Ör Parish, Älvsborg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Ör Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Ör Parish, Älvsborg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Karlstad
Pastorat - 1927 Mother parish in Ör, Holm, (med Mellerud köping), Dalskog, Skållerud, Gunnarsnäs, and Järn pastorate
1927- Mother parish in Ör, Dalskog, and Gunnarsnäs pastorate
Län 1634-1997 Älvsborg
1998- Västra Götaland
Landskap Västergötland
Härad Nordal
Tingslag -1909 Nordal
1910-1947 Nordal and Sundal
1948-1970 Nordal, Sundal and Valbo
1971- Vänersborg
Domsaga Vänersborg
Fögderi -1715 Dalsland
1716-1946 Sundal
1946-1966 Mellerud
1967- Vändersborg
Kommun 1863-1951 Ör
1952-1968 Kroppefjälls landskommun
1969-1970 Melleruds köping
1971- Mellerud
Militär indelning VESTGÖTA-DALS REGEMENTE
Sundals Kompani
Extra Soldat-Roteringen


Place Names:[edit | edit source]

Anolfsbol, Aspelund, Assarsbyn, Assarsbyn Berga

Backen, Barrud, Barrudstorp, Berg, Berga Assarsbyn, Berga Ingvalls, Berget under Eriksbyn, Berget under Hjärtungen, Björkelund, Bjurmossen under Hagen, Bjurmossen under Rud, Blixerud, Bodane, Brohagen, Broängsbacken, Brunsbol Lilla, Brunsbol Stora, Bustebol, Bäckehagen, Bön, Böns Kvarn

Dalkerud, Drågen

Ed, Edsudde, Ekebacken under Kroken Södra, Ekebacken under Rud, Eriksbyn

Falalunna, Falbacka, Falberg, Farum Lilla, Farum Norra, Farum Stora under Hagen, Farum Stora under Rud, Fjällsäter, Forsebol, Frestersbyn, Försöket

Gatan, Grimmerud, Grösäter, Gullesbyn, Gundlebol, Gundvarebyn, Gölen, Gölen Norra, Gölen Södra, Götbron, Götnäs

Hagarne, Hagen, Halvordsbyn, Hedvigsberg, Herrängen Lilla, Herrängen Stora, Hjärtungen, Hult, Hällan, Hälletorpet, Högen, Högsbyn, Höljekasen

Ingevalls Berga

Karlsdal, Kaseberg, Kasen under Rud, Kasen under Torp, Kasen under Vrångebäck, Kasen Norra under Gatan, Kasen Norra under Linde, Kasen Södra under Gatan, Katteberg, Kolbotten, Koljerud Norra, Koljerud Södra, Kolungen, Kornås, Korpetorp, Kroken Norra, Kroken Norra Kvarn, Kroken Södra, Kvarnbäcken under Ed, Kvarnbäcken under Hult, Kvarndalen, Kvarnen, Kvarnen Bön, Kvarnen Kroken Norra, Kvarnslätten, Kyrkebol

Lackebyn, Liden, Lilla Brunsbol, Lilla Farum, Lilla Herrängen, Lilla Rud, Linde, Lunnane, Lågan, Långerud

Makeberg, Marielund under Åsmule, Marielund under Örebacka, Mickelstorp, Mossebol, Mossen, Myren under Torp, Myren under Säter, Myren under Åsen

Norra Farum, Norra Gölen, Norra Kasen under Linde, Norra Koljerud, Norra Kroken, Norra Tvåan, Norra Örnäs, Norra Örsberg

Nyhemmet under Gullesbyn, Nyhemmet under Katteberg

Näset, Näser under Halvorsbyn

Platsen, Posterud

Rud, Rud Lilla

Skalsbyn, Skogen, Skogsudden, Skottan, Sköttevatten, Slättberg, Stora Brunsbol, Stora Farum under Hagen, Stora Farum under Rud, Stora herrängen, Stränge, Stubbekasen, Svalungebyn, Svecklingebyn, Säter, Södra Gölen, Södra Kasen under Gatan, Södra Koljerud, Södra Kroken, Södra Tvåan, Södra Örnäs, Södra Örsberg

Tapperud, Tegelbruket, Tobräckan, Tobräcketorp, Tonsberg, Torbjörbyn, Torp, Tvåan Norra, Tvåan Södra, Tyskerud, Tåstebyn

udden

Vallen, Vrångebäck

Ylingebol

Åbacken, Åker, Åsane, Åsekasen, Åsen, Åsmule

Ängen under Gatan, Änhgen under Ör

Ödegården under Linde, Öjerud, Ör, Örebacka, Örndalen, Örnäs Norra, Örnäs Södra, Örsberg Norra, Örsberg Södra

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Älvsborg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Älvsborg" and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

  • Reading Scandinavian Gothic Handwritten Records: (free, online lessons at FamilySearch):

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References:[edit | edit source]

Ör Husförhörslängd 1838-1845 Ortregister