Austrian Empire Recruiting Location Tables A-O

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Back to Military Records

STATE DISTRICT 1781 1807 1817 1830 1853 1857 1860 1867 1883
Böhmen Budweis 10 54 54 11 11 11 11 11 91
Böhmen Bunzlau 18 17 36 36 36 36 36 36 36
Böhmen Časlau 28 28 21 21 21 21 21 21 21
Böhmen Chrudim 15 28 21 21 21 21 21 21 98
Böhmen Eger 42 42 42 42 42 42 73 73 73
Böhmen Kauřim 11 11 11 11 11 11 . . 102
Böhmen Klattau 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Böhmen Königgrätz 57 21 . 18 18 18 18 18 18
Böhmen Leitmeritz 17 86 42 42 42 42 42 42 42
Böhmen Pilsen 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Böhmen Prachín 25 25 25 25 11 11 11 11 11
Böhmen Rakonitz 47 47 28 28 28 28 28 28 28
Böhmen Saaz 36 42 42 42 42 42 42 42 92
Böhmen Tabor 10 54 54 11 11 11 75 75 75
Bukowina Bukowina 42 . . 41 41 41 41 41 41
Dalmatien Dalmatien . . . . K-M K-M K-M K-M 22
Galizien Bochnia 15, 47 12, 57 56 56 56 56 20 20 20
Galizien Brzeżany 16, 29 24 24 24 24 58 55 55 55
Galizien Czortków 27, 49 41 41 . . 24 58 . 95
Galizien Jasło 13, 36 40, 20 10 40 40 40 40 40 90
Galizien Kolomea . 41 41 24 24 24 24 24 24
Galizien Krakau . 38 . . . 56 56 13 13
Galizien Lemberg
Galizien Myślenice
Galizien Przemyśl
Galizien Rzeszów
Galizien Sambor
Galizien Sandec
Galizien Sanok
Galizien Stanislau
Galizien Stryj
Galizien Tarnopol
Galizien Tarnów
Galizien Złoczów
Galizien Żółkiew