Blaker Parish, Akershus, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Guide to Blaker, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Blaker Parish
Jurisdictions
Stift/Bispedømme/
Diocese
add here
Prosti add here
Len 1599-1660 Akershus
Amt 1689-1919 1662-1919: Akershus
Fylke 1919-Present Akershus
Region add here
Prestegjeld Urskog
Kommune add here
Skifteretten add here
Tinglag Urskog og Høiland
Fogderi Nedre Romerike
Sorenskriveri Nes
Skipreide add here


Church Records[edit | edit source]

See Aurskog

Digitized church records at Digitalarkivet [Digital Archives]

Aurskog/Blaker:  1707-1967

Census Records[edit | edit source]

See Aurskog

Court Records[edit | edit source]

Land Records[edit | edit source]

Farm Books[edit | edit source]

Horgen, Jan E.; Bjørge, Fredrik: Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie

Lillevold, Eyvind: Aurskog og Blaker.

It is a genealogy of the people and their farms in Aurskog and Blaker in Akershus county with a history of the area.

Farm Names[edit | edit source]

52 Aannerud, 53 Armoen

60 Braaten, 68 Bunes, 67 Bøss

78 Delerud

71 Eid, 77 Ekresletten, 77 Engebraaten

59 Fjeldet, 66 Fjuk, 75 Foss nordre, 77 Fossum nordre, 78 Fyen

72 Graverdelen

72 Haugli, 57 Hellaas, 65 Hellene, 73 Hellerud, 77 Hestebraaten, 54 Hogset, 73 Huseby lille, 52 Høgmoen

60 Ingjer, 72 Ingjer

58 Jødal lille

55 Kamperud, 65 Kjølstad, 57 Klova, 72 Kroken, 81 Krokstad, 67 Kuland, 61 Kvevli lille, 51 Kville

78 Laaland, 66 Linneberg, 65 Løkken

68 Mjøluken, 64 Mo, 75 Moen, 80 Monsrud, 57 Mork vestre, 72 Myrmellem

62 Nebbenes, 70 Nitteberg, 66 Nyhus, 77 Nylenda

79 Olerud

71 Sagbakken, 78 Sameia, 69 Sandnes, 52 Sandum, 63 Skukstad, 68 Slora, 67 Stagrum, 68 Staurhaugen, 56 Stensrud, 77 Stykket, 66 Svarthagen, 72 Svastad, 68 Sylta, 75 Sæteren

68 Toreid, 74 Tronrud, 72 Tømte

77 Veslengen, 66 Vesthagen

72 Ødegaarden.

Blaker parish, found in  Aurskog og Blaker bygdebok vol. 2. Garder og ætter i  Blaker. Listed first by MAIN FARM;  then by sub-farms.

KVILLE:  Kville søndre.

ÅNNERUD:  Ånnerud søndre, Høimoen, Sandem, Sandbakken, Ånnerud nordre, Modum, Ånnerudstuen, Veiby.

ARMOEN.

HOGSET:  Husmo, Bjørnstad, Hogset vestre, Nyland, Nordli, Husmo, Berg søndre, Berg nordre, Holter.

KAMPERUD:  Jensrud.

MORK ØSTRE:  Bråten, Løvset, Lund, Dalbak, Mork mellom, Kjelsrud, Lia, Drammerud,  Soli, Sollien, Vårnæs, Hagen, Nedberg.

JØDAL LILLE:  Teigen, Holen, Åstad, Holtet, Skjønhaug.

JØDAL STORE:  Rundtom, Fjellet, Bråten, Ringstad, Kverne, Jødal store, Kauserud.

KVEVLI STORE:  Kvevli søndre, Lia og Sørli, Olstad, Granli, Nygård, Innleggen, Sletta, Ingjer, Bjerke, Hagen, Ingjer øvre, Kvevli nordre, Løkka, Myra.

KVEVLI LILLE:  Kvevli lille (mølle), Kvevli sag, Fossen, Sannerud.

NEBBENES: Lysnes, Nebbenesjordet.

