. Disse informasjonsbitene kan gi deg nye biografiske detaljer som kan lede deg til andre opptegnelser om dine forfedre. Legg til denne nye informasjonen i dine opptegnesler for hver familie. For eksempel:

 • Bruk skifteposter for å identifisere arvinger og slektninger.
 • Bruk navnene og relasjonene som grunnlag for kompilering av familiegrupper.
 • Fortsett å søk i journalene for å identifisere barn, søsken, foreldre og andre slektninger som kan ha dødd i samme sognen eller i nærheten. Dette kan hjelpe deg med å identifisere andre generasjoner av familien din eller til og med et annet ekteskap til en av foreldrene. Gjenta denne prosessen for hver ny generasjon du identifiserer.
 • Hvis du ikke finner forfedrene du søker, se på nærliggende gårder og sogn.

Husk at det er en viss variasjon i informasjonen gitt fra en oppføring til en annen oppføring.
Merk: Denne indeksen dekker ikke hele Norge. For en liste over fylkene som dekkes, se delen "Postbeskrivelse" ovenfor.

For hjelp til å lese disse postene[edit | edit source]

Disse platene er på norsk. Hvis du trenger hjelp med å lese oppføringene, kan du se følgende wiki-artikler:

Generell informasjon om disse postene[edit | edit source]

Disse indekskortene ble opprettet av ansatte i de riksarkivene (statsarkiv). Siden ikke alle arkiver valgte å opprette disse indeksene, er nasjonal dekningen ufullstendig. For indeksene som eksisterer, begynner de vanligvis med det første bind av skiftene og går fremover, men alle slutter ikke på samme dato. For eksempel begynner kortindeksen for Sør-Gudbrandsdal Sorenskriveri i Oppland kommune med bind 1 i 1682, men slutter i 1859. Kortindeksen for Bamble Sorenskriver i Telemark starter i 1695 med bind 2, og avsluttes i 1972 med bind 11.

Indeksen ble opprettet for å gi rask tilgang til bestemte skifteposter. Indeksen er generelt svært pålitelig fordi den er transkribert for rettsdokumentene. Men indekstranskripsjonsfeil kan oppstå.

Relaterte nettsteder[edit | edit source]

Du finner et kart som viser hvilken skifteindekser som er tilgjengelige på mikrofilm på FamilySearch Library og FamilySearch-sentrene her.

Eksempler på kortene og en forklaring på hvilken informasjon de inneholder finnes her.

Relaterte Wiki Artikler[edit | edit source]

Norge skifterett

Hvordan du kan bidra[edit | edit source]

Vi sier velkommen til brukertillegg til FamilySearch Historical Records wiki-artikler. Vi leter etter tilleggsinformasjon som vil hjelpe leserne å forstå emnet og bedre bruke de tilgjengelige postene. Vi trenger også oversettelser for samlingstitler og bilder i artikler om poster skrevet på andre språk enn engelsk. Du finner spesifikke behov på WikiProject FamilySearch Historical Records.

Følg disse retningslinjene når du gjør endringer. Takk for eventuelle bidrag du kan gi.


Å sitere denne samlingen[edit | edit source]

Å sitere kildene dine gjør det enkelt for andre å finne og evaluere postene du brukte. Når du kopierer informasjon fra en oppføring, beskriv hvor du fant denne informasjonen. Her finner du sitater som allerede er opprettet for hele samlingen og for hver enkelt oppføring eller bilde.

Sitat for samlingen:
Sitatet for denne samlingen finner du på siden "Collection Details" i seksjonen Citing this Collection.
Dokumentsitat:
Når du ser på en oppføring, kan sitatet vises ved å klikke rullegardinpilen ved siden av Document Information.