Belgium For Further Reading

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Belgium Wiki Topics
Flag of Belgium.jpg
Beginning Research
Record Types
Belgium Background
Local Research Resources
Moderator

The FamilySearch moderator for Belgium is Daniel Jones.

  • Baxter, Angus. In Search of your European Roots. Baltimore: Genealogical Publishing Company, 1994.
  • Douxchamps, Hervé and Tefnin, Raymond. Repertorium der Oude Parochieregisters in België. Brussel: Belgische Federatie voor Genealogie en Heraldiek, 1985.
  • Het Rijksarchief in de Provinciën, Overzicht van de Fondsen en Versamelingen. Brussel: Rijksarchief, 1974-1975. 2 v.
  • Jourdain, Alfred. Dictionnaire Encyclopédique de Géographie Historique du Royaume de Belgique. Brussel: Bruylant-Christophe, 1896.
  • Major Genealogical Record Sources in Belgium. Salt Lake City: The Genealogical Society of Utah, 1976.
  • Seyn, Eugene de. Geschied- en Aardrijkskundig Woordenboek der Belgische Gemeente. Turnhout: Brepols, 1948. 2 v.
  • Westermann Grosser Atlas zur Weltgeschichte. Braunschweig: Georg Westermann Verlag Druckerei und Kartographische Anstalt, 1981/82.
  • Winkler Prins Encyclopaedie. Amsterdam: Elsevier, 1947-1960.[1]

References[edit | edit source]

  1. The Family History Department of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, “Family History Record Profile: Belgium,” Word document, private files of the FamilySearch Content Strategy Team, 1987-1999.