Hånger Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Hånger Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Hånger Church

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Hånger Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat -1961Kärda and Hånger, 1962-1973 Forsheda, Torskinge, Kärda, Hånger, Dannäs and Tannåker, 1974- Forsheda, Torskinge, Kärda, Hånger and Dannäs.
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad -1866: Östbo and Västbo, 1866- Östbo
Tingslag -1865 Östbo (part) and Västbo (part), 1866-1947 Östbo, 1948-1970 Östbo and Västbo
Domsaga 1971- Värnamo tingsrätt
Fögderi 1720-1945 Östbo, 1946- Värnamo
Kommun 1863-1951 Hånger, 1952-1970 Forsheda, 1971 Värnamo
Militär indelning Jönköpings Regemente
Östbo Kompani
Extra Soldat-Roteringen
NAD Ref Code SE/VALA/00150
National Archive SVAR link
Swedish Wikipedia link
SCB Congregation map link
Open Street map link


Place Names [edit | edit source]

Aludden, Askebruket,

Backegården Hånger, Backen, Backstugan, Berg Lilla, Berg Stora, Bredahult, Brusås Norra, Brusås Södra, Byagården Hånger, Bygget Lilla, Bäckanäs u. Brusås Norra, Bäckanäs u. Brusås Södra, Bäckåsen, Bökenabben,

Damsås, Djursagården Hånger, Drakaryd,

Enebacken, Enet,

 Fröset ; Hulan, Kärret, Lillegård, Lunden, Norrgård, Södergård,

Fållan u. Brusås Norra, Fållan u. Väderås, Fällan, Fällan Lilla,

Granet, Granstorp, Gransåsen, Gravarebacken,

Hagagården Hånger, Hagen, Hallabacka, Hallabacka Lilla u. Fröset Hulan, Hallabacka Lilla u. Fröset Norrgård, Hallatorpet, Fulan Fröset, Hulebo,

Hånger;  Backegård, Hånger Byagård, Djursagård, Hagagård, Norrgård, Skattegård, Södergård,

Häggas (Häggås), Hägnen, Hästhagen, Högsgård,

Intäkten,

Jakobsbo, Jonsbo (Jönsbo),

Kalvhagen, Karlsbygget, Karssabo, Klockaregården, Klo(e)n, Klo(e)n Lilla, Kockabo, Kusabo, Kylahovs Säteri, Källerås, Kärret Fröset,

Ljungstorp, Ljusabjörke, Ljusadal, Ljusekull, Lunden Fröset, Lyckanshöjd, Lönshult Norra, Lönshult Södra, Lönnåsen,

Mo(e)n, Mo Lilla, Mossen, Myren, Myren Lilla,

Norrskog, Nybygget,

Ohs Lilla, Ohs Stora,

Posthemmet, Prästorp (Prestorp),

Ringsberg, Runnebo, Ryd Norra, Ryd Stora, Rådmansköp, Råknen Lilla, Råknen Stora, Rönnen, Röshult,

Sanna Sjöbo, Skogen, Slottet, Slätten, Smedens, Smedstorp, Sockenstugan,

Soldattorp under ; # 4 (Posthemmet) Fröset, # 5 (Häggas) Fröset Lunden, # 6 ( L;a Hallabacka) Fröset, # 38 ( Ljusekull) St. Ryd, # 39 ( Slätten) Hånger Skattegård, # 40 (St. Ohs) Hånger Södergård, # 41 ( Karsabo) Hånger Utjord, # 42 ( Åsen) Hånger Byagård, # 43 ( Bäckanäs) Brusås Södra, # 44 ( Bäckanäs) Brusås Norra, # 45 (St. Berg) Sanna, # 46 (Kockabo) Hånger Norrgård,

Stensnäs, Svensbo, Svenshult, Svenstorp, Säteriet Kylahov,

Tranebo,

Uppsala, Utjorden,

Vasabro(e)n, Vrå(e)n, Väderås,

Åkroken, Åsen u. Hånger Byagård, Åsen u. Hånger Klockaregård,

Ävjebo (Äfjebo), Ävjebo Lilla.


Skrivna på socknen.

Alphabetical list of occupations of persons living in this parish.n.

Alphabetical list of occupations
Sweden 1951 Place Names Register and the Swedish Parish Pages list in this Wiki will give you searchable lists of places, particularly parishes and the farms within those parishes.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Jönköping Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Librarythat may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Jönköping" and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

=== References ===Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Hånger Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD).July 2012 https://sok.riksarkivet.se/