Bottnaryd Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Bottnaryd Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Bottnaryds Church

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Bottnaryd Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Skara
Pastorat Medieval times, Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra, Älgaryd, Nackebo and Jära. Later about 1550 Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra, Älgaryd and Nackebo. Then up to 1732 Bottnaryd, Mulseryd and Angerdshestra, 1732-1961 Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra and Bjurbäck, 1962 - Bottnaryd, Mulseryd and Angerdshestra
Län -1889 Älvsborg, 1890 combined with a part of Habo parish and Falla parish in Jönköping county (Habo is mainly in Skaraborg county), Up to 1894 divided between Jönköpings county (majority), Älvsborg county and Skaraborg county. In 1895 the places of Älvsborgs county along with Mohemmet, Oset and Tolabo to Jönköping county, with the remaining Skaraborg portion to Bjurbäck parish. After 1895 the parish belonged to Jönköping county entirely.
Landskap Småland
Härad -1889 Redväg, -1894 Vartofta (hemmanet Tolebo nr 1)
Tingslag -1890 Mo part, Redväg part, Vartofta part, -1894 Slättäng (hemmanet Tolebo nr 1), 1891-1894 Tveta, Vista, Mo part, Redväg part, Vartofta part, 1895-1970 Tveta, Vista, Mo
Domsaga 1971- Jönköpings tingsrätt
Fögderi 1720-1945 Tveta, Vista and Mo, 1946-Jönköpings
Kommun 1863-1951 Bottnaryd, 1952-1970 Norra Mo, 1971- Jönköping
Militär indelning Smålands Grenadier-Bataljon: Jönköpings Kompani, Skaraborgs Regemente: Vartofta Kompani, Elfborgs Regemente: Redvägs Kompani, Jönköpings Regemente: Mo Härads Kompani, Extra Soldat-Roteringen
NAD Ref Code SE/VALA/00043
National Archive SVAR link
Swedish Wikipedia link
SCB Congregation map link
Open Street map link


Place Names[edit | edit source]

Ambo, Arnabo (Ernabo) (Ärnabo)

Backen Klerebo,

Backstugan; Falla, Fläckebo Västergård, Kolgränna, Nåthult, Stora Älgåsen

Berget, Bergsjö Kvarn, Bet Norrgård, Bet Södergård, Bondegärde, Borrebo, Bossgården Älgaryd, Bostugan

Bottnaryd; Fattigstuga, Prästgård, Sockenkammare

Brassviken, Bredryd (Bredaryet), Brinkebo, Brinken, Brunstorp, Bräntahagen, Budsbro, Bullerbo, Bygget Bet Norrgård, Bålabo, Bäckanäs Kaptensboställe

Dalstorp, Dammen, Drottningsberg

Elgaryd ( Älgaryd); Bossgård, Frälsegård, Lillegård, Skattegård, Stom

Elgarydstorpet ( Älgarydstorpet), Elgåsen (Älgås) Lilla Militieboställe, Elgåsen ( Älgås Stora Piparebostället, Engstugan ( Ängstugan ), Ernabo ( Arnabo), (Ärnabo), Esphult ( Äsphult)

Falla Säteri, Fattigstugan Bottnaryd, Flatgärde ( Flatgjerde), Fläckebo Västergård, Fläckebo Östergård, Fridhem, Frälsegården Nackebo, Frälsegården Älgaryd, Färjebo

Gethestra, Grana, Granstugan

Grenadjärsbostället # 123 Hökaberget Kohult, # 124 Esphult Skällingsö

Grimsö, Gunillaberg ( Gunilaberg) Säteri, Gunnarsö, Gåsabäcken, Gästgivaregården Ledhestra, Götebo

Hallan, Hansbo, Hjulberget, Hjulstugan, Hoppet, Hultet, Huset Lilla och Stora, Hyttegården Rud, Hästhagen Bäckanäs, Hästhagen Fläckebo Östergård, Hästhagen Nackebo Stom, Häveryd ( Hävryd), Högrydet ( Högryet) , Hökaberget

Intaget

Kalängen, Kaptensbostället Bäckanäs, Karlsberg, Karlstorp, Kavlebron, Klerebo, Klerebo Backe, Klerebo Kvarn, Klerebotorp, Klerebo Bottnaryd Prästgård, Klintaberget, Klinten, Knotsryd, Knäppet, Kohult, Kolgränna ( Kolgrenna) Posthemman, Korphult, Kullen, Kvarnbacken, Kvarnen Bergsjö, Kvarnen Klerebo, Kvarnen Pellarp, Kvarnängen, Kyrkeryd, Kåkulla, Käringliden, Kärret ( Kjärret)

Lagerstorp, Ledhestra ( Ledshestra ) Gästgivaregård, Ledstorp, Liden, Lillegården Älgaryd, Linnefällan, Liseberg, Lunnekullen, Lövrödjan, Lövstugan, Lövstugan Lilla, Lövåsen

Mabacken, Matsagården Rud, Militiebostället Lilla Älgås, Mo(e)n, Mossebo ( Mosebo)

