Bankeryd Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Bankeryd Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Bankeryd Church

History[edit | edit source]

Bankeryd is the second largest locality situated in Jönköping Municipality, Jönköping County.
Bankeryd is situated on the western shore of the lake Vättern about 7 km north of the municipal city Jönköping and could be considered a suburb of Jönköping.[1]

Bankeryd Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat -1918 Järstorp and Bankeryd, 1918-1959 Bankeryd and Järstorp, 1959- Bankeryd
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad Tveta
Tingslag -1890 Tveta, 1891-1970 Tveta, Vista, Mo
Domsaga 1971- Jönköpings tingsrätt
Fögderi 1720-1945 Tveta, Vista and Mo, 1946- Jönköping
Kommun 1863-1970 Bankeryd, 1971 Jönköping
Militär indelning Smålands Grenadier-Bataljon
Jönköpings Kompani
Jönköpings Regemente
Lif-Kompaniet
Extra Soldat-Roteringen
NAD Ref Code SE/VALA/00024
National Archive SVAR link
Swedish Wikipedia link
SCB Congregation map link
Open Street map link


Place Names[edit | edit source]

Algutsryd, Altona, Anderstorp, Aneberg, Attarp Säteri

 Backen Mellangård, Backen Västergård, Backstugan u Stora Svinhaga, Bankeryd Fattigstuga,  Bankeryd Stom, Bankeryd Östergård, Bergastugan, Berget, Berghem, Bod, Bommen, Bosaryd, Broby, Bruket Klerebo,  Bäckaryd, Bäckastugan

Domnaryd Norrgård, Domnaryd Södergård, Dungen, Duvekullen, Dylyckan

 Ekedal, Ekelund, Ekeryd, Espåsen u Attarp Säteri, Espåsen u Prinseryd

Fattigstugan Bankeryd,  Flasarp, Flaskebo, Flötteryd, Fröjden, Frökenborg, Fåfängan u Backen Mellangård, Fällorna, Förelund

Granberg, Granbäck, Granen, Granshult Lillegård, Granshult Mellangård, Granshult Västergård, Granshult Östergård, Grindstugan, Gäransberg

Hagen, Horstorp, Hulebo Kvarn, Häggeberg (Heggeberg), Hästhagen, Hörnet u Stibberyd, Hörnet u Tokeryd, Hörnet u Tornaryd

Klerebo, Klerebo Bruk, Kleven, Kolaryd, Krabberyd, Kroken u Attarp Säteri, Kroken u Månseryd, Källarp, Källeberg

Labbarp, Ledstugan u Algutsryd, Ledstugan u Bankeryd Östergård, Lid, Lillegården Granshult, Lillåsen, Lottebo, Lugnet, Lunden, Läsäng

Madbacken u Backen  Mellangård,  Madbacken u Backen Västergård, Millhem, Mo(e)n u Backen Östergård, Mohemmet u Algutsryd, Mohemmet u Horstorp, Mon u Algutsryd, Mon u Attarp Säteri, Mosebacke, Mostugan u Bankeryd Östergård, Målskog, Månseryd

Nordlyckan, Norrgården Domnaryd, Norrängen, Nyarp, Nybygget u Algutsryd, Nybygget Lilla u Algutsryd, Nybygget u Månseryd, Nybygget Trånghalla, Nydala, Nyhemmet

Oset, Oxhagen

Pershov, Piltorp, Prinseryd (Prinzeryd), Prinseryd Lilla

Ransberg, Rickarp ( Rukarp), Rödjorna u Granshult Mellangård, Rödjorna u Månseryd

Sand, Sandhemmet, Sandlid, Sjöstugan, Sjöåkra, Sjöåkra Lilla, Sjöåsen, Skantsen, Skinnkärr ( Skinnkjerr), Skirebo, Skogen, Skogslund u Bosaryd, Skogslund u Målskog, Slätten, Smedstorp

Soldattorp # 128 Svartrödjorna u Algutsryd, #130 Lid u Bod, #131 Slätten u Granshult Mellangård, #132 Källarp u Granshult Västergård, #134 Piltorp u Horstorp, #136 u Häggeberg u Labbarp, # 137 Skogslund u Målskog, Stibberyd, Stommen Bankeryd, Stubben, Stubbhagen, Stuga u Bosaryd, Stuga u Målskog, Svartröjdorna, Svinhaga Lilla, Svinhaga Stora, Sörhagen, Sörängen

Tokeryd, Tornaryd, Torp, Torstorp, Trånghalla, Tröka, Tubbarp

Västanå, Västergården Backen, Västergården Granhult, Västerås Lilla och Stora

Åkershult, Åtorp, Äspåsen (Espåsen) u Attarp Säteri, Äspåsen u Prinseryd, Östergården Bankeryd, Östergården Granshult.

Yrkesutövare med flera;

Adelsperson, direktör, Dragon, Ekonomidirektör, Fabriksidkare, Fabrikör, Faktor, Faktorismedsgesäll, Faktorismedsmästare, Faktorismedålderman, Förare, Grenadjär, Handlande, Hovmarskalk, Hushållerska, Häradssnickare, Inspektor, Kanslist, Klockare, Kommissarie, Kontrollör, Kyrkvaktare, Löjtnant, Major, Marskalk, Mjölnare, Nämdeman, Prostinna, Rustmästare, Rättare, Sergeant, Skollärare, Skolmästare, Skräddare, Skräddarläring, Snickare, Snickaregesäll, Sockenskräddare, Soldat, Soldatänka, Studerande, Underlöjtnant, Ålderman, Överste, Överstelöjtnant, Socknens slut.
Sweden 1951 Place Names Register and the Swedish Parish Pages list in this Wiki will give you searchable lists of places, particularly parishes and the farms within those parishes.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Jönköping Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.

Click on "Places within Sweden, Jönköping" and then select your parish.


Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

  • FamilySearch Online Lessons - Reading Scandinavian Handwriting:

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References[edit | edit source]

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "NN Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). June 2012 https://sok.riksarkivet.se/

Bankeryd parish, Husförhörslängd 1842-1849 AI;6, Ort register.