Hole Parish, Buskerud, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Hole, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Hole Parish
Jurisdictions
Stift/Bispedømme/
Diocese
Tunsberg bispedømme (1948-today), Oslo bispedømme (1070-1948)
Prosti add here
Len 1599-1660 Akershus
Amt 1689-1919 1660-1680: Akershus, 1680-1919: Buskerud
Fylke 1919-Present Buskerud
Region add here
Prestegjeld Hole
Kommune add here
Skifteretten add here
Tinglag Hole, Tyristranden
Fogderi Ringerike
Sorenskriveri Ringerike
Skipreide add here


Church Records[edit | edit source]

Microfilm available at the Family History Library for Hole clerical district. Contains parish registers for the parishes Hole and Tyristrand. Records available from 1716-1932.

Digitized images of parish registers available online at Digitalarkivet (Digital Archives).

Hole: 1716-1960

Hole/Hole: 1716-1960

Hole/Tyristrand: 1843-1960

Census Records[edit | edit source]

  • 1664-1666: Census Hadeland prosti Hole clerical district and Hole parish Microfilmed images are available at the Family History Library Film 122967 Item 4 and online at Digitalarkivet.  • 1845: Census Hole clerical district includes Hole and Tyristrand parishes. Microfilmed images are available at the Family History Library Film 1694664 Item 1 Also available online at Digitalarkivet.

  • 1900: Census Hole clerical district includes Hole and Tyristrand parishes. Microfilmed images are available at the Family History Library Films 275093-275095 and online at Digitalarkivet.Court Records[edit | edit source]

Land Records[edit | edit source]

Farm Books[edit | edit source]

All five volumes of the farm books for Hole can be downloaded from the internet. The flag to change the language to English doesn't work. Scroll down the page and find where the PDF files are listed and can be downloaded.

Farm Names[edit | edit source]

1 Askim, 20 Attogfram, 48 Averøen

61 Bent-Finne, 27 Berg, 22 Bili, 13 Bilibraaten, 3 Bjørke vestre med Torget, 4 Bjørke østre, 2 Bjørnstad, 63 Brua, 26 By, 33 Bønsnes, 20 Børgen

10 Danmark, 47 Domholt, 40 Dæli

33 Elstøen, 23 Engen, 38 Espelien

18 Fekjer, 38 Fjeld, 59 Fjulsrud, 25 Fjælstad, 34 Frognøen, 24 Frøihov, 42 Frøishov

13 Gisti, 14 Gjesval nordre, 54 Gjota, 39 Gomnes, 11 Guriby

7 Haarum, 39 Haslerud, 44 Havnor, 46 Helgeland, 45 Hole Præstegaard, 59 Homledal, 31 Hott, 30 Hundstad, 31 Hundstad lille, 7 Hungerholt, 46 Hængslet, 7 Hærøen, 54 Høgkastet

8 Kampestykket, 23 Kjeldsborg, 21 Klevstuen, 57 Kløviken, 39 Knipen, 12 Koksrud, 51 Korneliusbraaten, 16 Kroksund-Ødegaarden, 52 Kroksundvolden

51 Laarviken, 60 Langbru, 36 Leine nedre, 35 Leine øvre, 8 Lore, 21 Løken

62 Midtskogen, 1 Mo, 23 Mo

57 Nes, 1 Niskind, 29 Nøstret

41 Onsaaker

23 Paalerud, 37 Pamperud

37 Rud vestre, 11 Rud østre, 11 Ruds-Ødegaarden, 19 Rytteraaker, 53 Rørviken, 49 Røsholmen

13 Saalerud, 64 Sefri-Mathisen, 10 Selte, 29 Skrangledalen, 5 Sonerud, 35 Soterud, 43 Stadum, 33 Stasengen, 9 Stein, 23 Steinløssæteren, 50 Steinsæteren, 19 Storøen, 65 Sundvoldberget, 17 Sundøen, 32 Svarstad, 38 Svenskerud, 29 Søhol, 58 Sønsterud, 21 Sørsæteren, 10 Sørum

48 Tajet, 52 Trøgsle

28 Ulleren, 55 Utviken, 56 Utøen

13 Vik, 6 Vækkeren Eng

55 Øde-Lien, 1 Øde-Raa, 40 Øskjeval,l 54 Øverby

Ringerikske Slekter vol I:

Berg, Bihli (Bili), Bjerke, Bjørnstad, Blyberg, Borgen, Bye, Bønsæs

Dæhli

Fekjær, Fjeld, Fjeldstad, Fjulsrud, Frøhaug, Frøshaug

Gjesvold, Gomnæs

Hafnor, Hundstad, Hurum

Genealogy[edit | edit source]

Probate Records[edit | edit source]

Ringerike og Hallingdal judicial district
*1671-1815 Family History Library
*1671-1822 Digitalarkivet

Ringerike judicial district
*1815-1876 Family History Library
*1822-1870 Digitalarkivet

Hadeland, Ringerike and Hallingdal deanery
*1775-1805 Digitalarkivet

References[edit | edit source]

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Lagesen, A.: Ringerikske Slekter volume I: Slekter fra Hole og Tyristrand. Utgitt av Grøndahl & Søn Forlag, Oslo 1927