SKUKSTAD:  Skukstad søndre, Myrvold, Grini, Skukstad østre, Ønserud, Skukstad vestre.

MO:  Bankhaug.

KJØLSTAD:  Snekkerud, Keisholtet, Ålia, Kjølstad søndre, Løkka, Tangen, Lillo.

FJUK:  Fjuk søndre, Skåningrud, Fjukholtet, Slorbak, Flaen, Fjuk søndre, Grindbakken, Hagen, Nylenna, Nybak, Fjuk nordre, Skåningsrud nordre, Vestby, Smestad, Skarpnor, Nordli.

STAGRUM:  Stagrum nordre, Nyborg, Tomta, Stagrum østre, Øverby, Nordby, Engen, Stagrum vestre, Hyttebråten, Grasbråten, Smedsrud, Bøs, Haugebekk.

TOREID:  Toreid vestre og søndre, Kleiva, Toreid søndre, Toreid øvre, Aningrud, Granberg, Slora, Slorbak, Åmodt, Sylta, Toreid store, Bakås, Svardal, Møllerhagen, Solvang, Enerhagen, Kringsjå, Stenjordet, Mjøluken, Mjøluken søndre, Mjøluken nordre, Voldbråten, Østli, Staurhaugen norde, Sannerud, Staurhaugen søndre, Verkensbakken. 

NITTEBERG:  Dalbak, Haugen.

EID:  Granli, Fossberg, Fossberg søndre, Inngjerdingen, Fossbak, Eid vestre, Hagen søndre.

SVASTAD:  Svastad østre, Ingjer østre, Kroken søndre, Kroken nordre, Solheim, (Festningebakken), Langeland, Nybak, Berget eller Fjelltangen, Blaker skanse, Svastad vestre, Nordal, Lia, Engelund, Larsrud, Kleiva, Mærli, Myrmellom, Myrmellom nordre, Fjelltangen, Løkka, Langbråten.

HUSEBY LILLE:  Hellerud, Hellerud øvre, Granly, Haugtun, Huseby lille.

HUSEBY STORE:  Tronsrud, Skogen, Lysaker, Høiås, Skovheim, Huseby søndre, Møllerbak, Hagen, Huseby sag, Huseby kvern.

FOSS NORDRE:  Fossmoen, Sætra, Foss, Tangen, Neset, Værhaug. 

FOSS SØNDRE:  Slora, Flytua, Foss sager, Haugen.

FOSSUM NORDRE:  Stykket, Furuset, Stykket nordre, Snekkerbråten, Engen, Engen nordre (Fossumengen), Lillejordet, Grinna, Engebråten, Hestebråten, Sørli, Sylta, Sylta øvre, Hagelund, Bredholen, Flaen, Kluvua.

FOSSUM SØNDRE:  Haugli, Låland øvre, Låland nedre, Fyen, Delerud, Sameien, Sameien nordre, Haugen, Lålandsbråten, Bækken, Bjerknes, Sætra, Fossum sag.

OLERUD:  Olerudstuen, Trostås eller Stokkholm, Fjellet.

MONSRUD:  Monsrud søndre, Monsrud nordre, Ekra, Østli, Trollholen, Holen.

KROKSTAD:  Varsjøen, Korsvika, Baksætra, Djupdalen, Engen.

Genealogy[edit | edit source]

Toreid, Sverre M. (Sverre Matheson), 1899-: Toreid-ætten fra Romerike, Toreid  -linjen og Sagen-linjen. A genealogy of the Toreid family in Blaker, Akershus, Norway who are descendants of Jeppe Toreid (1550-1623) and the Sagen family from the farm Sagen in Nes, Akershus, Norway who are descendants of Halvor Gudmundsson (1769-1852)

FHL 929. 2481 T631 (book) and on film 896859 item 2

Probate Records[edit | edit source]

1680-1853: Records are found in Nedre Romerike judicial district.

1719-1807: Clerical probate records are found in Nedre Romerike deanery.

References[edit | edit source]

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Lillevold, Eyvind: Aurskog og Blaker. Oslo: Bygdeboknemda for Aurskog og Blaker, 1961.