Angerdshestra Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Angerdshestra Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Angerdshestra Church

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Angerdshestra Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Skara
Pastorat -1961 Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra and Bjurbäck, 1962- Bottnaryd, Mulseyd and Angerdshestra
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad -1886 Mo and Tveta, 1887- Mo härad
Tingslag -1886 Mo (del) Tveta (del), 1887-1890 Mo, 1891-1970 Tveta, Vista, Mo
Domsaga 1971- Jönköpings tingsrätt
Fögderi 1720-1945 Tveta, Vista and Mo, 1946- Jönköping,
Kommun 1863=1951 Angerdshestra, 1952-1970 Norra Mo, 1971- Jönköping
Militär indelning Jönköpings Regemente
Mo Härads Kompani
NAD Ref Code SE/VALA/00014
National Archive SVAR link
Swedish Wikipedia link
SCB Congregation map link
Open Street map link


Place Names[edit | edit source]

Angerdshestra Fattigstuga, Angerdshestra Komministerboställe, Awidabo, Assarebo, Attlabryna

Backstugan u Assarebo, Backstugan u Långhult, Bengtsbryna, Bryna Lilla, Bryna Stora, Bräknebacken ( Bräknebäcken), Bräknebacken Lilla, Bäckaryd

Ekeberg, Ekås, Elmås ( Älmås, Engbacken (Ängbacken), Engrödjan (Ängrödjan)

Fagerhult, Fattigstugan Angerdshestra, Föreberg, Förebergstorp, Förrydet

 Gagnaryd, Getaryggen, Gunntorp

Hagen, Hallabo, Hallen, Harphult, Hovmejan, Håkansgården, Håkantorp, Hägnen, Högsås, Hökhult

Johansberg

Komministerbostället Angerdshestra, Konungsgärde, Kråkebo, Krösebacken, Kvarnen Munkabo, Källenäs Löjtnantsboställe, Källerödjan

Larsagården, Ledet, Lillängen, Lindsberg, Långhult, Långrydet, Löjtnantsbostället Källenäs  

Mostugan, Munkabo, Munkabo kvarn, Munkaskog, Märtabo

Nissanäs, Nybygget u Långhult

Runnö, Rydet Lilla

Sjöborg, Skogen, Skutebo, Skållebräckan

Soldat torp #25 u Assarebo, Skogen u Munkabo, Soldattorp u Arvidabo, Soldat torp u Fagerhult, Soldattorp u Stora Bryna, Soldattorp u Stora Älmås, Svinhult, Sävdabo, Södratorp

 Tubbebo

Utom

Västerås

Yås

Älmås Lilla, Älmås Stora, Ängbacken,  Ängen, Ängrödjan.

Yrkesutövare med flera;

Fanjunkare page 11, Grenadjär p 16, Klockare p 4, Komminister p 1, Korpral p 17, Mjölnare p 18, Nämdeman p 9, 60, Skollärare p 91, Sockenskräddare p 17,24,58, Soldat p 17, 24, 28, 34, 38, 48. 60. 79, 92, 93, På socknen p 93.


Sweden 1951 Place Names Register and the Swedish Parish Pages list in this Wiki will give you searchable lists of places, particularly parishes and the farms within those parishes.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Jönköping Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.

Click on "Places within Sweden, Jönköping" and then select your parish.


Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

  • FamilySearch Online Lessons - Reading Scandinavian Handwriting:

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References[edit | edit source]

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Angerdshestra Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). June 2012 https://sok.riksarkivet.se/

Angerdshestra parish, Husförhörslängd 1844-1858 AI;6, Ort register.