Nackebo Frälsegård, Nackebo Skattegård, Nackebo Stom, Nolbo, Nora Västra, Nordskog, Norrgården Bet, Norrgården Rud, Nybygget Falla, Nybygget Fläckebo Östergård, Nybygget Ledhestra, Nybygget Nackebo Stom, Nybygget Tokebo, Nygärdet, Nyhemmet, Nyskog, Nytorp Ledhestra, Nytorp Älgaryd Stom, Nåthult

Olsbo, Olstorp

Pastorsstommen Prästeryd, Pellarp Kvarn, Piparebostället Stora Älgås, Posthemmanet Kolgränna, Prästeryd (Presteryd) Pastorsstom, Prästgården Bottnaryd

Rota, Rotaberg, Rud Hyttegård, Rud Matsagård, Rud Norrgård, Rud Södergård, Ryabäcken, Rödjan Bottnaryd Prästgård, Rödjan Falla. Rödjan Gunillaberg, Rödjestad, Rödjestugan, Rödjorna

Sandliden, Siggakärr (Siggakjerr), Siggelycke, Sjöbo, Sjörydet (Sjöryd), Sjöstugan, Skattegården Nackebo, Skattegården Älgaryd, Skogen, Skogslid, Skällingsö (Skellingsö), Sköldstugan, Smedstorp, Snarryd, Snyggebo, SockenkammarenBottnaryd

Soldatbostället; #7 Flatgärde, # 11 Sågen Älgaryd Frälsegård, # 125 Kärret Viken

Soldattorp; # 2 Sköldstugan Älgaryd Skattegård, # 3 Ulvhallen Olsbo, # 4 Gåsabäcken Nackebo Skattegård, # 5 Rud Norrgård, # 8 Bålabo, # 10 Gunnarsö, # 12 Ängstugan Bet Södergård, # 122 Rota Gunillaberg, Tokebo

Späxhult ( Spexhult), Stenbacken, Stenkullen, Stensryd, Stockabäcken, Stockeryd, Stommen Nackebo, Stommen Älgaryd, Strand, Suttebo, Svenshult, Svin(e)sund, Sågen, Säteriet Falla, Säteriet Gunillaberg, Södergården Bet, Södergården Rud, Sörtorp, Söttersfällan

Tokebo, Tolabo Lilla, Trehörningen, Tulledet (Tuled), Tykåsen (Tykås) Lilla, Tykåsen (Tykås) Stora

Ullebo, Ulvhallen

Viken, Vägåsaberg, Västergården Fläckebo

Älgaryd (Elgaryd) ; Bossgård, Frälsegård, Lillegård, Skattegård, Stom, Älgarydstorpet ( Elgarydstorpet), Älgåsen (Elgås) Lilla Militiebostället, Älgåsen (Elgås) Stora Piparebostället, Ängstugan (Engstugan), Ärnabo (Arnabo) (Ernabo), Äsphult (Esphult)

Östergården Fläckebo, Österlid, Övrabo.

Yrkesutövare med flera;

Adjunkt page 178, Artillerist p 176, 194, Bruksförvaltare p 123, Fabrikör p 99, Faktorilärling p 88, Faktorismed p 88, 187, Folkskollärare p 195, Förvaltare p 123, Garvare p 99, Garvaregesäll p 99, Greandjär p 54, 129, 143, 164, 171, 194, Gästgivare p 81, Korpral p 18, 32, 86, 129, 139, 171, Kyrkoherde pa 178, Logarvare p 99, Logarverifabrikör p 99, Lärare p 191, 195, Mjölnare p 98, Nämndeman p 12, Organis p 191, Rättare p 59, Sappör p 131, Skollärare p 191, 195, Smed p 88, 187, Sockenskomakare p 24, 53, Sockenskräddare p 1, 24, 71, 72, Soldat page 1, 8, 32, 36, 47, 75, 92, 134, 143, 152, 157, 175, På socknen p 194 .


Up to 1894 these places belonged to Älvsborg county: Axö, Boda, Båsthult, Fagerås, Hulan, Humlered, Hägnen, Högelyckan, Ingeshult, Lerbacken, Lökna, Lönåsen, Måleskog, Romhult, Svansö and Ubbared

Up to 1894 these places belonged to Skaraborg county: Bönared, Gaståsen, Grytered, Kramered, Kättekulla, Mohemmet, Oset and Tolabo

Sweden 1951 Place Names Register and the Swedish Parish Pages list in this Wiki will give you searchable lists of places, particularly parishes and the farms within those parishes.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Älvsborg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.

Click on "Places within Sweden, Älvsborg" and then select your parish.


Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

  • FamilySearch Online Lessons - Reading Scandinavian Handwriting:

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References[edit | edit source]

Bottnaryd parish, Husförhörslängd 1845-1852 AI;8. Ort register.

Riksarkivet. "Bottnaryd Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). February 2011 http://www.nad.ra.se/
Skatteverket. "Bottnaryd." Förteckning (Sveriges församlingar genom tiderna). February 2011 Sveriges församlingar genom tiderna