Østre Slidre Parish, Oppland, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Guide to Østre Slidre , Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Østre Slidre Parish
Jurisdictions
Stift/Bispedømme/
Diocese
add here
Prosti add here
Len 1599-1660 Akershus
Amt 1689-1919 1660-1687: Akershus,
1687-1689: Gudbrandsdalen og Hedemarken, 1689-1757: Akershus,
1757-1781: Oppland,
1781-1919: Kristian
Fylke 1919-Present Oppland
Region add here
Prestegjeld Østre Slidre
Kommune add here
Skifteretten add here
Tinglag Østre Slidre
Fogderi Valdres
Sorenskriveri Valdres
Skipreide add here


Church Records[edit | edit source]

Østre Slidre clerical district contains parish registers from the parishes Hegge, Volbu and Rogne. It belonged to the combined Slidre clerical district until 1848. For earlier records see Vestre Slidre clerical district.

Also available as digital images from The National Archives of Norway.

Slidre: 1724-1848
Slidre / Hegge: 1724-1848
Slidre / Lomen: 1724-1843
Slidre / Rogne: 1724-1848
Slidre / Røn: 1724-1843
Slidre / Slidre: 1724-1843
Slidre / Volbu: 1724-1848
Øystre Slidre: 1849-1982
Øystre Slidre / Hegge: 1849-1948
Øystre Slidre / Rogne: 1849-1982
Øystre Slidre / Volbu: 1849-1981
Vestre Slidre: 1844-1970
Vestre Slidre / Lomen: 1844-1970
Vestre Slidre / Røn: 1844-1968
Vestre Slidre / Slidre: 1844-1968

Census Records[edit | edit source]
Court Records[edit | edit source]

Farm Books[edit | edit source]

Farm Names[edit | edit source]

Alfstad, Alfstad-bruk, Alfstadjordet, Alisgjerdinge, Ambjørgsplassen, Andrissonplassen, Asphaug, Austli,

Bakkadn, Bakkebø, Bakkeenge, Bakkejordet, Badden, Bakkin, Bakko, Beito, Beitohaugen, Beitomarke, Bekkelund, Bendikson-Skogen, Bendikssonplassen, Berg, Berget, Bergheim, Bergli, Berglund, Bergo, Beritøddin, Bjartset, Bjelbøle, Bjødnakvene, Bjørke, Bjørklund, Bjørnerud, Bjørnstad, Bjørstad, Bolleng, Bolstad, Bratli, Brattrud, Breistad, Brenn, Brenna, Brubrøtin, Bruheimen, Brøndstad, Brøtadn, Brøtalykkja, Brøthøvd, Brøtin, Bryne, Bråten, Bustebakke, Bustebakkebrøtin, Bøllstad, Bøllstadbrøtin, Båkkemyrbrøtin,

Daladn, Dalahaugen, Dalbø, Dale, Dalen nedre, Dalen øvre, Daleng, Dalheim, Delskogen, Djupedal, Dokke, Dokken, Dæle, Dølahushaugen,

Eikerbakke, Eikra, Ekerbakke, Ekren, Elvheim, Endin, Enge, Engen, Enger, Engli, Engstad, Eriksrud, Eriksson-brøtin, Ersgarden, Espeli,

Finnskogen, Finsemoen, Fjellgard, Fjellhaug, Fjellstad, Fjelltun, Fjøsabakkin, Fossheim, Fossli, Framigarden Røgne, Framstad, Fredheim, Fredstad, Frikstad, Furulund, Føsseplassen,

Gardsdeilde (Gardsdelen), Gamle-Ola-haugen, Gamlestølen, Gauteplassen, Gjerdinge, Gjæro, Gjærobrøtin, Gjøta, Gotobakkin, Granheim, Granli, Granlund, Grautebrøtin, Grindaplassen, Grobakkin, Grohaugen, Grøndalen, Grøndokke, Grønolen nødre, Grønolen søre,  Grønolshaugen, Gullbakke, Gølikgarden,

Hagali, Hagalund, Hagen, Hagin, Hago, Hakkespethaugen, Hansegård, Hanseplassen, Harveberg, Haug, Haugadn nørde, Hauge, Haugen, Haugan søre, Haughøvd, Haugli, Haugo, Haugstad, Haukhøvd, Haukåsen, Hedalen, Hegge, Heggelund, Heggetun, Heggeli, Heggom, Hellebørbrøtadn, Herstad, Hovdly, Hoviosen, Husabrennudn, Husaplassen, Huset, Hyllo, Høljilykkja, Høgde, Hølet, Høve niegarden, Høve sygarden, Høve søre, Høve, Høvda, Høvda søre, Høvdaplassen, Høvsbrøtin, Høvsberge, Høvsmarke, Høvsmyre, Høvsosen, Håvland,

Istad,

Jahasson-Skogen, Jashaug, Jonshegge, Jonsrud, Jonsrudbrøtin, Jordeplassen, Jordet, Jonstølbergo, Jøgerssonplassen, Jørstad, Jørstadbrøtin, Jørstadhaugen, Jeta,

