Mulseryd Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Mulseryd Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Mulseryd Church

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Mulseryd Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Skara
Pastorat - 1961 Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra and Bjurbäck, 1962 - Bottnaryd, Mulseryd and Angerdshestra
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad Mo
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi 1720-1945 Tveta, Vista and Mo, 1946 - Jönköping
Kommun 1863-1951 Mulseryd, 1952-1970 Norra Mo, 1971 - Jönköping
Militär indelning Smålands Grenadier-Bataljon
Jönköpings Kompani
Jönköpings Regemente
Mo Härads Kompani
Extra Soldat-Roteringen
NAD Ref Code SE/VALA/00254
National Archive SVAR link
Swedish Wikipedia link
SCB Congregation map link
Open Street map link


Place Names[edit | edit source]

Agutarim (Agutarem), Anderstorp, Aspelund,

Backstugan; Agutarim, Jära Norrgård, Knutshult, Mulseryd, Ryd Norrgård, Röksberg Säteri, Stigared,

Berget, Helgabo, Berget Knutshult, Bistocken, Bistocksrödjan, Bosarp Lilla, Bosarp Stora, Bro(e)n, Brostugan, Brånastugan, Bråtahagen, Bråten Lilla, Bygget Stora Bosarp,

Dammen,

Ekeberget, Elsabo, Engstugan (Ängstugan), Enrödjan, Espås (Äspås),

Fattigstugan Mulseryd, Fredriksberg, Fåglahult (Foglahult),

Getaryggen, Granåsen,

Grenadjär torp; # 119 Mulseryd, # 120 Äsebo, # 121 Helgabo,

Grenhestra, Gölen,

Hagastugan, Hallen, Hedatorp, Helgabo (Häljabo), Himlaberg, Hoppebo, Hoppebo Kvarn, Hultet, Hultet Lilla, Hultet Stora, Hyttan, Hårlanda, Hägnen, Hällstorp (Hellstorp), Högebråten,

Istorpet,

Johansbo, Jära Norrgård, Jära Norrgård Kvarn, Jära Norrgård Såg, Jära Södergård,

Knutshult, Kringeslätt, Kristofers, Kråkshult (Krokshult) Sorra Löjtnantboställe, Kråkhult (Krokhult) Södra Löjtnantboställe, Kulan, Kvarnen Hoppebo, Kvarnen Jära Norrgård, Kvarnstugan, Kärrarp,

Laggen, Ledstugan, Liljebo (Leljebo), Lilleträdgård, Linnekullen, Luttebo, Löckna (Lökna), Lövåsen,

Mastenstorp, Mellangården Ryd, Mo(e)n Jära Norrgård, Mo(e)n Norra Svinhult, Mulseryd, Mulseryd Fattigstuga, Myrbacken (Myrebacken),

Norrgården Jära, Norrgården Ryd,

Nybygget; Helgabo, Hårlanda, Jära Norrgård, Knutshult, Stigared,

Nystugan, Nytorp, Nytorpet,

Ormen (Ormestugan),

Perstorp, Prästtorpet,

Roten, Ryd Mellangård, Ryd Norrgård, Ryd Södergård, Ryskadalen (Ryskedalen), Rödjorna (Rödjerna),

Röksberg, Röksberg Säteri, Rörbäcken, Röås Tegelbruk,

Sandlind, Skogslund, Skogsnäs, Skärebo, Smedbygget, Sobo,

Soldattorp; # 13 NorraSvinhult, # 14 Ryd Norrgård, # 15 Ryd Mellangård, # 16 Ryd Södergård,

Soslätten, Spikhemmet, Stenrödjan, Stigared (Stigare), Sträva Jära Norrgård, Sträva Stora bosarp, Stugan Mulseryd, Svedbrandshult ( Svebranshult), Svenstorp, Svinhult Norra, Svinhult Södra, Sågen Jära Norrgård, Sågviken, Säteriet Röksberg, Sädergården Jära, Södergården Ryd,

Tegelbruket Röås, Tolabo, Tomten, Torpet Äsebo, Torpängen, Trapprödjan, Trädgård Lilla,

Videbo Lilla, videbo Stora, Videbäcken,

Åbo, Ågärdet,

Ängstugan (Engstugan), Äsebo, Äspås ( Espås)

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Jönköping Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Jönköping" and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References [edit | edit source]

Mulseryd Parish, Husförhörslängd 1835-1855 AI;4, Ort register.

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Mulseryd Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). June 2012 https://sok.riksarkivet.se/

Parishes_in_Jönköping_County,_Sweden