Kampen, Kanten, Karlshaug, Kinneberg, Kirkeberg, Kjøk, Klauve, Kleivabrøtin, Kleive, Klevebråten, Kløppebrøtin, Kløpphøvd, Kollset, Kolstad, Krestaferhegge, Kristenbrøtin, Kræmarskogen, Kvednahaugen, Kvednaplassen, Kvenidn, Kveno, Kveto, Kviteberghagin, Købbessete, Kølbrøtin, Køllstadbakkin, Køllstad, Køllstadbrøtin, Køllstadvølladn, Kyrkjeberg,

Lagmannslykkja, Langedal, Langset, Lauvrud, Leite, Li, Liamarke, Liahaugen, Liborg, Lie, Lijordet, Lineikro, Linikrohagin, Linstad, Linstrud, Lund, Lundstein, Lunne, Lunngård, Lykkheim, Lykkja, Lykkjebakkin, Lyngstad, Lyngås, Lysgård, Løken, Løkji, Løvstad, Løvås,

Malilie, Marihaugen, Markagarden, Marke, Markeng, Mattisgarden, Mattisgardbrøtin, Melbybråten, Melum, Mønka, Midt-Mørstad, Midt-Sæle, Mileskogen, Milo, Mo, Moadn, Moahagen, Moahaugen, Moaplassen, Moarydningen, Moen, Molor, Molorhaugen, Molorjordet, Myre, Myreng, Myrheim, Myrjordet, Myrvang, Myrvoll/Myrlund, Mørke, Mørsengbrøtin, Mørstad nedre, Møsåkerlykkja, Mågeplassen,

Naustebrøtin, Nedreli, Nerby, Nereng, Nerli, Nerstad, Nilseskogen, Nordeng, Nordheim, Nord-i-haugen, Nordli,  Nordstad, Nordtørp, Nyborg, Nybrenna, Nybrennbrøtin, Nybrøtin, Nygard, Nyhagabrøtin, Nyhagin søre, Nyjordet, Nyland, Nystogo, Nytun, Nyvoll, Nøbbe, Nørdre Lykkja, Nørdre Kølbrøtin, Olasonbakkin, Olberg, Olssonplassen, Olstad, Okshovd, Onstad, Oppheim,

Paulsrud, Perslett, Pikhaug, Plass, Presthegge, Prestrud, Prestrudbrøtin,

Raubrøt, Renna, Ringli, Ringstad, Ringvoll, Ringånbrøtin, Robøle, Robøle-bruk, Robølshagin, Rognli, Roland, Rolandsgarden, Rolandsmarke, Rostad, Rud, Rudi, Rødningen, Rødingen, Røe, Røe uppigarden, Røe niedgarden, Røgnsmarke, Røsplassen, Røsseng, Røsshaugen, Røste, Røyne,

Sagahaugen, Sagahøvda, Sage, Sandberg, Sandbuhaugen, Sannes, Sebu, Seljordet, Sildevike, Sjugurdson-Skogen, Sjøgarden, Sjåheim, Skalet, Skammestein, Skatemo, Skatrud, Skatrudberget, Skattebu, Skattebubrøtin, Skattebuhaugen, Skattebujordet, Skattebumarke, Skattholt, Skogaplassen, Skogbu, Skogen, Skogheim, Skogli, Skoglund, Skogly, Skogstad, Skogvang, Skrebergo, Skreobrøtin, Skyflebakkin, Skølte, Skøltebakkin, Skølteenge, Skøre, Slettakleive, Slette, Sletteberg, Slettheim, Slettum, Smedsrud, Smedstad, Småbrøtin, Smådalen, Smådalshaugen, Solbakkin, Solberg, Solbu, Solheim, Sollien, Solstad, Solvang, Sperra, Stav, Stavheim, Stavli, Stavsbakkin, Steinsli, Steinsrud, Store-Røe, Strande, Strandebrøtin, Strandeplassen, Strandheim, Strønd, Stølen, Sundvoll, Sunnli, Svartehaug, Svarvarbrøtin, Sveinshegge, Sveinsskogen, Sælsbrøtin, Sørbu, Sørbumarke, Søre Køllbrøtin, Sørgarden, Sørli, Sørskog,

Teigen, Tiliplassen, Tinden, Torsteinsbrøtin, Trandokke, Trondsplassen, Trøne, Tunberg, Tundtad, Tvenge, Tvengejordet, Tysa, Tøllevsplassen, Tørto, Tørgeirshegge, Tøssteinmoadn,

Ukshøvd,

Valle, Valstad, Vangenstein, Vangsdeilde, Vassgotobrøtin, Velta, Vegamotet, Veningstad, Vermeland, Vesle-Ukshøvd, Vestheim, Vestlund, Vikaplassen, Vike, Vindejordet, Vindforodalen, Vingdal, Vinger, Vold, Voll, Vøle, Vølladn, Vøllarødningen, Vølis-bruk, Vølisjordet, Vårlunn, Vårtun,

Åbakkadn, Åby, Åne, Ånrud, Ås, Åsheim,

Øddemoadn, Øddin, Ølmannsslettudn, Øvrejordet, Øygarden, Øygardsbakkin

Land Records[edit | edit source]


Probate Records[edit | edit source]

Hadeland, Land and Valdres judicial district
*1659-1857 Family History Library
*1659-1802 Digitalarkivet

Valdres judicial district
*1659-1903 Family History Library
*1786-1879 Digitalarkivet

Toten and Valdres deanery
*1737-1810 Digitalarkivet